Ройко Юрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ройко Юрій Ярославович
Ройко.jpg
Заступник директора з виховної та організаційної роботи, к.т.н., доцент
Дата народження 27 березня 1981 року
Місце народження м. Великі Мости Сокальського р-ну Львівської обл.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів «Психофізіологічні дослідження в організації дорожнього руху».
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Ройко Юрій Ярославович (*27 березня 1981) - кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, заступник директора з виховної та організаційної роботи Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 2003 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху».

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Ройко Юрій Ярославович ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 178 с. : рис., табл.

Досвід роботи

2003-2005 - менеджер з перевезень ДТЕП «ІСТ-Захід».

2005-2009 - асистент кафедри транспортних технологій Львівської політехніки

2009-2014 - старший викладач кафедри транспортних технологій Львівської політехніки

з 2014 - доцент кафедри транспортних технологій Львівської політехніки.

З 2015 — заступник директора ІІМТ з виховної та організаційної роботи.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

  • «Основи організації дорожнього руху»;
  • «Організація дорожнього руху»

Наукоі інтереси

  • «Психофізіологічні дослідження в організації дорожнього руху».

Вибрані публікації

  1. Аналіз працездатності водія моніторингом показників його електрокардіограми / Ю. Ройко, М. Бойків // Інженерна механіка та транспорт : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. ЕМТ-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 68-69. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 5 назв.
  2. Особливості дорожньої поведінки водія та зміна його психофізіологічних харак­теристик за різних швидкісних режимів, зумовлених недостатньою видимістю / В. К. Доля, Ю. Я. Ройко // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту. — Луганськ, 2010. — № 7 (149). — С. 75-79. — Бібліогр.: 5 назв
  3. Визначення швидкостей руху на багатосмугових проїзних частинах на основі диференціального закону розподілу випадкової величини / М. М. Жук, Ю. Я. Ройко,B. В. Гілевич // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2009. -№ 17. — С. 143-146.
  4. Вплив висотної характеристики дороги на водія при русі позаміськими проїзними частинами / М. М. Жук, Ю. Я. Ройко, В. В. Ковалишин // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2009. — № 17. — С. 147-150.
  5. Дослідження характеристик транспортного потоку на регульованих пересіченнях: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху (частина 1)» базового напряму 1004 «Транспортні технології» / Укл.: Ю.Я. Ройко, М.М. Жук, Б.М. ДівєєвЛьвів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.
  6. Методи обліку руху на вулично-дорожній мережі. Коефіцієнти приведення та нерівномірності руху: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху (частина 1)» базового напряму 1004 «Транспортні технології» / Укл.: Ю.Я. Ройко, М.М. Жук, Р.Б. РогальськийЛьвів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.
  7. Дослідження умов руху транспортного потоку на саморегульованих пересіченнях: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху (частина 1)» базового напряму 1004 «Транспортні технології» / Укл.: Ю.Я. Ройко, М.М. Жук, І.В. КоникЛьвів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59;

+38 (032) 258-24-89;
+38 (032) 258-23-81