Саницький Мирослав Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Саницький Мирослав Андрійович
Sanytskyy M.jpg
Дата народження 14.02.1950 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Технологія силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів
Галузь наукових інтересів будівельне матеріалознавство, розроблення ресурсоощадних технологій будівельного виробництва, концепції енергоощадного та екологічного будівництва
Кваліфікаційний рівень інженер-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Відомий у зв’язку з встановлені фізико-хімічні особливості процесів структуроутворення малоенергомістких багатокомпонентних цементів з комплексними добавками поліфункціональної дії,сформульовані наукові положення, сукупність яких дозволяє сформувати новий напрям у створенні високо функціональних бетонів нової генерації
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра будівельного виробництва Інститут будівництва та інженерних систем
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» Почесна грамота Кабінету Міністрів України

Державні нагороди Державна премія України в галузі наукиі техніки

Саницький Мирослав Андрійович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка». Академік Академії будівництва України, Академії наук Вищої школи.

Біографія (загальні відомості)

Народився 14 лютого 1950 року

Закінчив Львівський політехнічний інститут

В період 2001–2006 рр. він був директором Інституту будівництва та інженерії довкілля.

До 2007-2011рр. очолював кафедру Автомобільних шляхів Національного університету «Львівська політехніка».

Після реорганізації у 2011 р. очолив кафедру будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка».

Професор М. А. Саницький — відмінник освіти України, академік Академії будівництва України (з 1994 р. керівник секції Львівського територіального відділення «Будівельні матеріали»).

Під керівництвом проф. М. А.Саницького реалізовано міжнародний проект „AFP-CEMIND” EU 3723 „Розробка альтернативного палива та його використання в цементній промисловості (№ М/136-2007).

За участю М. А. Саницького пророблялись концептуальні засади Львівської обласної цільової програми «Розвиток соціальної інфраструктури сільських населених пунктів на засадах інноваційної економіки енергоефективного будівництва та альтернативного енергозабезпечення на період 2008–2015 років»


Нагороди і відзнаки

150px-UKRAINE-AWARD-STATE-PREM-2.pngДержавна премія України в галузі наукиі техніки (2008 р.) за цикл праць «Конструкційні матеріали нового покоління татехнології їх впровадження у будівництво».


180px-Отличник образования.jpg Почесний знак«Відмінник освіти України», ( 2004р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPGПочесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.)

Znak Р.png Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.) № 32 від 19.09.2014 р.

Gramota.jpg Почесна грамота Кабінету Міністрів України (протокол Комісії № 1 від 7 лютого 2017 р.)

Наукова робота

Основний напрям наукової діяльності

Композиційні цементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані високофункціональні бетони, будівельне матеріалознавство, розроблення ресурсоощадних технологій будівельного виробництва, концепції енергоощадного та екологічного будівництва.

Етапи наукових досягненнь

 • Захистив кандидатську (1978 р.) та докторську (1991 р.) дисертації.

Підготував 25 кандидатів технічних наук та є науковим консультантом 2-х докторських дисертацій. Опонент 24 дисертацій, в тому числі 7 докторських. Член 2-х спеціалізованих рад по захисту дисертацій при НУ “Львівська політехніка”, редакційних колегій журналів „Будівельні матеріали і вироби” (Київ), „Теорія і практика будівництва” (НУ „Львівська політехніка”), “Budownictwo o optymizowanym potencjale energetycznym” (Польща), «Техника и технология силикатов» (Росія);

 • Очолює випробувальну лабораторію будівельних матеріалів і виробі (ВЛБМВ) при НУ «Львівська політехніка».
 • Під його керівництвом сформована наукова школа «Розробка ресурсо- та енергоощадних технологій монолітних і збірних залізобетонних конструкцій, а також ефективних будівельних матеріалів на основі сучасних цементних композиційних в’яжучих і комплексних модифікаторів нової генерації».
 • Безпосередньо проф. М. А. Саницьким науково обґрунтовані принципи управління процесами структуроутворення портландцементів за допомогою комплексних модифікаторів, розроблені наукові основи технології отримання композиційних цементів та бетонів поліфункціонального призначення на їх основі.
 • Встановлені фізико-хімічні особливості процесів структуроутворення малоенергомістких багатокомпонентних цементів з комплексними добавками поліфункціональної дії, сформульовані наукові положення, сукупність яких дозволяє сформувати новий напрям у створенні наномодифікованих високофункціональних бетонів нової генерації.


