Пуга Оксана Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пуга Оксана Олексіївна
Puga inmova.jpg
Дата народження 24.10.1984
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов


Професійний розвиток:

2011-2014 рр. - вчитель англійської мови

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «II Таврійські філологічні читання». (Херсон, 20-21 травня 2016).
2. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» (Київ, 05.05.2017 – 06.05.2017).
3. 2nd IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies-2017 (AICT-2017)/2nd IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies-2017(AICT-2017) (Львів, 04.07.2017 – 07.10.2017).
4. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення", Київ, 04.05.2018 – 05.05.2018.

Публікації:

Наукові статті у фахових виданнях

2015
1. Puha O. O. Rendering adjectives of lexico-semantic group human appearance in the Ukrainian translation of "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde / O. O. Puha, K. R. Hrytsko, O. O. Bilyk // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – № 8 (23) серпень 2015. – С. 87-90. (CiteFactor, Index Copernicus)
2. Hrytsko K. R., Puha O. O. Using mother tongue in teaching English as a foreign language in different approaches / O. O. Puha, K. R. Hrytsko // Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. : Zbiór raportów naukowych. (Poznan, 30.03.2015 - 31.03.2015) – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Część 2. – С. 17-20. (РИНЦ)
2016
3. Пуга О. О. Прикметники лексико-семантичної групи зовнішність людини та способи їх передачі в українському перекладі роману Оскара Уайлда «Портрет Доріана Грея» / О. О. Білик, О. О. Пуга // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Філологія). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Вип. 20. Т.2. – С. 141-143.
2017
4. Пуга О. О., Гавран М. І. Реалізація концепції навчання впродовж життя у процесі підготовки та перепідготовки фахівців (досвід Польщі) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2017. – Т.28 (38). – C. 82–86.
5. Пуга О. О., Білик О. О. Засоби формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів у галузі знань "Міжнародні відносини" в процесі вивчення іноземних мов // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 80, т. 2. – С. 120–125. (Index Copernicus International).
6. Гавран М. І., Пуга О. О. Структурно-функціональні особливості університетів третього віку в Польщі // Молодий вчений. – 2017. – № 11 (51). – С. 285–288. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
2018
7. Пуга О. О., Білик О. О. Роль навчальних інтернет-ресурсів у формуванні англомовної компетентності в аудіюванні студентів технічних ЗВО // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 83, т. 1. – С. 118–121. (Index Copernicus International).

Інші публікації:

2016
1. Пуга О. О. Лексико-семантичні особливості англійських прикметників та їх відтворення українською мовою (на матеріалі роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» / О. О. Білик, О. О. Пуга // II Таврійські філологічні читання : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 20-21 травня 2016 р.). – Херсон, 2016. – С. 227.
2017
2. Гавран М. І., Білик О. О., Пуга О. О. Напрями розвитку університетів третього віку в Польщі // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 5–6 травня 2017 р.). – 2017. – C. 13–16.
3. Chervenets V., Romanchuk V., Puha O., Bilyk O. Quality increasing of traffic flow transferring in multiservice networks // Advanced information and communication nechnologies (AICT–2017) : proceedings 2nd International conference, 4–7 July 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 274–277. (SciVerse SCOPUS).
2018
4. Пуга О. О., Білик О. О. Ефективність використання інтернет-ресурсів у формуванні англомовної компетентності в аудіюванні // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 4–5 травня 2018 р.). – 2018. – C. 20–22.