Ромака Володимир Афанасійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ромака Володимир Афанасійович
RTEmagicC Romaka Volodimir Afanasiiovich.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 29 січня 1955 року
Місце народження м. Буськ, Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів розроблення фізичних засад інтерметалічних напівпровідників як нових та перспективних термоелектричних матеріалів та термоелементів для енергоощадних термоелектричних генераторів електричного струму, а також термометричних матеріалів, елементів та засобів вимірювання температури.
Кваліфікаційний рівень «Інженер радіофізик».
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор,заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Ромака Володимир Афанасійович — доктор технічних наук,професор кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 29 січня 1955 р. у м. Буську, Львівської області.

Вищу освіту здобув у 1978 р., закінчивши фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Інженер радіофізик».

Після закінчення фізичного факультету ЛДУ ім.І. Франка був залишений на роботі в університеті.

У 1982-1988 рр.,аспірант, науковий співробітник Інституту напівпровідників АН України (м.Київ), де у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальності 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків.

У 1989-1992 рр.працював асистентом, старшим викладачем кафедри напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту.

У 2005 р.повернувся в Національний університет «Львівська політехніка», де працював на посаді доцента кафедри автоматики та телемеханіки, а нині — професор кафедри захисту інформації.

У 2008 р. у НУ «Львівська політехніка» захистив докторську дисертацію, зроблену в університеті та Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, на тему «Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників» за спеціальністю 05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин.

Науковий консультант - доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів — розроблення фізичних засад інтерметалічних напівпровідників як нових та перспективних термоелектричних матеріалів та термоелементів для енергоощадних термоелектричних генераторів електричного струму, а також термометричних матеріалів, елементів та засобів вимірювання температури.

Вибрані публікації

Автор понад 170 наукових праць, 5 винаходів та патентів України.

Основні публікації:

  1. Комплексні системи санкціонованого доступу. Навчальний посібник / О. І. Гарасимчук, В. Б.Дудикевич, В. А. Ромака. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 212 с.
  2. Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування [Текст]: монографія / В. А. Ромака, В. В. Ромака,Ю. В. Стадник ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАНУ. — Л. : Львівська політехніка, 2011. — 488 с. : граф., рис. — Бібліогр.: — с. 470-484. — ISBN 978-617-607-053-5
  3. Ромака Володимир Афанасійович : Системи менеджменту інформаційної безпеки : навч. посіб.: — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 232 с.
  4. Особенности механизмов проводимости сильно легированных интерметаллических полупроводников n-ZrNiSn / В.А. Ромака, М.Г. Шеляпина, Ю.К. Гореленко, Д. Фрушарт, Ю.В.Стаднык, Л.П. Ромака, В.Ф. Чекурин // Физ. и техн. полупров. — 2006. — Т. 40,вып. 6. — С. 676-682
  5. Механізми провідності інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, сильнолегованого донорною домішкою Сu / В.А. Ромака, М.Г. Шеляпіна, Д. Фрушарт, Ю.К. Гореленко,Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, В.Ф. Чекурін, А.М. Горинь // Укр. фіз. журн. — 2007. — Т. 52, — № 1. — С. 40-46.
  6. Особливості провідності напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xInx / В.А. Ромака,Ю.В. Стадник, Д. Фрушарт, В.В. Ромака, Ю.К. Гореленко, В.М. Давидов, А.М.Горинь // Укр. фіз. журн. — 2007. — Т. 52, № 10. — С. 952-958.
  7. Моделі електронної та кристалічної структур інтерметалічного напівпровідника TiNiSn1-xInx/ В.А. Ромака, Ю. Стадник, В.В. Ромака, П. Гаранюк // Комп’ютерні технології друкарства. — 2007. — № 18. — С. 104-111.
  8. Metal-insulatortransition induced by changes in composition in Zr1-хScхNiSn solid solution range / Yu.V.Stadnyk, V.A. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, D. Fruchart, V.F. Chekurin// Journal of Alloys and Compounds. — 2005. — Vol. 400. — P. 29-32.
  9. Impurityband effect on TiCo1-xNixSb conduction. Donor impurities / Yu. Stadnyk, V.A.Romaka, M. Shelyapina, Yu. Gorelenko, L. Romaka, D. Fruchart, A. Tkachuk, V.Chekurin // Journal of Alloys and Compounds. — 2006. — Vol. 421. — P. 19-23.
  10. ConductivityMechanisms in Heavy-Doped n-ZrNiSn Intermetallic Semiconductors / D. Fruchart,V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, L.P. Romaka, Yu.K. Gorelenko, M.G. Shelyapina, V.F.Chekurin // Journal of Alloys and Compounds. — 2007. — Vol. 438. — P. 8-14.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77]