Сидор Андрій Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сидор Андрій Романович
Sydor002.jpg
Дата народження 18.09.1957
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертаційного дослідження: «Аналіз та оцінка надійності ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами».

Професійний розвиток:

- 2004-2005 – семінар психолого-педагогічних знань Національного університету “Львівська політехніка”;
- 11.2005-12.2005 – стажування на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка;
- 03.2009-06.2009 – підвищення кваліфікації в національному університеті “Львівська політехніка” за програмою “Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle”.
-10.2013-12.2013 – стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Напрями наукових зацікавлень:
- надійність ієрархічних розгалужених систем.
-12.2013-04.2014 – підвищення кваліфікації в національному університеті “Львівська політехніка” за програмою “Іноземна мова професійного спрямування як засіб міжкультурної комунікації”.

Участь у міжнародних конференціях


1. Міжнародна конференція “Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали,системи (ДРУКОТЕХН-98)” (Львів, 1998);
2. 5-та Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки і застосування САПР в
мікроелектроніці” (Славське Львівської області,1999);
3. Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2000)” (Славське Львівської області, 2000);
4. Міжнародна конференція “Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали,системи (ДРУКОТЕХН- 2000)” (Львів, 2000);
5. 6-та Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки і застосування приладо-технологічних
САПР в мікроелектроніці (CADSM 2001)” (Славське Львівської області, 2001);
6. 4-та Міжнародна конференція “Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали,системи (ДРУКОТЕХН-2002)” (Львів, 2002);
7. VII Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних
САПР вмікроелектроніці (CADSM 2003)”(Славське Львівської області, 2003);
8. 2-й Міжнародний семінар IEEE “Одержання інтелектуальних даних і вдосконалені комп’ютерні системи: технологія тазастосування” (Львів, 2003);
9. Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2004)” (Славське Львівської області, 2004);
10. 5-та Міжнародна конференція “Інформаційні технології друкарства: алгоритми, сигнали,системи (ДРУКОТЕХН-2004)” (Львів, 2004);
11. VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці (CADSM 2005)”(Поляна Закарпатської області, 2005);
12. 1-а Міжнародна конференція “Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2005)” (Поляна Закарпатської області, 2005);
13. Х Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED- 2005)” (Львів, 2005);
14. Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2006)” (Славське Львівської області, 2006);
15. 2-а Міжнародна конференція “Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2006)” (Поляна Закарпатської області, 2006);
16. 11-а Міжнародна конференція “Математичні методи в електромагнітній теорії”(Харків, 2006);
17. ІX Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасної електротехніки (ПСЕ-2006)” (Київ, 2006);
18. Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT’2006)” (Львів, 2006);
19. ХІ Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2006)” (Тбілісі, 2006);
20. ІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці (CADSM 2007)”(Поляна Закарпатської області, 2007);
21. ХІІ Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2007)” (Львів, 2007);
22. Міжнародний симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXIII)” (Кацивелі, Автономна Республіка Крим, 2007);
23. 5-а Міжнародна науково-технічна конференція “Математичне моделювання в електротехніці та електроенергетиці” (Львів, 2007);
24. V Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2007)” (Дніпропетровськ, 2007);
25. 4-а Міжнародна конференція “Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2008)”
(Поляна Закарпатської області, 2008);
26. X Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасної електротехніки (ПСЕ-2008)” (Київ, 2008);
27. ХІІІ Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2008)” (Тбілісі, 2008);
28. Х Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці (CADSM 2009)”(Поляна Закарпатської області, 2009);
29. Міжнародна наукова конференція “Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки” (Львів, 2009);
30. ХІV Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2009)” (Львів, 2009);
31. Х Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії
(TCSET’2010)” (Славське Львівської області, 2010);
32. VI Міжнародна конференція“Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2010)” (Поляна Закарпатської області, 2010);
33. ХV Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2010)” (Тбілісі, 2010);
34. V Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT’2010)” (Львів, 2010);
35. ХI Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці (CADSM 2011)”(Поляна Закарпатської області, 2011);
36. ХVІ Міжнародний семінар“Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2011)” (Львів, 2011);
37. XІ Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2012)”
(Славське Львівської області, 2012);
38. VII Міжнародна конференція“Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH 2012)” (Поляна Закарпатської області, 2012);
39. Перша міжнародна наукова конференція “Інформація, комунікація,суспільство (ICS-2012)” (Львів, 2012);
40. ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасної електротехніки-2012(PPE-2012)” (Вінниця, 2012);
41. ХVІІ Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2012)” (Тбілісі,
2012);
42. Х Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем
(MPZIS-2012)” (Дніпропетровськ, 2012).
43.IXМіжнародна конференція “Перспективні технології і методи проектування МЕМС(MEMSTECH 2013)” (Поляна Закарпатської області,2013);
44. ХVІІІ Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль
(DIPED-2013)”(Львів, 2013).
45. XII Міжнародна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2014)” (Славське Львівської області, 2014);
46. XIII Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи” (Київ, 2014);
47. XІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми сучасної електротехніки (ПСЕ-2014)” (Київ, 2014);
48. XIX Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2014)” (Тбілісі, 2014);
49. XI Міжнародна науково-технічна конференція “Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці (CADSM 2015)” (Поляна Закарпатської області, 2015 р.);
50. XІV Міжнародна науково-технічна конференція “Приладобудування: стан і перспективи” (Київ, 2015 р.);
51. XX Міжнародний семінар “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль (DIPED-2015)” (Львів, 21-24 вересня 2015 р.).
52. ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи». (Київ, 17-18 травня 2016 р.);
53. XIІI-th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (‘TCSET’2016)”. (Slavske, Ukraine, February 23-26, 2016).
54. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2016)» (Дніпро, 16.11.2016 – 18.11.2016).
55. XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування: стан і перспективи» (Київ, 16.05.2017 – 17.05.2017).
56. XV Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS–2017), Дніпро, 22.11.2017 – 24.11.2017.
57. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Навчальні посібники та підручники

2006
1. Розрахунок надійності ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами (За ред. О. Дорошенко).Марунчак Д.Є., Сидор А.Р. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 76с.
2007
2. Надійність розгалужених систем (За ред. О. Дорошенко).Марунчак Д.Є., Сидор А.Р. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 124 с.

Навчально-методичні розробки

2005
1. Розрахунок характеристик надійності технічного обладнання локальної комп’ютерної мережі: Методичні вказівки до курсів “Основи теорії надійності” та “Надійність систем” для студентів спеціальності 7.0804.01 і 8.0804.01 – “Інформаційні управляючі системи і технології” освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і магістр/Укл.: МарунчакД.Є., Сидор А.Р. // Національний університет “Львівська політехніка” – Львів: ВидавництвоНаціонального університету “Львівська політехніка”, 2005. – 14 с.

Монографії

2018
1. Nanivskyj R., Sydor А. Аналіз перекладу неологізмів з англійської мови на українську у контексті викладання іноземної мови професійного спрямування / R. Nanivskyj, A. Sydor // Approaches, methods and findings in the context of foreign language teaching: modern universities’ dimension. Vol. 2 : колективна монографія. – Lviv: ZUKC, 2018. – c.8–53.

Наукові статті у фахових виданнях

1998
1. Марунчак Д., Сидор А. Надійність симетричної розгалуженої системи зі старіючими вихідними елементами// Збірник наукових праць“Комп’ютерні технології друкарства”. –Львів, 1998. – №1. – С.186-190.
2. Марунчак Д., Сидор А. Оцінка надійності розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 1998. – №1. – С.190-191.
1999
3. Сидор А.Р. Розрахунок надійності ієрархічної розгалуженої системи з вихідними елементами, які зношуються// Вісник Державного університету“Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – Львів, 1999. – №373. – С.8-15.
2000
4. Марунчак Д., Дронюк І., Сидор А. Розрахунок характеристик надійності відновлюваної несиметричної розгалуженої системи за допомогою моделі станів// Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології” – Львів, 2000. – № 392. – С.77-79.
5. Марунчак Д., Сидор А. Надійність симетричних розгалужених систем зі старіючими за законом Вейбулла вихідними елементами// Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Радіоелектроніка та телекомунікації”. – Львів, 2000. – №387. – С.177-181.
6. Сидор А., Марунчак Д. Визначення параметрів надійності несиметричних розгалужених систем зі старіючими за законом Вейбулла вихідними елементами// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. –Львів, 2000. – №7. – С.326-332.
2001
8. Марунчак Д., Сидор А.Розрахунок інтенсивності відмов симетричної розгалуженої системи зі старіючими за законом Релея вихідними елементами// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування.
Теорія і практика”. –Львів, 2001. – №415. – C. 28-32.
2002
9. Сидор А. Оцінка надійності технічного обладнання локальної комп’ютерної мережі// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2002. – №8. –С.23-32.
10. Сидор А. Вирази для оцінювання надійності ієрархічних систем зі старіючими за законом Вейбулла вихідними елементами// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2002. – №9 –С. 57-61.
11. Сидор А., Марунчак Д.Системний аналіз ієрархічних розгалужених систем та їх характеристик надійності// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”. – Львів, 2002.
– №468. –С. 65-69.
2003
12. Сидор А.Р. Закони розподілу відмов для елементів ієрархічних розгалужених систем// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – Львів, 2003. – №470. – С. 110-116.
13. Сидор А.Р. Оцінка надійності несиметричних ієрархічних систем з допомогою рекурентних виразів//Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – Львів, 2003. – №471. – С. 80-83.
2004
14. Сидор А. Моделювання характеристик надійності несиметричних ієрархічних систем// Збірник науковихпраць “Комп’ютерні
технології друкарства” – Львів, 2004. – №12. – С. 183-186.
15. Сидор А. Оцінювання надійності несиметричних ієрархічних систем зі старіючими за законом Релея вихідними елементами// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – Львів, 2004. – №522. – С. 58-62.
2005
16. Сидор А.Р. Моделі надійності розгалужених симетричних систем// Вісник Національного університету“Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – Львів, 2005. – №548. – С. 112-115.
2006
