Пуйда Володимир Якович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пуйда Володимир Якович
Pujda.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 червня 1953 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність автоматика
Галузь наукових інтересів Розробка вбудованих мікропроцесорних систем. Розробка спеціалізованих засобів обробки та керування на базі сигнальних процесорів, високоінтегрованих мікропроцесорних компонентів та програмного забезпечення до них.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Державний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 1998р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001р
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Пуйда Володимир Якович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 22 червня 1953 року

Освіта

 • Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, 1975;
 • кандидатська дисертація «Спеціалізовані засоби систем ідентифікації зображень двовимірних об’єктів [Текст] : дис. канд. техн. наук:05.13.05 / Пуйда Володимир Якович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1997. — 178 л. — л. 156-168» за спеціальністю 05.13.05 — елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Стадник Богдан Іванович, Державний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність:

Професійний досвід:

 • 1975-1984 рр. — розробка методів та апаратних засобів систем спеціального призначення для ідентифікації зображень об’єктів в реальному часі;
 • 1985-1990 рр. — розробка, серійне впровадження та супроводження у виробництві персональної ЕОМ ПК-01 «ЛЬВІВ»; розробка спеціалізованих систем обробки та керування на базі спецпроцесорів та ПЕОМ;
 • З 1991 по даний час —
 • розробка методів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів для телевізійних систем автоматичного стеження за візуальними об’єктами та визначення їх координат в просторі;
 • розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для високопродуктивної обробки інформації та швидкісного керування на базі сигнальних процесорів (DSP);
 • розробка спеціалізованих процесорів та програмного забезпечення для інформаційно-вимірювальних систем (інтелектуальні перетворювачі тиску, температури тощо), систем керування технологічними процесами, систем аварійного захисту електричних мереж тощо.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Мікропроцесорні системи

Нагороди та відзнаки

T 26555 1294846323.jpg Диплом ВДНГ УРСР ІI ступеня (1986 р.)

Silver VDNH.pngСрібна медаль ВДНГ СРСР ( 1987 р.)

Наукова діяльність

 • Розробка методів, програмного забезпечення та спеціалізованих апаратних засобів (вузли вводу, спеціалізовані процесори, інтерфейси тощо) систем обробки та ідентифікації зображень, інформаційно-вимірювальних систем, систем керування технологічними процесами.
 • Розробка вбудованих мікропроцесорних систем. Розробка спеціалізованих засобів обробки та керування на базі сигнальних процесорів,високоінтегрованих мікропроцесорних компонентів та програмного забезпечення до них.

Вибрані публікації

3 навчальні посібники, наукові праці, зокрема:

 1. Опир Ю.М., Пуйда В.Я. Про один метод виконання перестановки в алгоритмі швидкого перетворення Фур’є. Автоматичні та інформаційно-обчислювальні пристрої. Вісник Львівського політехнічногоінституту, № 118. — Львів: Вища школа, 1977. — С. 9-12.
 2. Кондратов П.А., Пуйда В.Я. Специализированное цифровое устройство для преобразования изображений. Контрольно-измерительная техника, — вып.24, Республиканский межведомственный научно-технический сборник. — Львов: Вища школа, 1978. — С.123-127.
 3. Кондратов П.А., Пуйда В.Я. Спецпроцессор для предварительной обработки изображений на базе микропроцессора. Сборник «Применение микропроцессоров для управления и измерения», — М.: МЭИ, 1983.
 4. Гаврилюк М.О., Бегота Р.В., Опир Ю.М., Пуйда В.Я. Мікропроцесорний обчислювач витрат та кількості газу. «Метрологія і вимірювальна техніка», міжвідомчий науково-технічний збірник, — вип.52. — Львів: «Світ», 1996р.
 5. Пуйда В.Я. Ідентифікація зображень двомірних об’єктів з високою насиченістю ліній. // ІІІ-я Всеукраїнська міжнародна конференція «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів» — «УкрОБРАЗ’96». Праці. — К.: 1996. — С.96-97.
 6. Пуйда В.Я. Засоби формування бінарних зображень в реальному масштабі часу.//Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Державного університету «Львівська політехніка». 1997. — № 322. — С.123-126.
 7. Пуйда В.Я. Особливості виділення характерних ознак в системах розпізнавання. Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. — Львів, 1998.
 8. Пуйда В.Я. Формування візуальної інформації про об’єкт в системах розпізнавання. — Вiсник Державного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютернi системи та мережі», 1998.
 9. Пуйда В.Я. Деякi особливості постановки задачі розпізнавання. — Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та iнформацiйнi технології», 1998.
 10. Пуйда В.Я. Виявлення ознак на основi теорiї групування. — Вiсник Державного університету «Львiвська полiтехнiка» «Комп’ютерна інженерія та iнформацiйнi технології», 1998.

Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 612, 613, 614.

Tел.: (032)272-88-67, 258-23-15

E-mail: vpuyda(at)polynet.lviv.ua