Семенишин Дарія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семенишин Дарія Іванівна
RTEmagicC semenyshyn.jpg.jpg
д.х.н.,професор
Дата народження 28.03.1941 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів синтез та фізико-хімічне дослідження ціанідних комплексів деяких перехідних металів.
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедрa аналітичної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник народної освіти УРСР»
Державні нагороди «Ветеран труда»

Семенишин Дарія Іванівна — доктор хімічних наук, професор Кафедри аналітичної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Докторську дисертацію на тему «Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять азот і кисень» захистила у 1999 р.

Методами ІЧ-спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, термогравіметрії проводить дослідження ціанідних комплексів, які містять у зовнішній сфері азото-, кисень- та сірковмісні органічні катіони. Пропонується їх практичне використання як інгібіторів корозії.

Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Роботи координуються радою НАН України.

Співпрацює з інститутом мікротехніки (м. Нешатель,Швейцарія), з університетами Києва, Луцька, Ужгорода та Львова.

Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка

Науково-педагогічний стаж — 50 років.

Нагороди та відзнаки

613785.jpg «Відмінник народної освіти УРСР» (1986),

Pic 304.png «Ветеран труда» (1987),

диплом Соросівського доцента (1994).

Наукові інтереси

Основний науковий напрямок — синтез та фізико-хімічне дослідження ціанідних комплексів деяких перехідних металів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Інструментальні методи хімічного аналізу
 • Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
 • Аналітична хімія

Вибрані публікації

У співавторстві та одноосібно опубліковано 185 наукових праць, отримано 7 авторських свідоцтв, зроблено біля 40 виступів на наукових конференціях різного рівня.

Серед них:

 1. Іонні рівноваги в гомогенних системах та їх застосування в аналітичній хімії: Конспект лекцій з курсу аналіт. хімії для студ. хім.-техн.ф-ту та ф-ту технології орган. речовин / Д.І.Семенишин. — Л.: Вид-во Держ.ун-ту «Львів. політехніка», 1999. — 30 с.
 2. Електрохімічні методи аналізу (потенціометрія, кондуктометрія, кулонометрія) : метод. вказівки для студ. хім. спец. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Д.І. Семенишин, О.Я. Борова, Г.О. Маршалок,П.Й. Шаповал, І.П. Полюжин, М.М. Ларук]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2008. — 24 с. — Бібліогр.: с. 23 (5 назв).
 3. Кристалічна структура калій ітербій октаціаномолібдату (IV) гептагідрату /А.О. Середа,Г. Штоклі-Еванс, І.В. Типіло, Р.Є. Гладишевський, Д.І. Семенишин // Укр.хим.журн. — 2008. — Т. 73, № 7/8. — С. 78–81. — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Вивчення термодеструкції онієвих гексаціанофератів (ІІ) / О.Я. Борова, Д.І. Семенишин, З.Р. Возняк, В. В. Кочубей // Вопросы химии и хим.технологии. — 2009. -№ 3. — С. 143-145. — Бібліогр.: 6 назв.
 5. Кінетичні параметри термодеструкції онієвих ціанідів феруму(II) і рутенію (II) /0. Борова, Д.Семенишин, В. Кочубей // Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічнічитання-2009», 1-4 черв. 2009 р., Львів : зб. наук. пр. — Л., 2009. — С. Н6.
 6. Кристаллическая структура гептагидрата октациановольфрамата (IV) калий диспрозия / О. А. Середа, Г. Штокли-Эванс, И. В. Тыпило, Д. И.Семенишин, Р. Е. Гладышевский // Координац. химия. — 2009. — Т. 35, № 1. — С.17-20.
 7. Кристаллическая структура нонагидрата октацианомолибдата (IV) калия лантана / И. В. Тыпило, О. А. Середа, Г. Штокли-Эванс, Р. Е.Гладышевский, Д. И. Семенишин // Координац. химия. — 2009. — Т. 35, № 12. — С.933-937. — Библиогр.: 8 назв.
 8. Crystalstructure of lanthanum potassium octacyanomolybdate (IV) nonahydrate /1. V.Typilo, O. A. Sereda, H. Stoeckli-Evans, R. Gladyshevskii, D. I. Semenishin //Russ. J. Coordination Chemistry. — 2009. — Vol. 35, № 12. — P. 920-924. — Bibliogr.: 8 titles.
 9. Crystalstructure of potassium dysprosium octacyanotungstate (IV) heptahydrate / O. A.Sereda, G. Stoeckli-Evans, I. V. Typilo, I. D. Semenyshyn, R. E. Gladyshevskii// Russ. J. Coordination Chemistry. — 2009. — Vol. 35, № 1. — P. 15-18. — Bibliogr.: 15 titles.
 10. Crystalstructure of potassium samarium octacyanomolybdate (IV) decahydrate / I.Typilo, D. Semenyshyn, H. Stoeckli-Evans, R. Gladychevskii // Pol. J.Chemistry. — 2009. — Vol. 83. -P. 339-344. — Bibliogr.: 11 titles.
 11. Crystalstructure of rubidium cobalticyanide / O. A. Sereda, H. Stoeckli-Evans, D. I.Semenyshyn, O. Yа. Borovaya // Russ. J. Coordination Chemistry. — 2009. — Vol.35, № 2. - P. 108-111.
 12. Crystalstructure of the complex K4[W2(CN)1003].4H20 / I. Typilo, O. Sereda, H.Stoeckli-Evans, D. Semenyshyn, R. Gladyshevskii // Chemistry Metals Alloys. — 2009. — № 2. — P. 25-29.

Контакти

ІХХТ, каф. АХ, 223, 230к. 9 н.к., тел. 258-26-54

semenyshyn@polynet.lviv.ua