17. Marunchak D., SydorA. Modeling reliability characteristics of hierarchical power systems// Технічна електродинаміка. – Київ, 2006. – Частина 3. – С. 35-38.
18. Сидор А. Рекурентні вирази для моделювання характеристик надійності несиметричних розгалужених систем// Збірник наукових
праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2006. – №15. –С. 168-174.
19. Марунчак Д., Сидор А.Зв’язок характеристик надійності сімейства розгалужених систем із характеристиками надійності невідновлюваних і відновлюваних систем// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2006. – №16. –С. 53-58.
2007
20. Сидор А. Аналіз показників надійності несиметричних систем, розгалужених до другого рівня// Збірник наукових праць “Комп’ютерні технології друкарства”. – Львів, 2007. – №17. – С. 15-20.
21. Сидор А. Моделі показників надійності розгалужених електроенергетичних систем// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Електроенергетичні та електромеханічні системи”. – Львів, 2007. – №596. – С. 91-95.
2008
22. Sydor A.Expressions for time reliability indices of composite electropower systems// Технічна електродинаміка. – Київ, 2008. – Частина 7. – С.7-10.
2009
23. Sydor A.Modeling reliability parameters of ramified systems// Збірник праць “Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки”. – Львів, 2009. – С.323-325.
2010
24. Теслюк В.М., Лобур М.В.,Сидор А.Р. Математичні моделі показників надійності симетричних ізотропних розгалужених систем// Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2010. – Випуск 57. – С. 187-193.
2012
25. Sydor A.R., Teslyuk V.M. Mathematicalmodels of reliability parameters for complicated power systems// Технічна електродинаміка.– 2012. - №3. – С. 37-38.
2013
26. Теслюк В.М., Береговський В.В., ПукачА.І., Сидор А.Р. Автоматизація системного рівня проектування інтелектуального будинку// Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова. – Київ, 2013. – Випуск 67. – С. 138-147.
27. Теслюк В. М., Береговський В.В., ТеслюкТ.В., Сидор А.Р., Лозинський А. Я. Метод автоматизованого синтезу моделей системного рівня на основі теорії мереж Петрі // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2013. – Випуск 68. – С. 85-92.
28. Сидор А., Теслюк В., Береговський В. Математичне моделювання параметрів надійності несиметричних розгалужених систем// Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. - Львів, 2013. – № 771. – С. 167-173.
2014
29. Sydor A.R., Teslyuk V.M., Denysyuk P.Y. Recurrent expressions for reliability indicators of compound electropower systems// Технічна електродинаміка. – 2014. - № 4. – С. 47-49.(Scopus)
30. Sydor A.R. Recurrent expressions for valuing reliability indicators of complicated electromagnetic systems// Proceedings of XIX th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2014). – Tbilisi, Georgia, September 22-25, 2014. – P.148-150.(Scopus)
2015
31. Sydor A. R. Valuing time reliability parameters of composite electromagnetic systems / A. R. Sydor // Proceedings of XX th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2015). – Lviv, 2015. – P. 165-167. (Scopus).
2016
32. Сидор А. Р. Модель телекомунікаційної моделі мережі «інтелектуального будинку» / В. М. Теслюк, О. Ю. Борейко, А. Р. Сидор, Х. В. Береговська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.1. – С. 351-357. (Index Copernicus).
33. Sydor A., Teslyuk V. Modelling reliability indices of hierarchical systems / A. Sydor, V. Teslyuk // Proceedings of the XII th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2016)”. – Slavske, Ukraine, February 23-26, 2016. – P.111-113. (Scopus)
34. Sydor A. Lexical features of information technology field in contemporary English // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2016. – № 1. – P. 232–236.
2017
35. Сидор А. Творення неологізмів в англійській мові та способи їх передачі в українському перекладі на матеріалі англомовних засобів масової інформації // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – 2017. – Т.2 (15). – C. 155–159.
2018
36. Сидор А. Р., Нанівський Р. С. Правнича термінологія та особливості її перекладу з англійської мови на українську // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: “Філологічні науки” (мовознавство). – 2018. – № 9. – С. 199–203.
37. Sydor A. R., Nanivskyy R. S. Creation of English media neologisms and methods of their translation into Ukrainian // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 32, т. 2. – С. 179–181. (Index Copernicus International).

