Салійчук Любов Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Салійчук Любов Володимирівна
Дата народження 17 березня 1961 року
Громадянство Україна
Національність українка
Галузь наукових інтересів Дослдження та розрахунок анкерування в бетон трубчастого розпірного анкера при зсуві
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Клименко Федір Єлисейович,професор кафедри «Будівельні конструкції та мости» Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Салійчук Любов Володимирівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 17 березня 1961 року.

Тема дисертації: Міцність і деформативність анкерних зв’язків у закладних деталях і з’єднаннях залізобетонних конструкцій [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Салійчук Любов Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012.

Науковий керівник — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Клименко Федір Єлисейович, професор кафедри «Будівельні конструкції та мости» Національного університету «Львівська політехніка»

Сфера наукових інтересів:

Дослдження та розрахунок анкерування в бетон трубчастого розпірного анкера при зсуві.

Перелік навчальних дисциплін

 • Штучні споруди на дорогах та експлуатація штучних споруд.
 • Експлуатація та реконструкція транспортних споруд.

Вибрані публікації

 1. Реконструкція міського шляхопроводу з розширенням прольотної будови залізобетонною збірно-монолітною накладною плитою / В. Г. Кваша, Т. П. Ковальчик, А. Я. Мурин, В. М. Полець, Л. В. Салійчук // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 208-216. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 6 назв.
 2. Аварійний стан міського шляхопроводу та його післяаварійне відновлення / В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук, Т. П. Ковальчик // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / МОН України, Акад. буд-ва України, Нац. ун-т вод. госпва та природокористування, Півн.-Зах. терит. від-ня АБУ. — Рівне, 2011. — Вип. 21. — С. 582–589. — Бібліогр.: 3 назви.
 3. Залізобетонні мости для місцевих позакатегорійних доріг і сільських населених пунктів / В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. / Акад. буд-ва України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко­ристування, Півн.-зах. терит. від-ня АБУ. — Рівне, 2010. — Вип. 20. — С. 382-389. — Бібліогр.: 2 назви.
 4. Збірно-монолітні залізобетонні мости для сільських вулиць та місцевих доріг / В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук, З. І. Дац, С. І. Маїк // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. С 217-225. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 2 назви.
 5. Розширення плитної нерозрізної збірно-монолітної залізобетонної прольотної будови косого в плані автодорожнього моста / В. С. Рачкевич, В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 156-163. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 1 назва.
 6. Дослдження роботи гнучких анкер в в закладних деталях з’єднаннях залзобетонних конструкц й. / Л.В. Салйчук // Вісник НУ Львівська полтехніка Теор я практика будівництва. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2006. — 562. — с. 96-103.
 7. Несуча здатність і деформативність закладних деталей з р зними типами анкер в при зсув . / Л.В. Салйчук // В сник наукових праць Одеської державної академ ї буд вництва арх тектури. — Одеса: ОДАБА, 2010. — Вип.739, частина 2. — с. 226-234.
 8. Експериментальні дослідження та теоретичне обґрунтування міцност анкерування в бетон вклеєних стержневих анкер в при зсув . / Л.В. Салійчук // Зб. Будівельні конструкції. — К.: НДІБК, 2011. — Вип. 74, книга 2. — с.494-506.
 9. Зсувостійкі стержневі анкери в з’єднаннях залізобетонних конструкцій. / Л.В. Салійчук, В.Г. Кваша // Вісник НУ Львівська політехніка Теорія і практика будівництва. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 7627. — с. 186-191.
 10. Підсилення плоского монолтного залзобетонного перекриття багатоповерхового житлового будинку з використанням наклеєних вуглепластик в. / В.Г. Кваша, Л.В. Салійчук, Ю.М. Собко, О.В. Панченко // Вісник НУ Львівська політехніка Теорія і практика будівництва. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 7655. — с.216-132.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 201

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-80

E-mail: mbm@ukr.net