Позняк Оксана Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Позняк Оксана Романівна,
Дата народження 21 лютого 1975 року
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Галузь наукових інтересів енерго- та ресурсоощадні технології будівництва, хімія та технологія модифікованих цементуючих систем та високо функціональних бетонів.
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук,професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Позняк Оксана Романівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійкихматеріалів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.11 / Позняк Оксана Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка».- Л., 2002. - 161 арк.:іл. - арк. 138-152

Науковий керівник - доктор технічних наук,професор Саницький Мирослав Андрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
 • Енерго- та ресурсоощадні технології в будівництві
 • Будівельне матеріалознавство
 • Матеріали будівельної хімії

Основний напрям наукової діяльності

 • енерго- та ресурсоощадні технології будівництва, хімія та технологія модифікованих цементуючих систем та високо функціональних бетонів.

Наукові розробки кафедри

 • Дослідження властивостей бетонів та будівельних розчинів;
 • Вплив хімічних добавок на реологічні та фізико-механічні властивості бетонів та розчинів нового покоління;
 • Розробка та дослідження теплоізоля­ційних та конструктивно-теплоізоляційних матеріалів для енергоощадного будівництва.

Вибрані публікації

Автор 100 наукових праць, зокрема посібника, 4 патентів.

 1. Саницький М.А. Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 236 с.
 2. Позняк О.Р. Модифіковані цементуючі системи для конструкційних бетонів нової генерації /Позняк О.Р. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – 2011. - ВИПУСК 4 (52). – С. 140-147.
 3. M. Sanytsky CONCRETE BASED ON MODIFIED CEMENTITIOUS SYSTEM WITH FINE GROUND MINERAL ADDITIVES / M. Sanytsky, O. Pjzniak, B. Roussyn, A, Szymanek & J. Szymanska // NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE, June27-30, 2011: Proceedings of the 4th International Conference. – Brno, 2011. – 85-92.
 4. Sanytsky M. Peculiarities of modified calcium sulphate binders hydration /M. Sanytsky, O. Pozniak, R. Soltysik //1 Weimarer Gipstagung, 30-31 märz 2011.: Tagungsbericht. - Bauhaus - Universitat Weimar, Bundesrepublik, 2011. – P. 135-142.
 5. Pozniak O., Marushchak U., Rusyn B., Szymanska J. High Performance Concrete based on modified cementitious systems admixtures / XIIIth International Scientific Conference „Current Issures of Civil and Environmental Engineering in Kosice, Lviv and Rzeszow”. – Kosice, 2011. P. 39.
 6. Sanytsky M. Advances in hydration reactions of modified cementitious systems / Sanytsky M., Pozniak O., Marushchak U. // IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering TUKE; IV. International PhD. Conference Young Scientist 2012; Faculty of Civil Engineering, Kosice, Slovakia, May 23 – 25, 2012, CS4-024.
 7. Мельник А.Я. Цементуючі системи для одержання неавтоклавного газобетону/ А.Я. Мельник, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак // Вісник Одеської державної академії та архітектури. Випуск № 47, ч. 1 – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2012 – с. 226-232.
 8. Мельник А.Я., Позняк О.Р., Солтисік Р.А. Газобетон з добавкою метакаоліну// Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2012. - №737 – с.169-174.
 9. Вплив мінеральних добавок на властивості цементуючих систем для високофункціональних бетонів / Саницький М., Позняк О., Русин Б., Гев’юк І. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Теорія і практика будівництва”. – 2012. - №737 – с.184-191.
 10. A.Y. Melnyk. Non-autoclaved aerated concrete produced using industrial wastes / A.Y. Melnyk, O. R. Pozniak, R.A. Soltysik// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2013. – № 756. - С. 161-167. (ISSN 0321-0499)Melnyk A.Y., Poznyak O.R., Soltysyk R.A., ' Aerated concrete containing waste industry," in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Sergiy V. Kuprienko, Alexandra D. Fedorova.Vol. J31207 (Kupriyenko Sergiy Vasilyovich, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J31207.pdf (date:...) - Article CID Number.
 11. Мельник А.Я. Ніздрюватий бетон неавтоклавного тверднення, одержаний з використанням техногенних відходів. / А.Я. Мельник, О.Р. Позняк // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – 2013. – Випуск 26. – С.299-306. (ISSN 2218-1873) (Матеріали VIII науково-технічного семінару «Низькоенергоємні в’яжучі, бетони і розчини», 30-31 жовтня 2013. – Рівне, НУВГП)
 12. Позняк О.Р. Тріщиностійкість самоущільнювальних бетонів / Позняк О.Р., Солодкий С.Й., Кіракевич І.І. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – 2013. – Випуск 26. – С.350-356. (ISSN 2218-1873) (Матеріали VIII науково-технічного семінару «Низькоенергоємні в’яжучі, бетони і розчини», 30-31 жовтня 2013. – Рівне, НУВГП)
 13. Стечишин М.С., Позняк О.Р.Самоуплотняющийся фибробетон. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 19. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – ЦИТ: 114-755 – С. 80-86 (ISSN 2224-0187) (Входит в международную наукометрическую базу РИНЦ SCIENCE INDEX Импакт-Фактор > 0) (международная научно-практическая конференция «Научные исследования и их практическое применение. современное состояние и пути развития ‘2013», 01-12 октября 2013 года).
 14. Позняк О.Р. Газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості. / Позняк О.Р., Мельник А.Я. // Будівельні матеріали та вироби. - 2013. - №4(81). - С.43-45.
 15. Poznyak O.R. Properties of self-compacting concrete with basalt fiber / Poznyak O.R., Kirakevych I.I., Stechyshyn M.S. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2014. – №781. - С. 149-153. (ISSN 0321-0499).
 16. Позняк О. Р. Неавтоклавные газобетоны на основе модифицированных вяжущих композиций / О.Р. Позняк, А.Я. Мельник, У.Д. Марущак // Международный журнал "Устойчивое развитие". - 2014. - №18. - С.97-104. (ISSN 1314-4138). (http://susdevjournal.weebly.com/uploads/2/1/7/5/21751764/vol._18.pdf)
 17. Pozniak O. Non-autoclave aerated concrete from modified binders composition containing supplementary cementitious materials / Pozniak O., Melnyk А. // Budownictwo I architektura. Politechnika Lubelska. – 2014. – Vol.13(2). – P.127-134. (ISSN 1899-0665).
 18. Stechyshyn M. Durability properties of high volume fly ash self-compacting fiber reinforced concretes / M. Stechyshyn, M. Sanytsky, Pozniak O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – 3/11 (75) – P.49-54. (ISSN 1729-3774)
 19. Poznyak O. The Properties and Peculiarities of structure formation of dereted concrete / O. Poznyak, А. Melnyk, R. Soltysik // 19. Internationale Baustofftagung. F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde. 16. – 18. September, 2015. Bauhaus-Universitat Weimar. Bundesrepublik Deutschland. – Tagungsbericht – Band 2. – P. 959-966. – ISBN 978-3-00-050225-5.
 20. Вплив додатку цеоліту на в’язкість бітуму / А. Вожик, В. Франус, С.Й. Солодкий, Є.В. Харченко, О.Р. Позняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2015. – №823. - С. 362-367. (ISSN 0321-0499).
 21. Стечишин .М.С. Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення / Стечишин .М.С., Саницький М.А., Позняк О. Р, Бігун Г. Г. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2015. – №823. - С. 308-314. (ISSN 0321-0499).


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

pozniak@ukr.net