Сегеда Михайло Станкович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сегеда Михайло Станкович
Segeda.jpg
д.т.н., завідувач кафедри
Дата народження 26 липня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1980 р.
Спеціальність Електричні системи та мережі
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання електромагнетних процесів в електроенергетичних системах
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електроенергетики та систем управління

Сегеда Михайло Станкович — доктор технічних наук, професор, завідувач Кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Біографія

Освіта:

Захистив кандидатську дисертацію «Моделювання електромагнетних процесів електричної мережі з СТК», спеціальність 05.14.02 — Електричні станції (електрична частина), мережі і системи і керування ними, Інститут електродинаміки АН УРСР, 1988 р.

Керівник професор Перхач В. С.

Присвоєно звання доцента, 1994 р.

Захистив докторську дисертацію «Хвильові та електромагнітні процеси в електроенергетичних системах [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.14.02 / Сегеда Михайло Станкович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 228 арк.: рис. — арк. 192-214», спеціальність 05.14.02 — Електричні станції, і мережі і системи, Інститут електродинаміки АН України, 2003 р.

Присвоєно звання професора, 2005 р.

Професійний досвід: 32 роки науково-педагогічної роботи.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність:

Науковий керівник госпдоговірних тем:

 • «Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах з врахуванням розподіленості параметрів та захист від них», (2002 р. — 2003 р.);
 • «Дослідження перенапруг в електричних мережах 6 — 10 кВ від підстанцій Л-10, Л-11 та Л-8 ВАТ «Львівобленерго» та захист від них» (2004 р. — 2005 р.);
 • «Дослідження перехідних процесів в асинхронізованих генераторах АСТГ- 200 та оптимізація розподілу реактивної потужності на випадок роботи одного з АСТГ- 200 в асинхронному режимі» (2006 р. — 2007 р.);
 • «Дослідження усталених режимів в електричних мережах «Закарпаттяобленерго» та регулювання напруги в них (2007 р. — 2008 р.);
 • «Оптимізація режимів спільної роботи синхронних та асинхронізованих генераторів Бурштинської ТЕС ВАТ «Західенерго» (2011 р.);
 • «Дослідження режимів роботи Сокальської ВЕС у складі електроенергетичної системи» (2017 р.);
 • «Дослідження режимів роботи вітрової електростанції «Поздимир» потужністю 15 МВт у складі електроенергетичної системи України» (2018 р.).

Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Дослідження електромагнітних процесів в системах генерування електроенергії, з врахуванням фізичних явищ в електромережах» (2007 р. — 2008 р.).

Керівник кафедральних тематик:

 • «Дослідження зовнішніх перенапруг в електричних мережах»;
 • «Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій»;
 • «Математичне моделювання хвильових процесів в трансформаторах».

Член Вченої ради Інституту енергетики та систем керування, член Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій, експертної ради ВАК України з енергетики та електротехніки.

Основні лекційні дисципліни:

 • «Математичні задачі електроенергетики»,
 • «Математичні моделі елементів електричних станцій та підстанцій»,
 • «Математичні моделі в електротехніці»,
 • «Фізичні та математичні моделі техніки та електрофізики високих напруг»,
 • «Електронний навчально-методичний комплекс «Математичне моделювання електротехнічних систем та їх елементів».

Наукові інтереси: Математичне моделювання електромагнетних процесів в електроенергетичних системах.

Основні публікації

Професор Сегеда М. С. є автором понад 140 публікацій, в тому числі трьох монографій, п’яти підручників з грифом Міністерства освіти та науки України, п’яти навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки України та п'яти авторських свідоцтв і патентів.

