Похильченко Олена Анатоліївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Похильченко Олена Анатоліївна
Pochnew.jpeg
к.е.н., Доцент
Дата народження 06 лютого 1984 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність «Економіка і підприємництво»
Галузь наукових інтересів Логістика, управління ланцюгами поставок, концепція кластера
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 10 листопада 2011 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ: Дата народження: 06 лютого 1984 року, м. Львів.

Освіта та наукова діяльність

В 1998 р. закінчила Львівську середню школу №11.

1998-2001рр. – навчання у Львівському технічному коледжі за спеціальністю «Бухгалтерський облік» (диплом молодшого спеціаліста з відзнакою).

2001-2004 рр. – навчання в Інституті економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» за напрямом «Економіка і підприємництво» (диплом бакалавра з відзнакою).

2004-2005 рр. – навчання у магістратурі Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» та здобуття кваліфікації магістра з економіки і підприємництва (диплом з відзнакою).

З вересня 2005р. почала працювати на кафедрі фінансів на посаді асистента.

У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики. 10 листопада 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Педагогічний стаж

- вересень 2005р. - вересень 2011 р. – асистент кафедри фінансів;

- жовтень 2012 р. - вересень 2013 р. – асистент кафедри маркетингу і логістики;

- вересень 2013 р. - червень 2014 р. – старший викладач кафедри маркетингу і логістики;

- вересень 2014 р. до теперішнього часу – працює на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики.


Практичний досвід роботи

протягом 2005-2011 рр. працювала на посаді економіста оцінювальної компанії, що входить до міжнародної групи консалтингових та аудиторських компаній.

Стажування та підвищення кваліфікації

2014 р. - участь у програмі «Управління проектами у маркетингу та логістиці» Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка»

2014 р. - стажування у Львівському державному центрі науки, інновацій та інформатизації.

Хобі

класична музика та література, фотографія.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Дисципліни, які викладає: - «Економіко-математичні методи та моделі» для студентів базових напрямів 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємств», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

- «Економіка логістики» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Освоєні також такі навчальні курси: «Фінансовий аналіз», «Страхові послуги», «Фінанси».

Є науковим консультантом з виконання розділу дипломної магістерської роботи з економіко-математичного моделювання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Наукові інтереси

- Логістика

- Управління ланцюгами поставок

- Концепція кластера.

Автор і співавтор понад 50 наукових праць, у тому числі:

- 3 монографій;

- 23 статей у фахових виданнях, в т.ч. 6 англійською мовою;

- 24 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнськихконференціях;

- 1 навчального посібника з грифом НУ «Львівська політехніка»;

- 3 конспектів лекцій;

- 7 методичних розробок;

- 2 навчально-методичних комплексів у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»: Економіко-математичні методи і моделі» (частина 1,2) - (Сертифікат №00317 від 18.06.13 р.) та Економіка логістики (Сертифікат №00486 від 31.10.13 р.).

Важливі публікації, останні праці: http://ml.lp.edu.ua/publik_poch

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25; E-mail: elena.pokhylchenko@gmail.com