Почапська Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Почапська Ірина Ярославівна
Ir1.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 травня 1972
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Особливості синтезу гомологів Бета-пропіолактону
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2016
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Почапська Ірина Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки , Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

Загальна інформація

Дата народження: 3 травня 1972 р.

Тема дисертації: Розробка основ технології одержання акрилових мономерів з бета- лактонів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.04 / Почапська Ірина Ярославівна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 165 л. — л.132-143

Основні курси

 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Охорона праці в галузі комп’ютингу
 • Професійна та цивільна безпека

Наукові інтереси

 • Особливості синтезу гомологів Бета-пропіолактону

Вибрані публікації

 1. «Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці“ у бакалаврських роботах для студентів для студентів Інституту права та психології» базового напряму 6.030402 «Правознавство» І.Я. Почапська, Р.А. Солтисік ,Львів, вид-во Національного Університету «Львівська політехніка», 2012 р., 16 стор.
 2. Вплив глибини відбору дистилятних фракцій ТНВ та озокериту як воскових матеріалів / Ю. Хлібишин, І. Почапська // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафто­газопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л.,2009. — С. 144-145.
 3. Вплив співвідношення реагентів на вихід естерів 3-метил-кротонової кислоти /1. Я. Почапська, Ю. Я. Хлібишин // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 155­158. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 644). — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Особливості застосування електронагрівання під час виробництва скла / П. Є. Яковчук, Р. А. Солтисік, І. Я. Почапська // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 277-280. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). -Бібліогр.: 5 назв.
 5. Проблеми утилізації відпрацьованих автомобільних шин / Ю. Я. Хлібишин, І. Я. Почапська // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 146-147.
 6. Дослідження фізико-хімічних властивостей ТНВ та нафт Прикарпатських родовищ / Ю.Я. Хлібишин, І.Я. Почапська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 148-151. — Бібліогр.: 5 назв.
 7. Особливості синтезу гомологів Р-пропіолактону / І.Я. Почапська, Ю.Я. Хлібишин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 133-135. — Бібліогр.: 4 назви.
 8. Получение нефтеполимерных смол с эпоксидными группами в боковых ответвлениях / И.Я. Почапская, М.М. Братычак // Нефтепереработка и нефтехимия — 2003 : Материалы науч.-практ. конф., Уфа, 21 мая 2003 г. — Уфа, 2003. — С. 188-189. — Библиогр.: 5 назв.
 9. Синтез нафтополімерних смол в присутності 2,2’-азо-біс-ізобутиронітрилу / М.М. Братичак, І.Я. Почапська // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і освіта’ 2003», 20-24 січ. 2003 р., Дніпропетровськ, Львів. — Д. : Наука і освіта, 2003. — Т. 16: Хімія і хім. технології. — С. 3-4.
 10. The oligomers with reactive groups in lateral branches on the basis of the C9 fraction / M. Bratychak, I. Pochapska, A. Zaichenko, N. Mitina // Міжнар. конф. «Полімери в XXI сторіч­чі» : Тези доп., Київ, Україна, 27-30 жовт. 2003 р. — К., 2003. — С. 24.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 308а

Tел. +38 (032) 258-25-09