Руда Мар'яна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з Руда Мар’яна Володимирівна)
Перейти до: навігація, пошук
Руда Мар'яна Володимирівна
Ruda20.03.19.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №057194)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація магістра з маркетингу, 2006 р.


Професійна діяльність

2018 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2018 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2009 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри маркетингу і логістики


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний бізнес», «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації», «Офшорний бізнес», «Міжнародна електронна комерція»

Дисципліни, які викладає іноземною мовою: «Foreign economic activity of enterprise», «International management», «Cost management in foreign economic activity», «Cost management of subjects of foreign economic activity»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2009 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств», 2007-2008 рр.


Участь у госпдоговорах

 • «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтингова група»», 2017 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2018 – Англомовна літня школа НУЛП (23.07-29.07.2018)
 • 2018 – Англомовна зимова школа НУЛП (29.01-03.02.2018)
 • 2017 – участь у семінарі-тренінгу «Критичне мислення для освітян» від PROMETHEUS ONLINE EDUCATION PLATFORM (8.11.2017)
 • 2017 – Львівська академія бізнесу від викладачів SGH Warsaw School of economics (16-18.10.2017)
 • 2017 – Англомовна літня школа НУЛП (21-26.08.2017)
 • 2017 – курс Британської ради в Україні "Researcher Connect", присвячений розвитку комунікативних навичок (24-26.05.2017)
 • 2017 – курс англійської мови Intermediate (B2) тривалістю 74 год. з 1.03.2017 до 30.06.2017 р. у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка» (сертифікат ОД 02071010/678-17)
 • 2012 – участь у семінарі-тренінгу «Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою CRM-системи «Парус Підприємство 7.40. Менеджмент та Маркетинг», який проводився «Корпорацією «Парус» (сертифікат) у м. Києві (сертифікат №14526943 від 12.12.2012 р.)
 • 2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2010-2011 – проходження повного курсу семінару психолого-педагогічних знань (ППЗ) на кафедрі психології, педагогіки та права Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2008 – Суспільна вища школа підприємництва та управління, м. Лодзь (Республіка Польща)


Стажування

 • 2017 – стажування на ПП «Фламінго» (10.03.2017-10.05.2017)
 • 2013 – стажування на ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (25.02.2013 – 25.04.2013)


Участь у молодіжних форумах

 • 2011 – Форум молодих лідерів iLead-2011, м. Київ
 • 2010 – Young Europe Forum, м. Краків, Польща


Громадська діяльність

 • координатор проектів європейської ГО «Young Scientists Initiative Group» (Erasmus+ PIC№: 943556055)
 • організування та координування молодіжного гуртка «Бізнес Маркет Клуб» при Національному університеті «Львівська політехніка», 2011-2013 рр.
 • керівник інформаційно-аналітичного відділу ЛММГО «Пантеон наук», 2010-2013 рр.


Основні публікації за останні роки

Монографії

 • Руда М.В. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, О.В. Юринець та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Растр-7, 2013. – 428 с. (пп.4.2.3.3, 4.2.3.4)


Наукові статті

 • Руда М.В. COSME: розвиток і підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на ринках ЄС / М.В. Руда, Н.І. Горбаль, В.С. Ільницький В. С. // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 252–258.
 • Руда М.В. Євроінтеграція у системі чинників забезпечення КСП України / Горбаль Н.І., Грудинський Ю.В., Руда М.В. // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2017. – Випуск 13. – [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13.
 • Руда М.В. Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи / Н.І. Горбаль, К.А. Кухтяк, М.В. Руда // Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017, вип.27.7. – С. 53-58.
 • Руда М.В. Соціально відповідальні стартапи: сутність, світові тенденції та проблеми розвитку в Україні / М.В. Руда, О.Б. Лагода // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». – 2017. – Випуск 9. – С.613-620. – [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9 (журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 35.93)
 • Руда М.В. Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди / М.В. Руда, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2017. – №862.– С. 168-178.
 • Руда М. В. Становлення соціально відповідального бізнесу в сучасному інформаційному суспільстві / М.В. Руда, П.М. Сухорольський, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2016. – № 851. – С. 100-109.
 • Руда М.В. Міжнародні бізнес-комунікації в системі інформаційного забезпечення підприємства / М.В. Руда, Н.Ю. Лев // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – №769. – С. 182-189.
 • Руда М.В. Особливості управління персоналом у ресторанному бізнесі / М.Б. Рудий, М.В. Руда // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – Т.2. – №6. – С. 43-51.
 • Руда М.В. Перспективи впровадження освітньої логістики в Україні / М.В. Руда // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – 2012. – №749. – C. 71–77.
 • Руда М.В. Нова модель підприємництва в контексті впровадження концепції енергетичної незалежності України / М.В. Руда, А.В. Якібчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. – №748. – С. 207-216.