Попович Дмитро Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Попович Дмитро Іванович
PopovychDI.jpg
д-р фіз.-мат. наук, с.н.с., доцент
Дата народження 10 березня 1954 року
Місце народження Івано-Франківська область
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Я.Франка
Дата закінчення 1977
Спеціальність Фізика
Галузь наукових інтересів фізика і технологія низькорозмірних систем
Науковий ступінь д-р фіз.-мат. наук
Дата присвоєння н.с. 2014
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 1997
Поточне місце роботи Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України,
НУ «Львівська політехніка»

Попович Дмитро Іванович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, за сумісництвом доцент кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 10 березня 1954 року в с. Бабинопілля (з 1992 року — с. Акрешори), Косівського району Івано-Франківської області.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Я.Франка за спеціальністю «Фізика», отримав кваліфікацію «Фізик. Викладач фізики» і був скерований на роботу у Львівський філіал математичної фізики Інституту математики АН УРСР (з 1978 року — Інститут прикладних проблем механіки і математики), де і працює по даний час.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процесів нерівноважної лазерної епітаксії та відпалу тонких шарів складних халькогенідних та металооксидних сполук» в Чернівецькому державному університеті ім. Юрія Федьковича.

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні властивості низькорозмірних лазерносформованих оксидних та нітридних структур» в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

З вересня 1997 року працює за сумісництвом на кафедрі фотоніки НУ «Львівська політехніка» на посаді доцента.

Захоплення: туризм, коштовні мінерали.

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Основи спектроскопії,
 • Фотовольтаїка,
 • Фізика і технологія низьковимірних систем.

Навчально-методичні публікації

 • Конспект лекцій з дисципліни «Матеріали оптоелектроніки і квантової оптики»,
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали оптоелектроніки і квантової оптики».

Наукова робота

Наукові інтереси

 • лазерна технологія одержання низькорозмірних структур та дослідження їх фізико-хімічних властивостей.

Наукові публікації

Опублікував понад 130 наукових праць з лазерної технології одержання та вивчення властивостей тонких плівок та нанопорошкових матеріалів, серед яких:

 1. Б.К.Котлярчук, В.Я.Пентко, Д.И.Попович. Исследование эрозионного плазменного факела, формирующегося при лазерном напылении пленок теллурида кадмия-ртути. // Журнал технической физики. – Т.57, В.9. –1987. –С.1824-1826.
 2. Б.К.Котлярчук, Д.И.Попович, В.К.Савчук, А.А.Флис, В.С.Флис Лазерная эпитаксиальная крис-таллизация и отжиг тонких слоев ВТСП. // Изв. АН СССР. Сер.физич. –Т.55, №7. –1991. –С.1365-1368.
 3. B.Kotlyarchuk, D.Popovych, V.Savchuk, V.Savitsky Investigation of Vaporization and Condensation Processes of Thin Layers of CdHgTe from Laser Erosion Plasma in Hg Atmosphere. Applied Surface Science. – V.96-98. – 1996. – P.192-194.
 4. Котлярчук Б.К., Попович Д.І., Середницький А.С. Властивості тонких шарів нітриду галію одержаних з допомогою імпульсної лазерної реактивної технології // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – T.5, №3. – С.481–484.
 5. Котлярчук Б.К., Миронюк І.Ф., Попович Д.І., Середницький А.С. Одержання нанопорошкових окисних матеріалів та дослідження їх люмінесцентних властивостей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – T.7, №3. – С.490–494.
 6. Остафійчук Б.К., Жировецький В.М., Котлярчук Б.К., Мойса М.І., Попович Д.І., Середницький А.С. Дослідження процесів формування нанопорошкового ZnO та його властивості // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – T.9, №4. – С.728–731.
 7. Шевчук В.Н., Попович Д.І., Усатенко Ю.М., Серкіз Р.Я., Цвєткова О.В. Парамагнітні центри в оксидних нанорозмірних порошках // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – 10, №2. – C.289-294.
 8. Gafiychuk V.V., Ostafiychuk B.K., Popovych D.I., Popovych I.D. ZnO nanoparticles produced by reactive laser ablation // Applied Surface Science. – 2011, – 257, P.8396-8401.
 9. Бовгира О.В., Бовгира Р.В., Коваленко М.В., Попович Д.І., Середницький А.С. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т.5, №1. – С.01027(6cc).
 10. Kovalyuk B., Mocharskyi V., Nikiforov Yu., Onisimchuk V., Popovych D., Serednytski A., Zhyrovetsky V. Modification of structure and luminescence of ZnO nanopowder by the laser shock-wave treatment // Physica Status Solidi (с). – 2013. – 10. – P.1288-1291.

Авторські свідоцтва і патенти:

 1. Авт. Свид. СССР №1053542, МКИ С30, В23/02. Способ получения слоев на основе халькогенидов ртути / Б.К.Котлярчук, Л.Г.Мансуров, Г.В.Пляцко, Д.И.Попович, В.Г.Савицкий. – 1981.
 2. Пат.59948А. Україна, МПК (2002) С30В 19/00. Спосiб одержання тонких шарів напівпровідникових нітридних матеріалів / Котлярчук Б.К., Попович Д.І., Середницький А.С. (Україна); заявник і власник патенту Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. – №2002129919; заявл. 10.12.2002р.опубл.15.09.2003, Бюл. №9.
 3. Патент №8371. Україна, МПК (2004) G01N 30/00. Спосiб реєстрації газів з допомогою люмінесценції нанопорошкових окисних матеріалів / Котлярчук Б.К., Попович Д.І., Середницький А.С. (Україна); заявник і власник патенту Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. – №20040604875 заявл. 21.06.2004р.опубл.15.08.2005, Бюл. №8.
 4. Патент №11169. Україна, МПК (2005) С01В 13/14. Спосiб одержання нанопорошкових матеріалів і структур на їх основі / Котлярчук Б.К., Попович Д.І., Середницький А.С., Жировецький В.М., Мойса М.І. (Україна); заявник і власник патенту Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України. – №u200505224; заявл. 01.06.2005р.опубл.15.12.2005, Бюл. №12.
 5. Патент №80764. Україна, МПК (2005) Н01G 4/008, 9/145. Суперконденсатор / Будзуляк І.М., Беркещук М.В., Попович Д.І., Остафійчук Б.К. (Україна); заявник і власник патенту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. заявл. 12.12.2005р.опубл.25.10.2007, Бюл. №17.

Інформація для контактів

Електронна пошта
popovych на iapmm.lviv.ua

Адреса
м. Львів, вул. Наукова, 3-б, 79060,
кімнати 105, 252.

Телефон
+38 (032) 258-51-82 (83, 84)