Політило Марія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Політило Марія Петрівна
Політило200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2004
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 - дотепер доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2012-2014 - старший викладач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка”
 • 2011-2012 - асистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2011 - асистент кафедри фінансів навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2008-2010 - асистент кафедри маркетингу Інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
 • 2006-2007 - асистент кафедри фінанси Інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінанси, гроші та кредит

 1. Політило М.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2013. – №71. – С.105-114.

2. Фінанси

 1. Політило М.П. Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств - суб’єктів кооперування / М.П. Політило // Ефективна економіка. - 2012 – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Крочук В.М. Бюджетна система: Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях / В.М. Крочук, М.П. Політило, Р.І. Задерецька, О.І. Познякова. – Львів: Видавництво ПП Сорока Т.Б., 2014. – 174 с.

Монографії

 1. Кузьмін О.Є. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: [Монографія] / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, М.П. Політило, О.К. Коломієць. –Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 250 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Політило М.П. Сутність та об’єкти інноваційного розвитку машинобудівних підприємств – суб’єктів кооперування / М.П. Політило, П.А. Гориславець, В.М. Крочук // Інвестиції: практика та досвід. – №7. – 2012. – С. 39-43.
 2. Політило М.П. Порівняльна характеристика основних форм кооперування — корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності / М.П. Політило, В.М. Крочук // Економіка та держава. – 2012. – №5. – С. 48-52.
 3. Політило М.П. Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств - суб’єктів кооперування / М.П. Політило // Ефективна економіка. - 2012 – №3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Політило М.П. Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку / М.П. Політило, В.М. Крочук, Л.П. Бондаренко, О.П. Макар // Науковий вісник НЛТУ України. –Львів: РВВНЛТУ України. – 2012. – №22.4. – С.278-284.
 5. Політило М.П. Методика інтеграційного оцінювання управлінських рішень в системі управління інноваційним розвитком суб’єктів кооперування / М.П. Політило // Ефективна економіка. - 2013 – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 6. Політило М.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2013. – №71. – С.105-114.
 7. Політило М.П. Система інноваційного розвитку підприємства в умовах створення кооперативних формувань / Політило М.П. // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [«Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації»], (м. Тернопіль, 9 -10 грудня 2010р.).– Тернопіль: Крок, 2010. – С. 133-134.
 8. Politylo M. Mangement system in innovation cooperating machinery enterprise development / Politylo M. // Materials of the conference for the students and junior research staff [«Majesty of marketing»], (Dnipropetrovsk, 7-9 december 2010).– Dnipropetrovsk, 2010. – p. 123-124.
 9. Політило М.П. Стратегічне планування інноваційного розвитку підприємства в умовах формування кооперативних відносин / М.П. Політило // Метеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 4-6 листопада 2010р.).– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 393-395.


Кафедра фінансів