Петришин Наталія Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петришин Наталія Ярославівна
Petryshyn.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №058743)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №032732)


Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2005 р.


Професійна діяльність

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2010 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2006 – 2010 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2005 – 2006 – ЗАТ «Технопарк ЛЗТА», менеджер зовнішньоекономічної діяльності


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації», «Адміністративний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2010 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2011-2012 рр.
 • ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.
 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.


Участь у госпдоговорах

 • №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.
 • ГД № 421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 р.
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.


Керівник наукових напрямків кафедри

 • «Проблеми формування системи менеджменту в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0113U001364) (з 2012 р. дотепер)


Підвищення кваліфікації

2015 – стажування у ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма «Росток»

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – стажування у ЗАТ «Автонавантажувач»


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. — Львів: Видавництво ТзОВ "Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. — 224 с.
 • Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект: [навч. посіб.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, О.В. Мукан, Л.С. Ноджак. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2016. – 234 с.
 • Менеджмент: [навч. посібн. для самостійної роботи студента] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Академвидав, 2012. – 296 с. – (Серія «САМ!»).
 • Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284с.
 • Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Н.Я. Петришин, Ю.Л. Логвиненко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 216 с.
 • Кузьмін О.Є. та ін. Прикладний менеджмент: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.


Монографії

 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / [О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.]; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.
 • Петришин Н.Я. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: [монографія] / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – Львів : Міські інформаційні системи, 2011. – 320 с.


Наукові статті

 • Petryshyn N. Security provision mechanism of the industry innovative development under conditions of national economics clustering: functions and practical value / O. Kuzmin, O. Maslak, N. Petryshyn // Association 1901 «SEPIKE». – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2017. – Edition 16. – P. 110-114.
 • Petryshyn N. Management approaches: essence, functional peculiarities and factors of formation / N.Y. Petryshyn, Y.B. Malynovska, Y.V. Malynovskyj // Association 1901 «SEPIKE». – Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, 2017. – Edition 16. – P. 143-147.
 • Петришин Н.Я. Система бізнес-індикаторів діагностики ефективності стратегічного планування / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха // Економіка. Фінанси. Право. – № 4/1 (2016). - С. 41-44.
 • Petryshyn N.Y. Kompleksowy model okreњlenia skutecznoњci metody aktywizacjipracownikуw systemu komunikacji firm inїynieryjnych przedsiкbiorstw / Y.B. Malynovska, N.Y. Petryshyn, Y.V. Malynovskyj // Evropskэ иasopis ekonomiky a managementu. – Praha, 2016. – Svazek 2, 2 vydбnн. – P. 72-81.
 • Petryshyn N.Y. Role and place of information and communication flows in the system of enterprise logistic management / Y.B. Malynovska, N.Y. Petryshyn, Y.V. Malynovskyj, S. Kyibida // L`Association 1901 «SEPIKE». – Geringswalde, Germany – P. 160-168.
 • Петришин Н.Я. Комплексне дослідження стану антисипативного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах / О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – Харків, НАУ ХАІ, 2014. – № 2(26). – С. 14-23.
 • Petryshyn N. The analyses of marketing strategies for innovations / V. Kharchuk, I. Kendzor, N. Petryshyn // Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. – Lublin, Lviv, Cracjw – 2014. – Vol. 1 – No.1. – P. 49-54.