Попадюк Ігор Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Попадюк Ігор Юрійович

(Popadiuk Ihor)

RTEmagicC MalPop.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 листопада 1973 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність Водопостачання,каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів
Галузь наукових інтересів Методи розрахунку об’єму дощового стоку
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Жук Володимир Михайлович, доцент Кафедра гідротехніки та водної інженерії, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра гідротехніки та водної інженерії

Попадюк Ігор Юрійович — кандидат технічних наук, доцент— кандидат технічних наук, доцент Кафедра гідротехніки та водної інженерії Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

У 1996 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка», отримавши кваліфікацію інженера-будівельника за спеціальністю «Водопостачання,каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів».


Перелік навчальних дисциплін

 • Мала гідроенергетика
 • Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод
 • Експлуатація водогосподарських обєктів
 • Іноваційні технології у гідротехнічному будівництві

Напрямок наукової діяльності

 • регулювання дощового стоку.

Тема дисертації

Методи гідравлічного розрахунку багатосекційних регулювальних резервуарів дощових стічних вод [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Попадюк ІгорЮрійович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 168 арк. : рис. —Бібліогр.: арк. 134-143.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Жук Володимир Михайлович, доцент кафедри гідравліки і сантехніки, Національний університет «Львівська політехніка»

Публікації

 1. Використання збірників атмосферних стічних вод для затримання і ефективного використання дощового стоку / В. М. Жук, І. Ю. Попадюк, І. І. Матлай, В. Г. Павлишин // Водав харчовій промисловості : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю,[24¬25 берез. 2010 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. фіз. таколоїд. хімії. — О., 2010. -С. 63-64. — Бібліогр.: 5 назв.
 2. Вплив коефіцієнта співвідношення площ двосекційного резервуара дощових стічних вод проточного типу на його регулювальний об’єм / В. М. Жук, Л. І. Вовк, І. Ю.Попадюк, В. Г. Павлишин // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] /відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20і0.— С. 178-184. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 6б2). — Бібліогр.:8 назв.
 3. Вплив розрахункової тривалості дощу на регулювальний об’єм резервуарів дощових стічних вод / І. Ю. Попадюк, В. Г. Павлишин, В. М. Жук // Теплоенергетика.Інженерія довкілля. Автоматизація : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. П. Пістун.— Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 38-42. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 677). — Бібліогр.: 6 назв.
 4. Гідрографи притоку для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності та обернених трикутних в плані басейнів стоку /І.Ю. Попадюк, І. І. Матлай, В. М. Жук // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — С. 98-103. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). -Бібліогр.: 5 назв.
 5. Жук В.М., Вовк Л.І., Попадюк І.Ю. Аналітичне визначення регулювального об’єму двосекційних резервуарів дощових стічних вод при різних співвідношеннях камер. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 659). -2009 ; Бібліогр.: 7 назв.
 6. Жук В.М.,Попадюк І.Ю., Матлай І.І. Гідрографи притоку дощових стічних вод з радіальних у плані басейнів стоку при різній інтенсивності дощу. (Вісник / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; № 627). -2008 ; Бібліогр.: 5 назв.
 7. Жук В.М. ,Попадюк І.Ю. Матлай І.І. Гідрографи притоку дощових стічних вод за різних висотних схем басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності. (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 617). -2008 ; Бібліогр.:3 назв.
 8. Експериментальні гідрографи притоку дощових стічних вод з трикутного у плані басейна стоку секторного типу / В. М.Жук, І. І. Матлай, І. Ю. Попадюк, В. Г. Павлишин, В. В. Бошота // Вісн. Одес. держ. акад.буд-ва та архіт. – О. : Optimum, 2011. – Вип. 42. – С. 334–340. – Бібліогр.: 7 назв.
 9. Експериментальні дослідження гідрографів притоку дощових стічних вод з лінійних уплані басейнів стоку / В. М. Жук, І. Ю. Попадюк, І. І. Матлай, В. Г. Павлишин// Пром. гідравліка і пневматика. – 2011. – № 1 (31). – С. 15–18. – Бібліогр.: 12 назв.
 10. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення : конспект лекцій для студ. спец.7.092601, 8.092601 «Водопостачання та водовідведення» / М. П. Босак, І.Ю. Попадюк, О. Г. Гвоздецький ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2011.– 140 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135–136 (22 назви).
 11. Жук В.В., вербовський О.В. ,Попадюк І.Ю. Аналіз досвіду анаеробного зброджування осадів стічних вод у контексті його застосування на Львівських каналізаційних очисних спорудах // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – С.162–165.
 12. Застосування оглядових колодязів для регулювання дощового стоку з малих урбанізованих територій. /В. М. Жук, Вовк Л.І.,Попадюк І.Ю, І. І. Матлай // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Т.25. – C. 92–98.
 13. Жук В.В., вербовський О.В. , Попадюк І.Ю., Завойко Б. В. Регулювальний об'єм бака гідроакумулятора автоматизованої водопровідної насосної станції // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Теорія і практика будівництва”. – 2016. – № 844. – C. 91–95.


Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 103

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-14

E-mail: popaduk_i@ukr.net