Пушак Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пушак Галина Іванівна
24puszak.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах; дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галузі.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Пушак Галина Іванівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта Вищу освіту здобула у 1997 році в Українській академії друкарства, факультет економіки та організації книжкової справи, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація інженера-економіста (диплом з відзнакою).

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу» за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.


Професійна діяльність:

 1. З 2001 р. по 2009 р. працювала у Національному університеті "Львівська політехніка" на посадах асистента (2001 - 2008 рр.) та старшого викладача (2008 - 2009 рр.);
 2. з 2009 р. працює на кафедрі теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка" на посаді доцента.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Мікроекономіка
 • Ціни та ціноутворення

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку реального сектора економіки в трансформаційних умовах; дослідження тенденцій розвитку видавничо-поліграфічної галуз

Вибрані публікації

Автор понад 40 наукових праць, зокрема 5 монографій та низки навчально-методичних праць.

Монографії:

 1. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект : моногр. / Є. М Палига, Г. І. Пушак, Я. Я. Пушак. – Львів : Укр. акад.. друкарства, 2009. – 192 с.
 2. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, Г.І. Пушак та інші. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 3. Модернізація механізмів розвитку малого і середнього бізнесу: моногр. / А. І. Бутенко, М. П. Войнаренко, В. І. Ляшенко, Г. І. Пушак та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2011. – 326 с.
 4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку держави, регіону, галузі та підприємтсва : моногр. / В. І. Ляшенко, М. М. Назарук, Я. Я. Пушак, А. М. Штангрет, Г. І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 394 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : моногр. / З. Б. Живко, С. В. Князь, В. І. Ляшенко, Н. В. Осодча, Г.І. Пушак та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета та А. П. Левітської. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. - 506 с.


Статті у фахових виданнях:

 1. Статистична оцінка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням / А. М. Штангрет, Г. І. Пушак // Економічний вісник Донбасу. Науковий журнал. – 2008. - № 3 (13) - С. 122-131.
 2. Напрями розвитку агропродовольчого комплексу в контексті підвищення продовольчої безпеки регіонів / Я. Я. Пушак, Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 2 (28). - 2012. - С 249-253.
 3. Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз / Я. Я. Пушак, Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 3 ( 29). - 2012. - С 40-47.
 4. Еволюція поглядів на проблему забезпечення продовольчої безпеки / Г. І. Пушак // Бізнес-навігатор. - № 1 (30). - 2013. - С 125-131.
 5. Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти / А. М. Штангрет, Г. І. Пушак // Економічний вісник Донбасу. - № 3 (37), - 2014. - С. 127-129.
 6. Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства / С. В. Князь, Г. І. Пушак, Л. Ю. Холявка // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 3 (27). - С. 36-41.


Навчальні посібники:

 1. Основи економічної теорії / Данилович-Кропивницька М. Л., Пушак Г. І. // Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 224 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com