Пшик-Ковальська Орися Остапівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пшик-Ковальська Орися Остапівна
Пшик.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 25 жовтня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів Принципи планування зовнішньоекономічної діяльності
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник  : кандидат економічних наук, професор Козик Василь Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Пшик-Ковальська Орися Остапівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 жовтня 1981 року

У 2003 р. закінчила Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фінанси».

З вересня 2003 р. по грудень 2004 р. працювала на посаді стажиста-дослідника на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва НУ «Львівська політехніка».

В грудні 2004 року поступила в аспірантуру на кафедру економіки підприємства і інвестицій Національного університету «Львівська політехніка

З вересня 2005 року працює на посаді асистента, а згодом і доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України за керівництво випускною роботою студентки, що здобула І місце на Всеукраїнському конкурсі випусукних дипломних та магістерських робіт.

Тема дисертації: Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні : дис ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Орися Остапівна Пшик-Ковальська; В.о. НАН України. Рада по вивченню продукт. сил України.— К. : Б. в., 2009.— 210-с.

Науковий керівник : кандидат економічних наук, професор Козик Василь Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Основи менеджменту» (напрями підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»),
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Національна економіка» (напрям підготовки «Економіка і підприємництво»),

керує курсовим та дипломним проектуванням студентів напрямів підготовки «Менеджмент», «Економіка і підприємництво», спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародна економіка».

Науковоj-дослідна робота

Протягом 2003 — 2008 рр. приймала участь у розробці держбюджетних тем ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (номер державної реєстрації 0102U001182, 2002-2003 рр.), ДБ/87ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0104U002289, 2004-2005 рр.), ДБ/Теор «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо — господарської діяльності підприємств: теоретико — методологічні та методичні засади» (номер державної реєстрації № 0107U000837, 2007 — 2008 рр.).

Наукові інтереси: Принципи планування зовнішньоекономічної діяльності

Вибрані публікації

Опублікувала 27 наукових праць, 12 з яких у фахових наукових виданнях, зареєстрованих ВАК України.

 1. Інтелектуальна власність: прикладний аспект : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Леся Петрівна Сай, Орися Остапівна Пшик-Ковальська.— Львів : Растр-7, 2014.— 170 с.— Бібліогр. с. 156-162 . — ISBN 978-617-7045-45-7
 2. Міжнародний менеджмент: практикум : навч. посіб. / Олег Євгенович Кузьмін, Орися Остапівна Пшик-Ковальська, Леся Петрівна Сай, Наталія Ігорівна Кара, Нац. ун-т «Львів. політехніка».— Львів : Растр-7, 2013.— 190 с.— Бібліогр.: с. 117-120 .
 3. Національна економіка: прикладний аспект : навч. посібник / Олег Євгенович Кузьмін, Орися Остапівна Пшик-Ковальська, Оксана Омелянівна Жовтанецька, Володимир Йосипович Жежуха.— Львів : Растр-7, 2010.— 211 с
 4. Базові положення щодо здійснення планування зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Пшик-Ковальська, Н. Я. Петришин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. :Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 182-186. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 12 назв.
 5. Особливості формування критеріїв вибору стратегій для машинобудівних підприємств / Н. Я. Петришин, Л. С. Ноджак, О. О. Пшик-Ковальська // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.9. — С. 220-226. — Бібліогр.: 9 назв.
 6. Планування зовнішньоекономічної діяльності: дослідження семантики категорії / О. О. Пшик-Ковальська // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.3. — С. 233-238. — Бібліогр.: 13 назв.
 7. Принципи планування зовнішньоекономічної діяльності / О. О. Пшик-Ковальська, Н. Я. Петришин // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 382-383. — Бібліогр.: 5 назв.
 8. Сутність проектів та їх загальна характеристика / Х. С. Передало, Ю. В. Огерчук, О. О. Пшик-Ковальська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 90-95. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). -Бібліогр.: 15 назв.
 9. Методологічні засади формування операторів соціального типу житла — житлово-інвестиційних асоціацій / О. О. Пшик-Ковальська, Л. П. Сай // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 417-423. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 657). — Бібліогр.: 8 назв.
 10. Чинники, які впливають на розвиток соціального житла в умовах конкурентного середовища / В. В. Козик, О. О. Пшик-Ковальська // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 верес. 2009 р., Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Управління у справах сім’ї та молоді Львів. облдержадмін., ГО «Інновац. фонд». — Л., 2009. — С. 153-155.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua