Саноцька Наталія Ярополківна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Саноцька Наталія Ярополківна
Sanotska small cr2.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 28 січня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «філософія»
Галузь наукових інтересів філософська антропологія та філософський аналіз творчості
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, професор Мельник Володимир Петрович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Саноцька Наталія Ярополківна — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 28 січня 1975 року

У 1997 році закінчила філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «філософія».

У 1997-2000 проходила навчання в аспірантурі при кафедрі історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидатську дисертацію «Феномен творчості: трансформація смислових вимірів у європейській історико-філософській традиції» (за спеціальністю 09.00.05 — історія філософії) захистила у 2011 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Мельник Володимир Петрович, Львівський національний університет імені Івана Франка

На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2007 року.

У 2009 році була ініціатором відновлення Студентського філософського гуртка, що діє при кафедрі філософії НУ «Львівська політехніка» Керувала гуртком з 2009 по 2012 рік.

У 2013 році розмістила електронний навчально-методичний комплекс "Етика бізнесу"
http//vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10814

У 2017 році підвищувала кваліфікацію у Інституті дистанційного навчання в НУ «Львівська політехніка» за програмою "Технології розроблення та проведення відеолекцій для дистанційного навчання"

У 2017 році пройшла двомісячне наукове стажування на факультеті філософії і соціології в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща)

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Етика бізнесу
 • Філософія

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів — філософська антропологія та філософський аналіз творчості.

Вибрані публікації

 1. Творчість як смисл життя у філософії Фрідріха Ніцше // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 408. — Львів, 2000. — С. 43-51.
 2. Колективне несвідоме як джерело творчості у філософській концепції К.Юнга // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». — 2006. — Вип. 9. — С. 88-97.
 3. Творчість як укоріненість людини у бутті // Філософські пошуки. — Вип. ХХ. — Львів-Одеса, 2006. — С. 307-315.
 4. Психоаналітичні підходи в інтерпретації феномену творчості // Філософські пошуки. — Вип. ХХІІІ. — Львів-Одеса, 2007. — С.94-105.
 5. Постановка проблеми творчості в античній філософській традиції // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». — Вип. 10. — Львів, 2007.
 6. Генеалогія творчості // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». — Вип. 110. — 2007.
 7. Творчість як запорука розвитку людини // Postawa uniwersalistyczna: przeslanki, zasady, formy, wartosci i ograniczenia. — Warszawa: PTU, 2007.
 8. Мислення «на межі»: чи потрібна філософія сучасній людині? / Н. Саноцька // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези всеукр. наук. конф. «XXI Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського», 11-12 лют. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 70-71.
 9. Творчість: категоріально-дефінітивний аналіз / Н. Саноцька // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки». — 2009. — Вип. 12. — С. 108-114. — Бібліогр.: 20 назв.
 10. Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу /H. Саноцька // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 56-60. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 636). — Бібліогр.: 12 назв.
 11. Вплив ідей А. Шопенгауера на філософські концепції творчості ХХ ст. : наук. повідомл. / Н. Саноцька // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 130-132. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 661). — Бібліогр.: 1 назва.
 12. Posthumanism: Genealogy, Strategies, Practices / N. Sanotska // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ, ВІР УАН, 2017 – Випуск 126. С. 363 - 365
 13. Контури постправди в інформаційному суспільстві / Н.Я. Саноцька // Актуальні проблеми філософії та соціології Серія: Філософія: Науково-практичний журнал. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018 – Випуск 20.

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

Електронна адреса — sannata@ukr.net