Полюжин Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Полюжин Ігор Петрович
RTEmagicC polyujyn.jpg.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 23.03.1963 р
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 01 березня 1991 року.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 18 квітня 2002 року
Поточне місце роботи Кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Полюжин Ігор Петрович — кандидат технічних наук,доцент Кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна діяльність

Кандидатську дисертацію на тему «Отримання алкілсаліцилатної барієвої присадки до мастильних матеріалів карбоксилюванням алкілфеноляту барію діоксидом вуглецю» захистив у 1991 р.

Наукові інтереси:

 • хроматографічні методи для аналізу органічних та неорганічних речовин;
 • оптимізація аналітичного розділення сумішей речовин методами газо-рідинної (GLC) та високоефективної рідинної(HPLC) хроматографії; використання кореляційних рівнянь згідно принципу лінійності вільних енергій (LFER) для узагальнення та прогнозування фізико-хімічних характеристик речовин.

Лекційні курси:

 • «Аналітична та фізична хімія»;
 • «Сучасні інструментальні методи аналізу неорганічних речовин»;
 • «Фізико-хімічні методи аналізу складу речовин»;
 • «Хімічні методи аналізу складу речовин»;
 • «Вимірювання та аналіз параметрів довкілля».

Стажування

 • СПЗ НУ «ЛП», 2016 р.;
 • ДП «Аргентум, 2013 р.;
 • В 1996 р. проходив стажування в Інституті досліджень навколишнього середовища (Environmental Research Institute) університету штату Конектут (США).


Навчально-методична діяльність

Методичні вказівки

 1. Фізико-хімічні методи визначення забруднювачів в об’єктах навколишнього середовища. Частина 2. Визначення забруднювачів води та ґрунту: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу " Фізико-хімічні методи аналізу і моніторинг навколишнього середовища" для студентів спеціальності "Екологія" / Укл.: Ф.І.Цюпко, І.П.Полюжин, М.М.Ларук, Й.Й.Ятчишин. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2016. - 28 с.
 2. Основи якісного хімічного аналізу. Ідентифікація неорганічних речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл. Й.Й. Ятчишин, І.П. Полюжин, П.Й. Шаповал, М.М. Ларук, Д.І. Семенишин, Ф.І. Цюпко, Р.Р.Гумінілович - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 24 с.
 3. Електрохімічні методи аналізу (потенціометрія, кондуктометрія, кулонометрія): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Укл.: Д.І.Семенишин, І.П.Полюжин, М.М.Ларук, Ф.І.Цюпко, Р.Р.Гумінілович. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2016. – 28 с.
 4. Вольтамперометричний аналіз (інверсійна вольтамперометрія): Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія” (фізико-хімічні методи аналізу) / Укл. І.П. Полюжин, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, Р.Р.Гумінілович, Й.Й.Ятчишин. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 20 с.
 5. Газова хроматографія: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія інструментальні методи аналізу” для студентів хімічних спеціальностей / Укл.: Й.Й. Ятчишин, Ф.І. Цюпко, І.П.Полюжин, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р.Гумінілович. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 20 с.
 6. Емісійний спектральний аналіз: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів технічних спеціальностей / Укл. Ятчишин Й.Й., Цюпко Ф.І., Полюжин І.П., Ларук М.М., Шаповал П.Й.- Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 20 с.
 7. Якісний та кількісний емісійний атомний спектральний аналіз за допомогою стилоскопа моделі СЛ-13 (СПЕКТР): Інструкція до виконання лабораторної роботи. Укл.: І.П. Полюжин, М.М. Ларук, П.Й. Шаповал, Р.Р. Гумінілович – Львів: Видавництво Національного університету„Львівська політехніка”, 2017. - 20 с.
 8. Типові задачі з курсу «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», Частина ІІ: Методичні вказівки для студентів хімічних спеціальностей. Укл.: М.М.Ларук, П.Й.Шаповал, Гумінілович Р.Р., Й.Й.Ятчишин, Ф.І.Цюпко, І.П. Полюжин. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". 2017. - 60 с.

Профіль у:

Доповнення:

 • виконавець робіт госпдоговору з НВК «Галичина»;
 • рецензент наукового журналу Chemistry & Chemical Technology

що включений у Scopus;

 • індекс Хірша (h-індекс у Scopus): 5;


Контакти

IX навч. Корпус, пл. Св. Юра, 9, кімн. 226

тел. 38 032 258-27-68

Ел. пошта:

 • ihor.p.poliuzhyn@lpnu.ua