Рикованова Ірина Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рикованова Ірина Сергіївна
Rikovanova.jpg
асистент
Дата народження 22 липня 1973 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»
Галузь наукових інтересів маркетинг, логістика, економіка підприємства
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Рикованова Ірина Сергіївна — асистент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 22 липня 1973 року

У 1995 році закінчила Інженерно-економічний факультет Державного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»

З 1990 року працювала на посадах лаборанта, інженера кафедри економіки і організації енергетики (зараз кафедра маркетингу і логістики);

з 2005 року працює на посаді асистента кафедри маркетингу і логістики.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Самоменеджмент,
 • Страхування,
 • Маркетинг
 • Економіко-математичні методи і моделі, частина 1 (економетрика)
 • Логістика
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Інформаційні системи і технології у маркетингу

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: маркетинг, логістика, економіка підприємства.

Вибрані публікації

Опубліковано 4 наукові статті у фахових виданнях України, 5 тез доповідей на конференціях різного рівня, а також розділ у колективній монографії «Економіка логістичних систем».

 1. Економіко-математичні методи і моделі. Частина 2 («Оптимізаційні методи і моделі»): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базових напрямів 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємств», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Мних О.Б., Гірна О.Б., Кузьо Н.Є., Леонова С.В., Рикованова І.С. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. — 29 с.
 2. Життєвий цикл логістичних продуктів / І. С. Рикованова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIN Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 431-432. — Бібліогр.: 3 назви.
 3. Конкурентоспособность цепи поставок продукции индивидуального заказа / Н. М. Васыльцив, И. С. Рыкованова, И. Петецкий // Экономические и управленческие технологии ХХІ века: теория и практика, подготовка специалистов : тез. докл. междунар. метод. и науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 25 янв. 2010 г.) / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербург. гос. технолог. ун-т растит. полимеров». — СПб., 2010. — Ч. 1. — С. 73-75.
 4. 1. С. Рикованова, О. І. Дриль // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 129-130.
 5. Інформаційні системи маркетингу : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.030507 «Маркетинг» / О. І. Карий, І. С. Рикованова ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 72 с. — Бібліогр.: с. 71 (17 назв).
 6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Формування комплексу маркетингу підприємства» з курсу «Маркетинг» для студентів всіх форм навчання галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування»/ Укл.: Мороз Л.А., Крикавський Є.В., Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Леонова С.В., Рикованова І.С., Савченко Ю.Т. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2009. — 26 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ywkryk@lp.edu.ua