Інші публікації


1982
1. Сидор А.Р. Депонированная рукопись № 2431 сдпод девизом “РУМБ-69”,10с. – Москва, реферативный сборник НИИЭИР, вып. 10, 1982.
1984
2. Максимович Л.В., Марунчак Д.Е., Сидор А.Р.Автоматизированныйрасчет параметров надежности комплекса технических средств человеко-машинных систем с ветвящейся структурой. Львов, 1984, 7с. – Рукопись деп. в УкрНИИНТИ 11мая 1984 г.,№832 Ук-84Деп.
1985
3. Ковальчук Н.Г., ПытельИ.Д., Сидор А.Р. Повышение точности измерения инерционноститермопреобразователей по временным интервалам// Тезисы докладов Республикан с койнаучно-технической конференции “Структурныеметоды повышения точности, чувствительности и быстродействия измерительных приборов и систем”. – Киев,1985. – Вып. 1. –С.11.
1986
4. Мельник Р.А., Сидор А.Р. Оптимальное разбиение схемы на подсхемы с ограничениями на их размеры. Львов, 1986, 7с. –Рукопись деп. в Укр НИИНТИ 10 ІІІ 1986 г., №782-Ук86.
1987
5. Мельник Р.А., Сидор А.Р.Макромоделирование при решении задач размещения с конструктивными ограничениями// Вестник Львовского политехнического института “Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств”. – Львов,
1987. – №215. – С.146-147.
1988
6. Марунчак Д.Е., Максимович Л.В., Сидор А.Р. Автоматизированный расчет показателей надежности ветвящейсяне симметричной системы, состоящей из трех неравноценных веток// Республиканскиймежведомственный научно-технический сборник “Контрольно-измерительнаятехника”. – Львов, 1988. – Вып. 43. – С.71-75.
7. Дудыкевич Ю.Б., СидорА.Р., Вовянко О.Р., Елизарова Т.М. Диалоговая САПР процессов изготовленияпластмасс. – Тезисы докладов І Всесоюзной школы-семинара “Разработка и внедрение в народное хозяйство персональных ЭВМ”. – Минск, 1988. – Часть V. – С.158-159.
1989
8. Ковальчук Н.Г., Пытель И.Д., Сидор А.Р. Анализметодических погрешностей определения показателя тепловой инерциитермопреобразователей по временным интервалам// Метрология. –Москва, 1989. – №1.– С.35-38.
1990
9. Грушкевич М.В., Марунчак Д.Е.,Сидор А.Р. Автоматизированный анализ показателей надежности КТСчеловеко-машинных систем// Тезисы докладов IX симпозиума “Эффективность,качество и надежность систем “человек-техника”. – Воронеж, 28-30 ноября 1990. – Часть I. – С.57-58.
1999
10. Sydor A. The formalmeaning recognition and machine translation// Conference Papers of 4th National TESOL Ukraine Conference “TESOL Ukraine: XXICentury Perspectives”. – Khmelnitskiy, January 26-27,1999. – P.79-80.
11. Марунчак Д., Сидор А.Надійність несиметричних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами// Матеріали 5-ї
Міжнародної науково-технічної конференції “Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці”. – Львів – Славське,
1-6лютого 1999. – С.26-28.
2000
12. Sydor A. Modellingof ambiguity elimination for machine translation// Conference Papers of 5thNational TESOL Ukraine Conference “Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond”. – Lviv, January 25-26, 2000. – P.150-151.
13. Marunchak D., SydorA. Estimation of reliability for hierarchical symmetric systems with Weibulldistributed output elements// Proceedings of International Conference on ModernProblems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training. – Lviv – Slavsko,February 14-19, 2000. – P.1-2.
2001
14. Sydor A. The formalmeaning recognition of linguistic units// Conference Papers of 6thNational TESOL Ukraine Conference at National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” “The Way Forward to English Language and ESPTeaching in the Third Millennium”. –Kyiv, January 23-24, 2001. – P.70-71.
15. Marunchak D., SydorA. Reliability characteristics of ramified systems// – Proceedings of the VI-thInternational Conference “The Experience ofDesigning and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2001)”. – Lviv – Slavsko, 12-17 February 2001. – P.130-131.
2003
16. Sydor A. A binarythesaurus for ambiguity elimination// 8th TESOL National Ukraine Conference“TEFL Innovations and Challenges” – Vinnytsia, January 23-25, 2003. – P.39.
17. Sydor A. A choiceof lifetime distribution functions for elements of hierarchical ramifiedsystems// Proceedings of the VIIth International Conference “The Experience ofDesigning and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2003)”. – Lviv – Slavske, 2003. –P.262-263.
18. Sydor A. Recurrentexpressions for probabilistic reliability characteristics of unsymmetricramified systems// Proceedings of the VIIth International Conference “TheExperience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics ( CADSM 2003)”. – Lviv – Slavske, 2003. –P.393-394.
19. Sydor A. Evaluationof reliability characteristics for ramified computing systems// Proceedings ofthe Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition andAdvanced Computing Systems. – Lviv, September 8-10, 2003. – P.80-83.
2004
20. Sydor A. A generalmodel of machine translation// Book of Abstracts of the IX TESOL-UkraineConvention “Building Cross- Cultural Understanding Through ELT”. – Horlivka,January 29-31, 2004. – P.242.
21. Sydor A. Models ofreliability characteristics for symmetric ramified systems// Proceedings of theInternational Conference “Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science (TCSET’2004)”. – Lviv – Slavsko, February 24-28, 2004. – P.568-569.
2005
22. Sydor A. Amathematical model of machine translation// Book of Abstracts of the 10thAnnual National TESOL-Ukraine Convention “Communication in the Global Age:Celebrating Ten Years of Development and Success”. – Kyiv, 2005. – P.117-118.
23. Sydor A. Analysisof reliability characteristics for unsymmetrical hierarchical systems//Proceedings of the VIIIth International Conference “The Experience of Designingand Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2005)”. – Lviv – Polyana, 23-26February, 2005. – P.347-348.
24. Sydor A.Reliability evaluation of ramified systems with microsensors on the outputlevel// Proceedings of the 1st
International Conference MEMSTECH 2005“Perspective Technologies and Methods in MEMS Design”. – Lviv – Polyana,
25-28May 2005. – P.81-82.
25. Sydor A.Reliability evaluation of complicated electromagnetic systems// Proceedings ofthe Xth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems ofElectromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2005)”. – Lviv, 12-15 September2005. – P. 176-178.
2006
26. Marunchak D., SydorA. Modeling reliability of unsymmetrical ramified systems// Proceedings of theInternational Conference<“Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science (TCSET’2006)”. – Lviv – Slavsko, February 28 – March 4, 2006. –P.602-603.
27. Sydor A. Anarborescent thesaurus of the object sphere// Conference Papers of the 11thNational TESOL-Ukraine Conference “English in the 21st CenturyUkraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching andLearning”. – Kamyanets-Podilsky, April 25-27, 2006. – P.219-221.
28. Sydor A., Marunchak D. Valuingreliability indices of composite embedded systems// Proceedings of the 2ndInternational Conference of Young Scientists “Perspective Technologies andMethods in MEMS Design (MEMSTECH2006)”. – Lviv –Polyana, 24-27 May 2006. – P.157-158.
29. Marunchak D., SydorA. Modelingreliability characteristics of compound electromagnetic systems// Proceedingsof the 11th International Conference on Mathematical Methods inElectromagnetic Theory. – Kharkiv, Ukraine, June 26-29, 2006. – P. 341-343.
30. Sydor A.Reliability analysis of unsymmetrical ramified computing systems with Rayleighdistributed output elements// Proceedings of the International Conference onComputer Science and Informational Technologies (CSIT’2006). – Lviv, September 28th-30th,2006. – P.100-103.
31. Sydor A. Analysisof reliability indices for compound electromagnetic systems// Proceedings of XIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems ofElectromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2006). – Tbilisi, Georgia,October 11-13, 2006. – P. 193-196.
2007
