Русин Богдан Георгійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Русин Богдан Георгійович
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Модифіковані бетони, що тверднуть на морозі
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Русин Богдан Георгійович - ассистент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертаційного дослідження

Високофункціональні бетони на основі портландцементів, модифікованих ультрадисперсними мінеральними добавками [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Русин Богдан Георгійович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2014. — 21 с. : рис.

Проходив стажування в Німеччині, Баухаус університет

Сфера наукових інтересів

Модифіковані бетони, що тверднуть на морозі

Перелік навчальних дисциплін

  • Основи термомодернізації будинків
  • Виробнича база будівництва
  • Технологія бетонних та залізобетонних конструкцій
  • Технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів
  • Будівельна техніка

Вибрані публікації

  1. Вплив мезоструктури на властивості швидкотверднучих дрібнозернистих бетонів / Б. Русин // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 88-89.
  2. Модифіковані безгіпсові портландцементи для високофункціональних бетонів / Б. Г. Русин, М. А. Саницький, О. Я. Шийко // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 316­320. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 662). — Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua