Ромців Олена Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ромців Олена Ігорівна
Ромців фото.jpg
Дата народження 4 вересня 1983 р.
Місце народження м. Львів
Поточне місце роботи к.ю.н., асистент кафедра конституційного та міжнародного права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Ромців Олена Ігорівна — к.ю.н., асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • 2000 - 2005рр. – навчалась на юридичному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка (форма навчання - денна, спеціалізація «Теоретико-конституційна та історико-правова», магістр права ).
 • 2005 - 2007рр. – помічник приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу;
 • 2012 - 2014рр. – асистент кафедри кримінального права та процесу ІНПП НУ «Львівська політехніка»;
 • з вересня 2014р. – асистент кафедри конституційного та міжнародного права ІНПП НУ«Львівська політехніка»;
 • в червні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії».

Наукові інтереси

 • теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід;
 • захист прав та свобод людини і громадянина в процесі кримінального судочинства;
 • проблеми розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії.

Лекційні курси

 • «Конституційне право України»;
 • «Конституційний процес»;
 • «Конституційна юрисдикція».

Публікації

 1. Гумін О.М., Ромців О.І. Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину / О.М. Гумін, О.І. Ромців // Митна справа. -№ 1(79). 2012. – С. 3-10
 2. Ромців О.І. Посадові злочини: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні / О.І. Ромців // Митна справа. -№ 3, ч. 2. кн.1, 2013. – С. 151-157
 3. Ромців О.І. Характеристика осіб, що вчиняють посадові злочини / О.І. Ромців // Митна справа. -№ 5, ч.2, кн.2, 2013. – С. 66-72.
 4. Ромців О.І. Особливості способів вчинення посадових злочинів / О.І. Ромців // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса, 2014. – Випуск 8. – С. 264-267
 5. Ромців О. І. Особливості способів вчинення посадових злочинів / О. І. Ромців // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – Одеса, 2014. – Випуск 8. – С. 264-267
 6. Зубич І. М., Ромців О. І. Особливості сучасної криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності / І. М. Зубич, О. І. Ромців // Наука і правоохорона.– Київ, 2014. – № 4. – С. 193-199.
 7. Ромців О.І. Сутність поняття «протидія розслідуванню злочинів» в сучасній криміналістичній науці / О.І. Ромців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Випуск 6-1. – Том 4. – С. 112-116.
 8. Ромцив Е.И. Подозреваемый (обвиняемый) как субьект противодействия расследованию преступлений в сфере служебной деятельности / Е.И. Ромцив // «Legea și viața» ("Закон и Жизнь"). – Республика Молдова, 2015. – № 4/3. – С. 81-85
 9. Ромців О.І. Проблеми виявлення злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії / О.І. Ромців // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.
 10. Ромців О.І. Причини вчинення посадових злочинів в Україні / О.І. Ромців // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених. – Луцьк, 2014. – С. 227-229.
 11. Ромців О. І. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності / О.І. Ромців // KNOWLEDGE SOCIETY: зб. тез наук. доп. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2014 р. – Лодзь, 2014 – С. 71-74.
 12. Ромців О.І. Роль конституційних гарантій у захисті прав учасників кримінального провадження / О.І. Ромців // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Першої науково-практичної конференції (Львів, 30 квітня 2015 р.). – Львів, ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2015 р.
 13. Ромців О.І. Слідчі ситуації при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії / О.І. Ромців // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 травня 2015р.). – Львів, 2015.
 14. Конституційне право України: методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.03040100 «Правознавство» / уклад. : В.Б. Ковальчук, О.Б. Ковальчук, О.І. Ромців. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2015. – 51 с. та інші.

Контакти

тел.: 258-30-26