Семеген Роман Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Семеген Роман Іванович
Семеген Р.І..jpg
к.т..н., доцент
Дата народження 3 серпня 1958 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів Розроблення методів поризування силікатних матеріалів на основі алюмосилікатних систем та дослідження властивостей одержаних матеріалів.

Розроблення технології виробництва Вплив ЕМ препаратів на технологічні особливості виробництва кераміки.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології силікатів,Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Семеген Роман Іванович— кандидат технічних, доцент кафедри хімічної технології силікатів, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальна інформація

Дата народження: 3 серпня 1958 року.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут , 1982 р.


Дата захисту кандидатської дисертації — 20 грудня 1990 р.

Тема дисертації — Легкі заповнювачі для бетону і зцеолітовмісних порід Карпат

Дата присудження вченого звання доцента 20.04.2001 р.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

  • петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю;
  • матеріалознавство;
  • матеріалознавство та прикладна механіка;
  • технологія і обладнання виробництва кераміки, частина 1;
  • метрологія, стандартизація та сертифікація;
  • проєктування у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
  • теплові процеси й агрегати в силікатних технологіях.

Наукова діяльність

Розроблення методів поризування силікатних матеріалів на основі алюмосилікатних систем та дослідження властивостей одержаних матеріалів. Розроблення технології виробництва Вплив ЕМ препаратів на технологічні особливості виробництва кераміки

Вибрані публікації

Спосіб декорування поверхні керамічних виробів/ Номер патенту: 85754 | Автори: Семеген Роман Іванович, Семеген Олена Романівна | |Опубліковано: 25.11.2013 | МПК: C04B 11/00, C04B 41/53

Шихта для отримання пористого заповнювача/ Номер патенту:76210 | Автори: Семеген Роман Іванович, Семеген Олена Романівна, Музика Ірина Ігорівна |Опубліковано: 25.12.2012 | МПК: C04B 14/14

В’яжуча композиція на основі романцементу/ Номер патенту:73002 | Автори: Панчук Богдан Русланович, Семеген Роман Іванович, ЯкимечкоЯрослав Богданович | Опубліковано: 10.09.2012 | МПК: C04B 7/34

Майолікові маси низькотемпературного спікання / В. О.Скибик, Р. І. Семеген // I Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», Харьков, 23-24 марта 2009 г. : материалы конф. — Харьков, 2009. —С. 35-36.

Технологія одержання склокерамічних дрібнопористих матеріалів / Р. Семеген,B. Дзьобан // Хімія та хімічні технології : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. CCT-2010, 25-27 листоп.2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 146-147. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 5 назв

Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут хімії та хімічних технологій). Книга 2: навчальний посібник / З. І. Боровець, Я. І. Вахула, О. М. Гриценко, Т. В. Гуменецький, Б. О. Дзіняк, Р. Б. Косів, В. В. Красінський, В. Є. Левицький, І. В. Луцюк, С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, І. Є. Никулишин, Л. Я. Паляниця, М. Г. Пона, В. В. Реутський, Р. І. Семеген, В. Й. Скорохода, О. В. Суберляк, Т. В. Чайківський, Й. М. Шаповал, Я. Б. Якимечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 151 c.

Контакти

пл. св. Юра, 9, Львів-13, 79013; 9 -й корпус, кімн.114

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-67

E-mail: KhTS.dept@lpnu.ua