Петровська Надія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петровська Надія Іванівна
RTEmagicC petrovska s.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1950 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Вплив поліфункціональних хімічних добавок на композиційні портландцементи
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Петровська Надія Іванівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільних доріг та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів:

Вплив поліфункціональних хімічних добавок на композиційні портландцементи.

Перелік навчальних дисциплін:

  • Інженерна геологія та основи механіки грунтів.

Публікації

  1. Вивчення діаграм стану двокомпонентних силікатних систем : Метод. вказівки до розрахунк. роботи здисципліни «Фіз. хімія важкотоп. неметал. силікат. матеріалів» для студ. баз. напряму 6.0916 «Хім. технологія та інженерія» спец. «Хім.технологія тугоплав. неметал. і силікат. матеріалів» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: Б.В. Федунь,H. І. Петровська, Я.І. Вахула. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 24 с. — Бібліогр.:с. 22 (3 назви).
  2. Властивості безгіпсових портландцементів з органо-мінеральними добавками / Х.С. Соболь, Н.І.Петровська, А.С. Дрималик // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка«.-2003. — № 488: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 269-273. — Бібліогр.: 5 назв.
  3. Вивчення фазових перетворень усистемі SiO2: Метод. вказівки до лаборатор. роботи з курсу «Фіз. хімія важкотопких неметал. силікат. матеріалів» для студ. баз. напрямку «Хім.технологія та інженерія» / Держ. ун-т «Львів.політехніка»; Уклад.: Б.В.Федунь, Н.І.Петровська. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 12 с.
  4. Вплив способу введення хімічних додатків на властивості композиційних цементів / Х.С.Соболь, М.П.Петрук,Н.І.Петровська, Я.М.Захарко // Вісн. Держ. ун-ту «Львів.політехніка». −2000. — № 395: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С.25-27. — Бібліогр.: 3 назви.
  5. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091609 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / Держ. ун-т «Львів.політехніка»; Уклад.: М.А.Саницький, Х.С.Соболь, Я.Б.Якимечко,Н.І.Петровська, Б.В.Федунь, Я.М.Захарко. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів.політехніка», 2000. — 70 с. — Бібліогр.: с.67-68 (28 назв).
  6. Модифікований неавтоклавнийгазобетон з хімічними добавками / Я. Б. Якимечко, Н. І. Петровська // Буд. конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. / Держ. п-во «Держ. н.-д. ін-т буд.Конструкцій». — К. : НДІБК, 2009. — Вип. 72 : Сучасні технології бетону :зб. наук. пр. — С. 210-215.
  7. Про роль вапна в формуванні структури неавтоклавного газобетону / Я. Якимечко, Н. Петровська, А. Мельник,С. Страшук // Буд. матеріали, вироби та сан. техніка : наук.-техн. зб. / Держ.п-во «Укр. н.-д. і проект.-конструкт. ін-т буд. матеріалів та виробів «НДІБМВ», Держ. н.-д. ін-т сан. техніки і обладн. будівель і споруд «ДНДІСТ». — К. : Знання, 2009. — Вип. 32. — С. 128-131. — Бібліогр.: 2назви.
  8. Про механізм розширення негашеного вапна / Я. Б. Якимечко, Л.Я. Паращук, Н. І. Пет­ровська // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. — Темат. вып. № 22 : Химия, химическая технология и экология. — С. 114-119. — Бібліогр.: 4 назви.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-17

e-mail: nadina.pet@gmail.com