Пуйда Володимир Якович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пуйда Володимир Якович
Pujda.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 червня 1953 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів Розроблення алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів (спеціалізовані процесори, вузли введення та відображення, інтерфейси тощо) систем оброблення та ідентифікації зображень, інформаційно-вимірювальних систем, систем керування технологічними процесами. Розроблення вбудованих мікропроцесорних систем, спеціалізованих засобів оброблення та керування на базі сигнальних процесорів, високоінтегрованих мікропроцесорних компонентів та програмного забезпечення до них.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1998р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001р
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Сторінка на lp.edu.ua [Персональна сторінка]

Пуйда Володимир Якович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 22 червня 1953 року, с.Королівка, Тлумацький р-н, Івано-Франківська обл.

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975;
 • кандидатська дисертація «Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об’єктів [Текст] : дис. канд. техн. наук:05.13.05 / Пуйда Володимир Якович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 178 л. — л. 156-168» за спеціальністю 05.13.05 — елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Державний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність:

Професійний досвід:

 • 1975–1984 рр. – розробка методів та апаратних засобів систем спеціального призначення для ідентифікації зображень об'єктів в реальному часі.
 • 1985–1990 рр. – розробка, серійне впровадження та супроводження у виробництві персонального комп’ютера ПК-01 "Львів"; розробка спеціалізованих систем обробки та керування на базі спецпроцесорів та ПК.
 • з 1991 по даний час – розробка алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем автоматичного супроводження візуальних об’єктів та визначення їх координат в просторі; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для високопродуктивної обробки інформації та швидкісного керування на базі сигнальних процесорів; розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для інформаційно-вимірювальних систем (інтелектуальні перетворювачі тиску, температури тощо), вбудованих мікропроцесорних систем, систем керування технологічними процесами, систем аварійного захисту електричних мереж тощо.
 • В період 1985–2016 рр. розробив та впровадив у серійне виробництво більше 20 мікропроцесорних пристроїв для спеціалізованих систем, в тому числі персональний комп’ютер ПК-01 "Львів".


Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Мікропроцесорні системи

Нагороди та відзнаки

T 26555 1294846323.jpg Диплом ВДНГ УРСР ІI ступеня (1986 р.)

Silver VDNH.pngСрібна медаль ВДНГ СРСР ( 1987 р.)

Наукова діяльність

 • Розроблення алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів (спеціалізовані процесори, вузли введення та відображення, інтерфейси тощо) систем оброблення та ідентифікації зображень, інформаційно-вимірювальних систем, систем керування технологічними процесами.
 • Розроблення вбудованих мікропроцесорних систем, спеціалізованих засобів оброблення та керування на базі сигнальних процесорів, високоінтегрованих мікропроцесорних компонентів та програмного забезпечення до них.

Наукові інтереси

 • Розроблення алгоритмів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для систем ідентифікації зображень.
 • Розроблення спеціалізованих апаратних засобів та програмного забезпечення для оброблення інформації в реальному часі, інформаційно-вимірювальних систем, промислових систем керування на базі мікропроцесорних компонентів.
 • Розроблення вбудованих мікропроцесорних систем.

Педагогічна діяльність

3 навчальні посібники, більше 40 навчально-методичних розробок.

Дисципліни, які викладає

 • Мікропроцесорні системи
 • Програмні засоби мікропроцесорних систем


Вибрані публікації

Більше 80 наукових публікацій

 1. Пуйда В.Я. Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів в реальному часі. Вісник НУ «Львівська політехніка», «Комп’ютерні системи та мережі», № 905, Львів, Україна, 2018.-С. 111-116.
 2. V.Puyda. SURF features extraction in a computer vision system. ACPS, Vol. 1, No. 1, 2017
 3. Пуйда В.Я. Багатопроцесорна система технічного зору. Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали наукового семінару. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017
 4. Пуйда В.Я. Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об'єкта у монохромному відеопотоці. Вісник «Комп'ютерні науки та інформаційні технології».- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2015.- №830.
 5. В.Пуйда. Історія розробки ПК-01 «Львів». Технічні вісті. Науковий часопис. Львівське інженерне товариство у Львові. Львів, 2013/1(37),2(38).
 6. Пуйда В.Я. Особливості виділення характерних ознак в системах розпізнавання. Комп'ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. Львів, 1998.
 7. Пуйда В.Я. Формування візуальної інформації про об'єкт в системах розпізнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютернi системи та мережi", 1998.
 8. Пуйда В.Я. Деякi особливостi постановки задачi розпiзнавання. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 9. Пуйда В.Я. Виявлення ознак на основi теорiї групування. Вiсник Державного унiверситету "Львiвська полiтехнiка" "Комп'ютерна iнженерiя та iнформацiйнi технологiї", 1998.
 10. Пуйда В.Я. Засоби формування бінарних зображень в реальному масштабі часу. Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".-1997.-№322.


Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 503.

Tел.: (032) 258-21-96

E-mail: vpuyda(at)polynet.lviv.ua, vpuyda@ukr.net

Персональна сторінка

Кафедра електронних обчислювальних машин