32. Sydor A.Reliability estimation of symmetric hierarchical systems// Proceedings of theIXth International Conference “The Experience of Designing and Application ofCAD Systems in Microelectronics (CADSM 2007)”. – Lviv – Polyana, 20-24 February, 2007. –P.382-383.
33. Sydor A.R.Expressions for valuing reliability of composite electromagnetic systems//Proceedings of the XII th International Seminar/Workshop on Direct and InverseProblems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007). – Lviv, September 17-20, 2007. – P. 89-93.
34. Sydor A.R. Reliability characteristics foroptimization of ramified computing systems// Proceedings of the International Symposium “The Issues of Calculation Optimization (ISCOPT-XXXIII)”. –Katsyveli, Ukraine, September 23-28, 2007. – P. 278-279.
35. Sydor A. Mathematical methods of reliability estimation for hierarchical systems// Тези доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2007)”. – Дніпропетровськ,
14-16 листопада 2007р. – С.186-187.
2008
36. Sydor A. Modelingindices of reliability for ramified embedded systems// Proceedings of the IV thInternational Conference of Young Scientists “Perspective Technologies andMethods in MEMS Design (MEMSTECH2008)”. – Lviv –Polyana, 21-24 May 2008. – P.75-76.
37. Sydor A.R. Timereliability parameters of complicated electromagnetic systems// Proceedings ofthe XIII th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems ofElectromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2008). – Tbilisi, Georgia,September 22-25, 2008. – P.149-151.
2009
38. Sydor A. Indices forreliability evaluation of unsymmetrical hierarchical systems// Proceedings ofthe Xth International Conference “The Experience of Designing and Applicationof CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2009)”. – Lviv – Polyana, 24-28 February, 2009. – P.267-268.
39. Sydor A.R. Modelingtime reliability characteristics of composite electromagnetic systems//Proceedings of the XIV th International Seminar/Workshop on Direct and InverseProblems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009). – Lviv, September21-24, 2009. – P.248-250.
2010
40. Sydor A. Estimationof reliability indices for symmetric ramified systems// Proceedings of the X thInternational Conference “Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science (TCSET’2010)” Dedicated to the 165 thAnniversary of Lviv Polytechnic National University. – Lviv-Slavske, Ukraine,February 23-27, 2010. – P.107.
41. Sydor A., TesliukV. Reliability parameters of compound embedded systems// Proceedings of the VIth International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMSDesign (MEMSTECH 2010)”. – Polyana, Ukraine, 20-23 April 2010. – P.245-246.
42. Sydor A.R.Reliability estimation of composite electromagnetic systems// Proceedings ofthe XV th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems ofElectromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2010). – Tbilisi, Georgia,September 27-30, 2010. – P.207-209.
43. Teslyuk V., PukachA., Ivantsiv R., Alshawabkeh X., Sydor A. Failsafety estimation model based onstochastic Petri nets// Proceedings of the Vth International Scientific andTechnical Conference “Computer Sciences and Informational Technologies(CSIT’2006)”. – Lviv, October 14-16,2010. – P.175.
2011
44. Sydor A. Valuing Reliability of Unrestorable Systems// Proceedings ofthe XІ th InternationalConference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems inMicroelectronics (CADSM2011)”. – Lviv –Polyana, 23-25 February, 2011. – P.5-7.
45. Sydor A.R. Models of reliability parameters ofcompound electromagnetic systems// Proceedings of the XVI th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and AcousticWave Theory (DIPED-2011). – Lviv, September 26-29, 2011. – P.209-212.
2012
46. Sydor A., Teslyuk V. Characteristics for reliabilityestimation of hierarchical systems// Proceedings of the XI th InternationalConference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications andComputer Science (TCSET’2012)” Dedicated to the 160 th Anniversary of the RadioDepartment of the Lviv Polytechnic National University. – Lviv-Slavske ,Ukraine, February 21-24, 2012. – P.151.
