Сенів Максим Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сенів Максим Михайлович
Seniv.jpg
к.т.н., старший викладач
Дата народження 15 грудня 1980 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Галузь наукових інтересів програмування; надійність програмного забезпечення
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Сенів Максим Михайлович — кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 15 грудня 1980 року.

Освіта

2011 — захист кандидатської дисертації, спеціальність01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

Тема дисертації: Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності [Текст] : дис. ...канд. техн. наук : 01.05.03 / Сенів Максим Михайлович ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2011. — 173 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 162-173.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»1997-2002 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра програмного забезпечення, спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», диплом спеціаліста.

Професійна діяльність:

З 09.2012 р. — старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»

10.2004-08.2012 рр. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

08.2004-10.2004 рр. — інженер кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

11.2003-06.2004 рр. — заступник директора з тех. питань ПП «Альянс-А»;

04.2003-11.2003 рр. — інженер НВО «Термоприлад»;

04.2001-03.2003 рр. — майстер виробничого навчання і викладач спецтехнології у ВПУ 48;

03.2002-05.2002 рр. — інженер кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Безпека програм і даних»;

«Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень».

Наукові інтереси

програмування; надійність програмного забезпечення.

Вибрані публікації

Статті

Яковина В., Федасюк Д., Сенів М., Білас О. Порівняння швидкодії програмної реалізації алгоритмів симетричного (DES) та асиметричного (RSA) шифрування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 598 (2007). — С. 181–185.

Яковина В.С., Одуха О.В., Сенів М.М., Білас О.Є. Дослідження основних характеристик алгоритму симетричного шифрування RC5 для побудови модуля захисту розподіленої системи теплового проектування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 616 (2008). — С. 143–150.

Яковина В.С., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М.Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. — № 626 (2008). — С. 55-62.

Федасюк Д., Сенів М., Сердюк П., Мамроха Н, «Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування» // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — № 629 (2008). — С. 161-165.

Аналіз використання моделі надійності програмного забезпечення з динамічним показником складності проекту протягом життєвого циклу / М. Сенів, Д. Федасюк, Я. Чабанюк, В. Яковина // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. друкарства. — Л. : Вид-во УАД 2010. — №24. — С. 111-126. — Бібліогр.: 12 назв.

Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення / В. Яковина, М. Сенів, Я. Чабанюк, Д. Федасюк, У. Хімка //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 346-358. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). — Бібліогр.: 14 назв.

Побудова і дослідження моделі надійності програмного забезпечення з індексом величини проекту / Я. М. Чабанюк, В. С. Яковина, Д. В.Федасюк, М. М. Сенів, У. Т. Хімка // Інженерія програм. забезп. —2010. — № 1. — С. 24-29. — Бібліогр.: 14 назв.

Architecture of software system for the software reliabilityevaluation and prediction / M. Seniv, D. Fedasyuk, Yu. Parfenyuk, V. Yakovyna,Ya. Chabanyuk // Computer science and information technologies : proc. of the VIntern. sci. and techn. conf. CSIT 2010, 14-16 Oct. 2010, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic Nat. Univ. — Lviv : Publ. House Vezha and Co, 2010. -P. 164-167. —Bibliogr.: 8 titles.

The estimation and prediction model of the softwarereliability with the projectsize index / D. Fedasyuk, M. Seniv, Ya. Chabanyuk,U. Khimka // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів,Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — C. 209-210. — Bibliogr.: 3 titles. — Парал. тит. арк.англ.

Тези і матеріали конференцій

V. Yakovyna, D. Fedasyuk, M. Seniv Software realization andperformance testing of DES cryptographic algorithm on the .NET platform //Proceedings of the IXth International Conference The Experience of Designingand Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2007, Lviv—Polyana,Ukraine, 2007, P. 386–388.

V. Yakovyna, D. Fedasyuk, M. Seniv, O. Bilas The performancetesting of RSA algorithm software realization // Proceedings of the IXth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2007, Lviv—Polyana, Ukraine, 2007, P.390–392.

Федасюк Д.В., Сенів М.М., Мамроха Н.М. Розробка програмног омодуля оцінки надійності програмного забезпечення на основі моделі Нельсона.//2-а Міжнародна конференція молодих науковців CSE-2007. Україна Львів 2007.с17-19.

Dmyrtro Fedasyuk, Maksym Seniv, Pavlo Serdyuk. TheReliability Analysis of Thermal Design Software System. // Proceedings of theIVth International Conference of Young Scientists MEMSTECH 2008, Polyana,Ukraine, 2008, P. 122.

Віталій Яковина, Назарій Мамроха, Максим Сенів Аспектна декомпозиція компонентів захисту розподіленої системи теплового проектування //Збірник матеріалів шостої міжнародної конференції «Інтернет — Освіта — Наука —2008» ІОН-2008, Вінниця, Україна, Том 2. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, с.407–410.

Fedasyuk D.V., Seniv M.M., Yakovyna V.S., Mamrokha N.M.Information model of data representation for software reliability estimationframework // Proceedings of the Xth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2009,Lviv—Polyana, Ukraine, 2009, P. 287–291.

Дмитро Федасюк, Віталій Яковина, Максим Сенів, Назар Мамроха Побудова моделі аспекту аутентифікації та авторизації для підсистеми захисту програмних систем // Матеріали 4-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» CSIT-2009, Львів, Україна, 2009,с. 198–202.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 811 . Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77 E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com