Прокопишин Іван Анатолійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Прокопишин Іван Анатолійович
RTEmagicC Prokopishiin stara.jpg.jpg
к.ф-м.н., с.н.с., доцент
Дата народження 10 серпня 1957 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «прикладна математика».
Галузь наукових інтересів математичне моделювання та числові методи
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Прокопишин Іван Анатолійович — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій,автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 10 серпня 1957 р.

У 1979 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «прикладна математика».

Працював на посадах інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника НДЧ.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 — «механіка деформівного твердого тіла».

У 1993 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1993-1999 роках завідував науково-дослідною лабораторією математичного моделювання технологічних процесів.

З 2000 року — на посаді доцента кафедри математичного моделювання.

Вчене звання доцента отримав у 2004 році.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації,
 • Теорія ризику.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: математичне моделювання та числові методи.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: понад 90, з них: 30 статей, 4 навчально-методичні видання, 1 авторське свідоцтво про винахід.

Основні публікації:

 1. Ананьевский В.А., Гурняк Л.И., Прокопишин И.А. К вопросуоб оптимальной форме уплотнительных поверхностей в металлических клапанных уплотнениях с линейным контактом// Проблемы арматуростроения. — 1989. — С.74-77.
 2. Прокопишин И.А., Хлебников Д. Г. Асимптотический анализ решения теории упругости для трансверсально-изотропного слоя и построение уточненных теорий пластин для контактных задач// Исследоавния по теории пластини оболочек. — Казань, 1992. — N 24. — С.108-113.
 3. Ананьевський В.А., Гурняк Л.И., Мендельсон Д.А., Прокопишин И.А. Рациональный выбор геометрических размеров уплотнительных поверхностей затворов арматуры с линейным контактом// Химическое и нефтяное машиностроение, 1994. — N 1. — С.12-14.
 4. Хлебников Д.Г., Прокопишин И.А. Деформационный и энергетический критерий оптимизации остаточных напряжений в оболочках//Проблемы управления и информатики, 1996. — N 4. — С.72-82.
 5. Прокопишин І.А., Сулим Г.Т., Хлєбніков Д.Г. Квазістатичне відшарування плоско здеформованої пластини від вінклерової основи// Фіз.-хім.механіка матеріалів. 1999. — № 5. — С. 33-38.
 6. Прокопишин І. Концентрація напружень при згині пластини з поверхневою заглибиною у формі півеліпсоїда обертання// Машинознавство. 2004. — № 7. — С. 26-30.
 7. Галазюк В., Прокопишин І. Великі пластичні деформації тонкої конічної оболонки// Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. інформ. 2005. — Вип.10. — C. 90-97.
 8. Гробер И. Л., Прокопишин И. А., Хлебников Д. Г., Щукин А.И. Исследование термоупругого состояния бесконечной ленты, свободно висящей взоне локального нагрева в вакууме // Вакуумная техника и технология. — 2009. — Т.19, № 4. — С.257-264.
 9. Дудикевич Я.В., Прокопишин І.А. Вартість ризику для систем захисту інформації// Захист інформації, 2009. — № 2. — С.81-85.
 10. Дудикевич Я. В., Прокопишин І. А. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту // Системи обробки інформації. 2010. — Вип. 3(84). — С.24-27.

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77]