Семирак Оксана Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семирак Оксана Степанівна
Alma mater Київський міжнародний університет
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій»
Поточне місце роботи аспірант кафедри фінансів

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації над якою працює, спеціальність

Планування та регулювання розвитку автомобілебудування в Україні, спеціальність 08.00.03. «Економіка та управління національним господарством»

Інформація про складені кандидатські іспити

Складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови (англійської)


Основні публікації за останні 5 років

Публікації у виданнях

  1. Семирак О.С. Особливості сучасного етапу розвитку автомобілебудування в Україні / О.С. Семирак // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної НПК молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток Україні в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації».- Тернопіль: ТНЕУ, 2014.- Частина 1.- С. 189-191.
  2. Семирак О.С. Механізм державного регулювання автомобілебудування в Україні / О.С. Семирак // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної НПК «Економіка і менеджмент 2013: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку».- Дніпропетровськ: ДНУ ім..Олеся Гончара, 2014.- Том 6.- С. 115-117.
  3. Семирак О.С. Аналіз обсягу та структури експорту та імпорту автомобілебудівної галузі в Україні / О.С. Семирак // Міжнародна НПІК «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю». 10.05.2014, Національний університет «Львівська політехніка». – Електронна версія на CD-ROM.
  4. Семирак О.С. Макроекономічне планування та програмування: сутність та особливості реалізації/ О.С. Семирак, Л.О. Шкварчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. - № 767.- С. 89-97.
  5. Семирак О.С. Особливості формування державної промислової політики / О.С. Семирак //Шоста міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки України: стан та перспективи», Київ.
  6. Семирак О.С. Теоретичні основи формування ефективної державної економічної політики/ О.С. Семирак // Науковий журнал «Бізнес інформ».-2013. № 12. –С. 51-56.
  7. Семирак О.С. Формування масиву ідентифікаційних характеристик автомобілебудування в Україні / О.С. Семирак // Вісник «Дніпропетровського національного університету». – 2014. – Т.22, № 10\1. – С. 47-54.


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту