Серкіз Андрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Серкіз Андрій Володимирович
Serkiz 01.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 20.03.1946 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів дослідження похибок засобів вимірювань,ідентифікація похибок аналогових електронних вузлів засобів вимірювальної техніки, комп’ютерне моделювання метрологічних характеристик засобів вимірювань, проектування та впровадження у серійне виробництво вимірювальних перетворювачів неелектричних величин (зокрема теплових).
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1985 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1989 р.
Поточне місце роботи кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Серкіз Андрій Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження 20 березня 1946 року.

Кандидат технічних наук з 1985 р. за спеціальністю «Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин».

Доцент кафедри Інформаційно-вимірювальні технології з 1989 р.

Основні лекційні курси

  • Аналогові інтегровані схеми інформаційно-вимірювальної техніки
  • Вступ до вимірювальної електроніки

Напрямки наукової роботи:

Напрямки науково-інженерних досліджень:

  • дослідження похибок засобів вимірювань,
  • ідентифікація похибок аналогових електронних вузлів засобів вимірювальної техніки,
  • комп’ютерне моделювання метрологічних характеристик засобів вимірювань,
  • проектування та впровадження у серійне виробництво вимірювальних перетворювачів неелектричних величин (зокрема теплових).

Вибрані публікації

Результати науково-інженерних досліджень відображені у понад 60 наукових та науково-методичних працях, зокрема у десяти винаходах, що захищені авторськими свідоцтвами, у підручнику «Вимірювання електричних та магнітних величин» (у співавторстві) для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів та у низці науково-технічних статей та доповідей.

  1. Вимірювання температури за допомогою термісторів / Р. Бегота, А. Серкіз // 8-а Міжнар.конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес,2003. — С. 103.
  2. Засоби вимірювання з прямим перетворенням параметрів імпедансних сенсорів температури/ Р. Бичківський, Є. Походило, А. Серкіз // Вимірюв. техніка та метрологія :Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003. — Вип. 64. — С. 75-77. — Бібліогр.: 5 назв.
  3. Засоби вимірювання з прямим перетворенням параметрів імпедансних сенсорів температури/ Р.В. Бичківський, Є.В. Походило, А.В. Серкіз // 8-а Міжнар. конф.«Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003 р., Львів. — Л. : Ліга-Прес,2003. — С. 50.

Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 708

Тел.: +38 (032) 258-76-14

+38 (032) 258-24-80

Е-mail: serkiz@lp.edu.ua]