Познякова Олена Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Познякова Олена Ігорівна
Poznyakovaoi.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2003
Спеціальність «Фінанси»
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2012 – дотепер - асистент кафедри фінансів
 • 2004 - 2011 – аспірант кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий ринок

 1. Pozniakova O. Social Enterprise in Ukraine / O. Pozniakova, K. Dubyk // Proceedings of the 3rd International Coference of Young Scientists EM-2013 [«Economics&Management»], (Lviv, 21-23 november 2013). – Lviv: Lviv Polytechnic Publichnic House, 2013. –P. 92-93. (за зареєстрованою в УкрІНТЕІ кафедральною НДР).
 2. Pozniakova O. Investing in education as direction of development of human capital / O. Pozniakova, N. Makhnovets // Proceedings of the 3rd International Coference of Young Scientists EM-2013 [«Economics&Management»], (Lviv, 21-23 november 2013). – Lviv: Lviv Polytechnic Publichnic House, 2013. –P. 100-101. (за зареєстрованою в УкрІНТЕІ кафедральною НДР).


2. Фінансове посередництво

3. Гроші та кредит

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

Працює над дисертацією на тему: «Оцінювання та державне планування трансформування власності у промисловості» 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Участь у держбюджетних темах

 • «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації №0104U002289, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України №746 від 07.11.2003 р.)

Участь у грантах

 • Грант «Громадська ініціатива молоді» ГО «Самопоміч». Організація та проведення міжнародної конференції «Розвиток міст України очима молоді» 2006 р.

Почесні звання та нагороди

 • Грамота за вагомий внесок у розвиток Ради молодих вчених навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту, 2013 р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Крочук .М. Бюджетна система: Навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях / В.М.Крочук, М.П.Політило, Р.І Задерецька, О.І.Познякова. – Львів: Видавнитво ПП Сорока Т.Б., 2014. – 174 с.

Монографії

 1. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: Монография / Под ред. Д-ра экон. наук, проф. Пономаренко В.С., д-ра экон. наук, проф. Кизима Н.А., д-ра экон. наук, доц. Раевневой Е.В. – Х.:ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЕК», 2010. – 344 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Статті у фахових виданнях України:
 1. Познякова О.І. Кластери як результат трансформації власності у системі інноваційних структур //Вісник НУ «ЛП» Проблеми економіки та управління. – 2010 р. – 2010 р.
 2. Познякова О.І. Циклические закономерности и трансформации собственности / Алєксєєв І.В., Познякова О.І. // Бизнес Информ. – 2010. - №5(1). – С.8-11
 3. Познякова О.І. Формування системи показників доцільності приватизації (реприватизації) як соціально-економічного проекту / Алєксєєв І.В., Познякова О.І. // Економіка Криму. - №3. – 2014. – С.37-43.
 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Познякова О.І. Принципи управління державною власністю в Україні /Збірник матеріалів Vміжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій, 2010. – 324 с.
 2. Познякова О.І. Класифікація кластерних структур // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – С. 283-284.
 3. Познякова О.І. Взаємозалежність відносин власності і стану розвитку продуктивних сил/ Алєксєєв І.В., Познякова О.І./ Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 27-28 травня 2010 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 300 с.
 4. Познякова О.І. Концесії як альтернатива приватизації // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 478 с.
 5. Познякова О.І. «Особливості оцінки вартості підприємства при зміні форм власності» Матеріали ІХ Науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп`ютерних технологій в Україні», 15-20 квітня 2013 року, Навчально-науковий інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с.
 6. Познякова О.І. «Рейдерство як різновид процесу поглинань у системі перерозподілу власності» Матеріали Міжнародної конференції «Актуальні проблеми кібернетики та економічної безпеки. – Т.7. – Харків: ХНУРЕ. – 2013. – 400 с.
 7. Познякова О.І. Види та методи недружніх поглинань в системі трансформування власності України та шляхи їх попередження.// матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення». – Львів: НУ”ЛП”. – 2014.
 8. Pozniakova O. Social Enterprise in Ukraine / O. Pozniakova, K. Dubyk // Proceedings of the 3rd International Coference of Young Scientists EM-2013 [«Economics&Management»], (Lviv, 21-23 november 2013). – Lviv: Lviv Polytechnic Publichnic House, 2013. –P. 92-93. (за зареєстрованою в УкрІНТЕІ кафедральною НДР).
 9. Pozniakova O. Investing in education as direction of development of human capital / O. Pozniakova, N. Makhnovets // Proceedings of the 3rd International Coference of Young Scientists EM-2013 [«Economics&Management»], (Lviv, 21-23 november 2013). – Lviv: Lviv Polytechnic Publichnic House, 2013. –P. 100-101. (за зареєстрованою в УкрІНТЕІ кафедральною НДР).

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Познякова О.І. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс Страхові послуги» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 8.030508 - Фінанси і кредит // І.Ю. Кондрат., О.О. Бонецький, Р.Й. Желізняк, О.І. Познякова - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013.– Сертифікат №00301 від 11.06.13 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри фінансів.
 • Член Ради молодих вчених ІНЕМ.
 • Наукові інтереси: форми трансформування власності та оцінювання доцільності трансформацій, публічно-приватне співробітництво, циклічність економічних процесів.


Кафедра фінансів