Про кафедру ТФП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Науково-педагогічний склад кафедри налічує 17 науково-педагогічних працівників, з них: 6 докторів юридичних наук (С.С. Сливка, А.С. Токарська, І.М. Жаровська, М.С. Кельман, Т.З. Гарасимів, А.С. Романова), 4 професори; 5 кандидатів наук (О.Л. Чорнобай, Л.В. Ярмол, Р.Я. Шай, Д.М. Сковронський, В.З. Чорнописька), 6 доцентів, 1 старший викладач та 7 асистентів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін, зазначених у структурі кафедри.

Науково-педагогічними працівниками кафедри станом на 01.01.2017 р. опубліковано більше 1100 наукових праць, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.

Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми:

  • «Філософські й теоретичні аспекти права та держави».

Кафедра приділяє пильну увагу формуванню наукової філософсько-правової школи. Під науковою школою зазвичай розуміють ситуацію, коли учні професора мають власних учнів. Тобто у професора є так звані наукові внуки. Вибудуваний ланцюжок: «студент – аспірант – кандидат наук – доктор наук». На сьогодні кафедра складається зі знаних фахівців, відомих вчених, які передають свій досвід молодому поколінню викладачів. Таким є, наприклад, доктор юридичних наук, професор С.С. Сливка.