Публікації

Він автор понад 420 наукових праць,зокрема: 12 монографій, понад 34 патентів та авторських свідоцтв

Вибрані публікації за останні роки

 1. Формирование и генезис микроструктуры цементного камня /Л.Г. Шпынова, В.И. Синенькая, В.И. Чих, И.И. М.А. Саницкий, Никонец, И.Ф. Дудинская // Львов, изд-во при Львов. ун-те. – 1975.
 2. Физико-химические основы формирования структуры цементного камня /Л.Г. Шпынова, В.И. Чих, М.А. Саницкий, Х.С. Соболь, // Львов, ВШ, изд-во при Львов.ун-те, 1981. -160 c.
 3. Бетоны для строительных работ в зимних условиях / Шпынова Л.Г., О.Л. Островский, М.А. Саницкий, О.Я. Шийко, Х.С. Соболь, Б.В. Федунь // Львов: Выща школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1985. – 80 с.
 4. Некоторые вопросы кристаллохимии цементных минералов /Саницкий М.А.// – К.: УМК ВО, 1990. – 64 с.
 5. Теория цемента / А.А. Пащенко, Е.А. Мясникова, М.А. Саницкий и др. // Под. ред. А.А.Пащенко, К.:Будівельник, 1991. –168 с.
 6. Безгипсовые портландцементы с регулируемыми сроками схватывания /М.А. Саницкий // Аналит. обзор. Пром-сть строит. Материалов. Цем. Промышленость, 1990. Сер.1- 64 с.
 7. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво / Р.Ф. Рунова, В.І. Гоц, М.А. Саницький та ін. – К.: УВПК «ЕксОб». - 2008. - 360 с. ISBN 966-7769-70-3.
 8. Інженерна екологія. Аспекти енергозбереження : навчальний посібник /В. В. Снітинський, М. А.Саницький, О. Т. Мазурак, А. В.. Мазурак; В.о. М-во аграр. політики України — Львів :Апріорі, 2008.— 221 с. ISBN 966-8256-94-3.
 9. Модифіковані композиційні цементи [Текст] : навч. посіб. / М. А. Саницький, Х. С. Соболь, Т. Є. Марків ; Нац. ун-т «Львів. політехніка» . — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 132 с. ISBN 978-966-553-950-6.
 10. Енергозберігаючі технології в будівництві [Текст] : навч. посіб. / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, У. Д. Марущак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка» . — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 240 с. ISBN 978-617-607-197-6.
 11. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: монография. – Киев: изд-во ООО «Основа», 2015. – 448 с. ISBN 978-966-699-810-4.
 12. Високоміцні самоущільнювавльні бетони на основі дисперсно-армованих цементуючих систем / М.А. Саницький, Марущак У.Д., Кіракевич І.І., М.С. Стечишин // Будівельні матеріали і вироби. – 2015. – № 1. – С. 6-9.
 13. Принципи стратегії сталого розвитку в цементній промисловості / Т.М. Круць, І.М. Гевю'к, М.А. Саницький, Т.П. Кропивницька // Будівельні матеріали і вироби. – 2015. – № 3. С. 14-17.
 14. Sanytsky M. Driving force of the hydration processes of calcium cement minerals / The 14 International Congress on the Chemistry of Cement. – Beijing, China, 2015 – P. 164.
 15. Sustainable Green Engineered Composites Containing Ultrafine Supplementary Cement / M. Sanytsky, T. Kropyvnytska, T. Kruts, B. Rusyn // The 14 International Congress on the Chemistry of Cement. – Beijing, China, 2015 – P. 265.
 16. Саницький М.А. Наномодифіковані портландцементні композиції з високою міцністю у ранньому віці / М.А. Саницький, У.Д. Марущак, Т.А. Мазурак // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2016. - № 57. – С. 147-153. (ISSN 2413-7693).
 17. Sanytsky M. Chemical processes causing dissolution of calcium cement minerals / Будівельні матеріали і вироби. – 2016. – № 4. – С. 34-37. (ISSN 2413-9890).
 18. Sanytsky М. Department of building production: educational activity and scientific research / М. Sanytsky // Іnternationalising higher education and research in civil engineering and architecture. Proceedings of the Exploratory Visit Grant of “Internationalising Higher Education” program supported by British Council Ukraine. - Rivne, 2016. – Р. 70 – 73.
 19. Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Іващишин Г. С., Русин Б. Г. Концепція низьковуглецевого розвитку в цементній промисловості // Будівельні матеріали та вироби. – 2017. – № 5-6 (96). – C. 18–21. (ISSN 2413-9890).
 20. Високоякісні швидкотверднучі портландцементи виробництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент» / Т.М. Круць, О.Ф. Горпинко, І.М. Гев`юк, М.А. Саницький, Т.П. Кропивницька // Будівельні матеріали та вироби. – 2018. – № 1. – C. 26–29.

