Сколоздра Мирослава Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сколоздра Мирослава Михайлівна
Skolozdra.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 1983 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Галузь наукових інтересів Система управління інформаційною безпекою, цифрові електронні ключі.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи асистент, кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Сколоздра Мирослава Михайлівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

 • 2000 – 2005 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджер з якості»
 • 2004 – 2006 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Фінанси».
 • 2005 – 2013 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра метрології, стандартизації та сертифікації, навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Кандидат технічних наук (2013 р.), асистент кафедри безпеки інформаційних технологій.

Тема кандидатської дисертації «Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання компетентності персоналу випробувальних лабораторій», спеціальність 05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Байцар Роман Іванович, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

Основні навчальні дисципліни:

 • Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем
 • Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань
 • Мікропроцесорні пристрої інформаційно-комунікаційних систем

Напрямки наукової роботи

Напрямок науково-інженерних досліджень: оцінювання компетентності персоналу, дослідження системи управління інформаційною безпекою, правове регулювання електронного документообігу.

Основні публікації:

 1. Сколоздра М. Роль особистості у професійній діяльності / М. Сколоздра, Р. Байцар // Психологія і суспільство. — 2007. — № 4. — С. 132 —137.
 2. Сколоздра М. Роль психологічних факторів у підвищенні якості роботи спеціалістів-метрологів / М. Сколоздра, Р. Байцар // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2008. — № 68. — С. 254 — 256.
 3. Сколоздра М. М. Механізм розвитку персоналу дослідних лабораторій / М. М. Сколоздра // Вісник: Автоматика, вимірювання та керування. — 2010. — № 665. — С. 151 — 156.
 4. Сколоздра М. М. Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій / М. М. Сколоздра, Л. І. Сопільник, Р. І. Байцар // Вестник Национального технического университета «ХПИ». — 2010. — № 46. — С. 216 —221.
 5. Сколоздра М. Нормативне забезпечення компетентності персоналу дослідних лабораторій / М. Сколоздра // ІІІ Міжнародна конференція молодих вчених CSE—2009, — Львів, 2009. — С. 354 — 357.
 6. Сколоздра М. М. Методика формування кваліметричної моделі компетентності персоналу випробувальних лабораторій / М. М. Сколоздра, Р. І. Байцар, Л. І. Сопільник // IV-ая Международная научно-практическая конференция «Качество технологий — качество жизни», — Судак, Україна, 2011. — С. 81 — 86.
 7. Сколоздра М. М. Дослідження результативності та ефективності методики процесу управління персоналом випробувальних лабораторій / М. М. Сколоздра, Р. І. Байцар // V-ая Международная научно-практическая конференция «Качество технологий — качество жизни», — Солнечный берег, Болгария, 2012. — С. 5.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 219

тел.: +38 (032) 258-30-77

E-mail: Myroslava.M.Skolozdra@lpnu.ua