47. Lobur M., Teslyuk V., Sydor A. Modelling parameters ofreliability for composite embedded systems// Proceedings of the VII thInternational Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design(MEMSTECH 2012). – Polyana, Ukraine, 18-21 April 2012. – P.24-25.
48. SydorA. Analysis of reliability parameters for complicated information measurementsystems// Proceedings of the 1 st International Academic Conference “Information,Communication, Society (ICS-2012)”. – Lviv, April 25-28, 2012. – P.222-223.
49. Sydor A.R. Reliability indices of compositeelectromagnetic systems// Proceedings of XVII th International Seminar/Workshopon Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory(DIPED-2012). – Tbilisi, Georgia, September 24-27, 2012. – P.167-169.
50. Sydor A. Analysis of time reliability indices forsymmetric ramified systems// Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012)”. –
Дніпропетровськ, 21-23 листопада 2012 р. – С. 281-282.
2013
51.Teslyuk V., Sydor A., Medykovskyi M. Reliabilityanalysis of complicated embedded systems// Proceedings of the IXth International Conference on Perspective Technologies and Methodsin MEMS Design (MEMSTECH 2013). – Polyana, Ukraine, 16-20 April2013. – P. 185-186.
52.Sydor A.R.Recurrent expressions for modelling timereliability indices of compound electromagnetic systems//Proceedings of XVIII th International Seminar/Workshop on Direct andInverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory(DIPED-2013). – Lviv, September 23-26, 2013. – P.182-184.
2014
53. Sydor A., Teslyuk V. Analysis of reliability indicators for unsymmetrical ramified systems// Proceedings of the XII th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET’2014)”. – Lviv-Slavske, Ukraine, February 25 – March 1, 2014. – P.221-222.
54. Сидор А.Р. Моделювання часових характеристик надійності складних інформаційно-вимірювальних систем// Збірник тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”. – Київ, 23 – 24 квітня 2014 р. – С. 212-213.
2015
55. Sydor A. Modelling time reliability indices of unsymmetrical hierarchical systems with Rayleigh distributed output elements / A. Sydor, V. Teslyuk // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2015) : Proceedings of the 13 th International Conference. – Polyana, Ukraine, 2015. – P. 428-430.
56. Сидор А. Р. Аналіз надійності розгалужених інформаційно-вимірювальних систем / А. Р. Сидор // Приладобудування: стан і перспективи : Збірник тез доповідей XІV Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ, 2015. – С. 209-210.
2016
57. Сидор А. Р. Параметри надійності ієрархічних інформаційно-вимірювальних систем / А. Р. Сидор // Приладобудування: стан і перспективи : Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 17 – 18 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 204-205.
58. Sydor A. Reliability analysis of composite ramified systems // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2016) : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 16–18 листопада 2016 р.). – 2016. – P. 178–179.
2017
59. Сидор А. Р. Оцінювання показників надійності інформаційно-вимірювальних систем // Приладобудування: стан і перспективи : збірник тез доповідей XVІ Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 16–17 травня 2017 р.). – 2017. – C. 159–160.
60. Сидор А. Р. Аналіз характеристик надійності розгалужених систем // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS–2017) : тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції. До 100-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (1918–2018), (22–24 листопада 2017 р., Дніпро, Україна). – 2017. – С. 171–172.
2018
61. Sydor A. English media neologisms and ways of their translation into Ukrainian // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – P. 212–214.