(ISSN 2413-9890).

Вибрані публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS та SCOPUS

 1. Concrete based on modified cementitious system with fine ground mineral additives / M.A. Sanytsky, O.R. Pozniak, B. Rusyn, A. Szymanek, J. Szymanska // Non-Traditional Cement Concrete IV – Brno – 27-30, June 2011 –S.85 – 92.
 2. Deсorative multi-component alkali activated cements for restoration and finishing works / P. Kryvenko, M. Sanytsky, T. Kropyvnytska, R. Kotiv // Advanced Materials Research – Brno. – Vol. 897 (2014). – P.45-48.
 3. Modified plasters for restoration and finishing works / M. Sanytsky, T. Kropyvnytska, R. Kotiv // Advanced Materials Research. - 2014. - Vol. 923. - P. 42-47. - ISSN:1662-8985
 4. Research of nanomodified Portland cement compositions with high early age strength / U. Маrushchak, M. Sanytsky, T. Mazurak, Yu. Olevych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016, № 6/6(84). - P. 50– 57. ISSN: 1729-3774
 5. Study of modified gypsum binder / N. Kondratieva, M. Barre, F. Goutenoire, M. Sanytsky Construction and Building Materials. Vol.149, 2017. - P. 535–542. ISSN 0950-0618.
 6. Maruchchak U., Sanytsky M., Olevych Y. Effects of elevated temperatures on the properties of nanomodified rapid hardening concretes [Electronic resource] // MATEC Web of Conferences. – 2017. – Vol. 116.
 7. Design of rapid hardening quaternary zeolite-containing Portland-composite cements / M. Sanytsky, T. Kropyvnytska, T. Kruts, O. Horpynko, I. Geviuk // Key Еngineering Materials. - Vol.761 KEM, - 2018. - S. 193-196. ISSN 1662-9779.
 8. Development of nanomodified rapid hardening fiber-reinforced concretes for special-purpose facilities / U. Marushchak, M. Sanytsky, S. Korolko, Yu. Shabatura, N. Sydor // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018, Vol. 2, № 6(92). - P. 34– 41. ISSN 1729-3774

В співпраці з Мінрегіонбудом України розроблено серію нормативних документів

 • ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови. - [Чинний від 2010-04-01]. / Беглецов В., Галінський О., Завойський А.. Писаревич Н., Полонська С., Рогозянський А., Бамбура А., Гірштель Г., Ігнатова І., Шейніч Л., Рунова Р., Пушкарьова К., Саницький М., Файнер М., Мозговий С., Щербина С. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 109 с. (Національний стандарт України).
 • ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. [Чинний від 30.09.2009 р.]/О. Галінський, Н. Писаревич, С. Полонська, Л. Шейніч, М. Саницький, М. Файнер, Н. Сінайко; Т. Бабаєвська, С. Щербін. - К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 93с. (Національний стандарт України).
 • ДСТУ Б EN 480-14:2011 (EN 480-14:2006, IDT). Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електрохімічному випробуванні. / С.Полонська, Н.Писаревич, Р.Цесіс, Р.Рунова Л.Шейніч, М.Саницький, М.Файнер. - К. : Мінрегіонбуд України, 2011. – (Національний стандарт України).


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail:

ibid-bv@polinet.lviv.ua,

myroslav.a.sanytskyi@lpnu.ua