 1. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2007. – 488 с.
 2. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. Друге видання. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 488 с.
 3. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. 3-є видання перероблене та доповнене. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2015. – 540 с.
 4. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 608 с.
 5. Кириленко О.В., Сегеда М.С., Буткевич О.Ф., Мазур Т.А. Математичне моделювання в електроенергетиці: Підручник 2-е видання. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 608 с.
 6. Сегеда М.С. Математичне моделювання в електроенергетиці: Навч. посібник / Мін. освіти і науки України; – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 300 с.
 7. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи [Навч. посібник] / Мін. Освіти України; Держ. ун-т "Львівська політехніка" – Львів: НМК ВО, Каменяр, 1999. – 296 с.
 8. Кособуцький П.С., Сегеда М.С. Комплексні змінні в задачах фізики: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Держ. уні.ту “Львівська політехніка”, 2000. – 194 с.
 9. Сегеда М.С., Гапанович В.Г., Олійник В.П., Покровський К.Б. Проектування структурних схем електростанцій та підстанцій: Навч. посібник / Мін. освіти і науки України; – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 130 с.
 10. Сегеда М.С., Міняйло О.С., Дудурич О.Б. Розподільні пристрої електричних станцій: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2011. – 132 с.
 11. Сегеда М.С. Математичне моделювання хвильових та електро­магнетних процесів в електроенергетичних системах. Монографія. вид-во Наці­онального ун-ту “Львівська політехніка”, Львів: – 2002 р. – 152 с.
 12. Кособуцький П.С., Каркульовська М.С., Сегеда М.С. Фізичні основи моделювання хвильових електромагнітних процесів в оптиці: Монографія. – Львів: Вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 212 с.
 13. Сегеда М.С., Черемних Є.В., Мазур Т.А., Курулишин О.М. Математичне моделювання електромагнетних процесів в трансформаторах з врахуванням розподіленості параметрів. Монографія. вид-во Національного ун-ту “Львівська політехніка, Львів: – 2016 р. – 148 с.
 14. Сегеда М. С. «Проблеми моделювання та формування математичних моделей електричних мереж із врахуванням розподіленості параметрів» // Новини енергетики. — 2001. № 4.- С. 49 — 54.
 15. Сегеда М. С. «Математичне моделювання хвильових процесів в трансформаторах» // Технічна електродинаміка. — 2002.- № 3.- С. 47 — 49.
 16. М.С. Сегеда, В.П. Олексин, А.В. Олексин «Планування паралель­ної роботи СТГ та АСТГ на електро­станціях ОЕС України» // Технічна електро­динаміка. – 2012. - № 3. – С. 45 – 46. Scopus
 17. М.С. Сегеда, В.П. Олексин, А.В. Олексин «Оптимальний розподіл реактивної потужності між синхронними і асинхронізованими турбогенераторами» // Технічна електро­динаміка. – 2012. - № 5. – С. 68 – 73. Scopus
 18. Mykhaylo Seheda, Oleksandr Міnyailo, Kostiantyn Pokrovskyy «Limitations in the economic distribution of reactive power between the generators»// PRZEGLAD ELEKTROTECHNI-CZNY. Vol 2013. - № 6. – P. 299 – 300. ISSN 0033 – 2097. Scopus
 19. Mykhaylo Seheda, Nazar Ravlyk «Modeling of self-excitation of induction motors for electric networks auxiliaries under post-fault conditions»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9.
 20. Mykhaylo Seheda, Yriy Varettsky, Ivan Taran «Modeling Transients in Compensated Electrscal Grids during Line Faults»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9.
 21. М.С. Сегеда, Є. В. Черемних, І.В. Хімюк, Т. А. Мазур, О.М. Курулишин «Математичне моде­лювання розподілу напруги вздовж обмотки трансфор­ма­тора під час імпуль­сних перенапруг»// Технічна електро­динаміка. – 2015. - № 6.– С. 8 – 11. Scopus
 22. M. Seheda, Т. Маzur, О. Kurylyshyn «Mathematical model for investigation of wave processes in high-voltage double winding transformers»// 16 International Conference "Compu­tational Problems of Elektrical Enginee­ring", September 2 – 5, 2015, Lviv, Ukraine.
 23. Mykhaylo Seheda, Nazar Ravlyk «Modeling of self-excitation of induction motors for electric networks auxiliaries under post-fault conditions»// MEPS’15 International Conference ”Modern Electric Power Systems”, July 6 – 9, 2015, Wroclaw, Poland. – ISBN: 978-83-935801-4-9. Scopus 2016.
 24. Mykhaylo Seheda, Oleksandra Dudurych «Issues of Inertia Response and Rate of Change of Frequency in Power Systems with Different Penetration of Variable Speed Wind Turbines»// EPNet 2016 – Koferencja Naukowo – Techniczna ″Electrical Power Networks″, 19-21 września 2016, Szklarska Poręba, Poland. – ISBN 978-1-5090-5517-3. IEEE Catalog Number CFP16J91-USB Scopus 2017.

Відзнаки та нагороди

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.);

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPGПочесна грамота Львівської політехніки (2005р.);

Сегеда2.jpg Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2015 р.);

Сегеда1.jpgЛауреат Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливо-енергетичного комплексу 2008» у номінації «Вчений»;

Сегеда.jpgДиплом першого ступеня НУ «ЛП» у номінації «Найкращий підручник» за підручник «Математичне моделювання в електроенергетиці».


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 401

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01

Е-mail: mseheda@ukr.net, msseheda@gmail.com, Mykhailo.S.Seheda@lpnu.ua