Скибінський Олександр Станіславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Скибінський Олександр Станіславович
Skybinskyy.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 17 листопада 1973 року
Місце народження м. Сарни, Рівненської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівська академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Зооінженерія».
Галузь наукових інтересів Формування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р. р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Скибінський Олександр Станіславович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 17 листопада 1973 року у м. Сарни, Рівненської області.

Повну вищу освіту здобув в 1995 році, закінчивши з дипломом з відзнакою Львівську академію ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького за спеціальністю «Зооінженерія».

У 2001 році здобув другу повну вищу освіту, закінчивши Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси».

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Маркетингові способи оптимізації діяльності підприємств (на прикладі звірогосподарств)» за спеціальністю 08.02.03 – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», декан базової вищої освіти

Педагогічний стаж складає 15 років.

Захоплюється футболом, баскетболом, грою в шахи, пінг-понгом та бадмінтоном.

Нагороди та відзнаки

Науково-педагогічна робота успішно поєднується з виховною та навчально-науковою роботою зі студентами. Він безпосередньо займається підготовкою студентів до участі в олімпіадах, конференціях та конкурсах як в межах Національного університету «Львівська політехніка», так і на Всеукраїнському рівні. За результатами цієї діяльності Скибінського О.С. нагороджено: одержано Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України «За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю і вагомий внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», наказ від 24.12.2003р. № 1488-к.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг інновацій
 • Економіка та управління знаннями і якістю інновацій
 • Вступ до фаху «Міжнародна економіка»
 • Міжнародні економічні відносини

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — Формування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств.

Наукова робота проводиться в рамках науково напряму кафедри.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 50 робіт. Опубліковано 3 навчальних посібники

 1. Корпоративне управління [Текст] : посібник для студ. спец. 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» усіх форм навчання / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; ред. О. Є. Кузьмін ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 172 с. — ISBN 966-553-363-0
 2. Сегментування ринку в інвестиційних проектах [Текст] / С. В. Скибінський, О. С. Скибінський. — Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. — 136 с. — Бібліогр.: с. 134-135. — ISBN 978-966-8561-80-1
 3. Міжнародна економіка: прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» з курсу «Міжнародна економіка» / А. О. Босак [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. :Вид. НУ «Львівська політехніка», 2006. — 228 с. — Бібліогр.: с. 199-200. — ISBN 966-553-532-3
 4. Міжнародна економіка: прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. з курсу «Міжнародна економіка» (для студ. напрямку 6.0501 «Економіка і підприємництво») всіх форм навчання / А. О. Босак [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут економіки і менеджменту. Інститут дистанційного навчання. Інститут післядипломної освіти. Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва. — 2-е вид., допов. і переробл. — Л. : Міські інформаційні системи, 2008. — 180 c. — Бібліогр.: с. 158-159. — ISBN 978-966-1577-04-5
 5. Митне обслуговування транспортних перевезень [Текст] : [навч. посібник] / А. О. Босак [и др.]. — Л. : Новий світ-2000, 2009. — 474 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 219-224. — ISBN 978-966-418-088-4
 6. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 281 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 244-254. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-215-7
 7. Міжнародний менеджмент: теоретичні та прикладні положення [Текст] : навч. посіб. / [[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]] та ін.]. — Л. : ЗУКЦ, 2012. — 263 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 255-263. — 700 экз. — ISBN 978-617-655-040-2
 8. Комп’ютер: надбання і загроза людству [Текст] / Соломія Скоропад, Олександр Скибінський. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. — 211 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 208-210. — 300 экз. — ISBN 978-617-602-071-4
 9. Міжнародна економіка : практикум для студ. баз. напрямів 6.030503 «Міжнар. економіка» та 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: О. Є. Кузьмін, О. Ю. Григор’єв, О. С. Скибінський, Р. М. Скриньковський, Т. В. Загорська]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 76 с. — Бібліогр.: с. 70­75 (102 назви).
 10. Проблеми митного оформлення товарів інтелектуальної власності / О. Ю. Григор’єв, О. С. Скибінський, Н. Л. Калиновська // Проектув., вир-во та експлуатація авто­транспорт. засобів і поїздів. — 2010. — № 18. — С. 49-55. — Бібліогр.: 10 назв.
 11. Формування організаційно-економічного механізму постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств / Р. О. Мошенець, О. С. Скибінський // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22-25 верес. 2010 р., Хмельницький / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. -Хмельницький, 2010. — Т. 1. — С. 166-168. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 410

Тел: +38 (032) 258-27-95

E-mail: sos@ukr.net