Пенцак Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пенцак Андрій Ярославович
Дата народження 9 червня 1963 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Дослідження напружено-деформованого стану втулкового з’єднання арматури поляризаційно-оптичним методом
Науковий ступінь к.т.н.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Пенцак Андрій Ярославович — к.т.н., доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 9 червня 1963 року

Керівник компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІТ-СЕРВІС»

Сфера наукових інтересів

  • Дослідження напружено-деформованого стану втулкового з’єднання арматури поляризаційно-оптичним методом

Перелік навчальних дисциплін

  • Утримання міської забудови
  • Утримання та використання міської забудови

Публікації

  1. Методика та програма експериментальних досліджень залізобетонних балок, армованих з’єднаною арматурою на малоциклову втому / Й. Й. Лучко, А. Я. Пенцак, О. М. Гайда // Вісн. Одес. держ. акад.буд-ва та архіт. — 2010. — Вип. 38. — С. 414–425. — Бібліогр.: 13 назв.
  2. Врахування деформацій верхнього поясу під час розрахунку комбінованої металодерев’яної ферми / А.Я. Пенцак // Вісн. Нац.ун-ту «Львів. політехніка». — 2004. — № 520: Теорія і практика буд-ва. — С. 158–164.— Бібліогр.: 5 назв.
  3. Розрахунок комбінованої металодерев’яноїферми з врахуванням деформацій верхнього поясу / М.В. Гоголь, А.Я. Пенцак //Ресурсоекон. матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне, 2004. — Вип.11. — С. 161–170.
  4. Дослідження напружено-деформованого стану втулкового з’єднання арматури поляризаційно-оптичним методом / Й. Й. Лучко, А.Я. Пенцак, В. О. Драпака //Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі таспоруди : зб. наук. пр. / МОН України, Акад. буд-ва України, Нац. ун-т вод.госп-ва та природокористування, Півн.-Зах. терит. від-ня АБУ. — Рівне : Вид-во НУВГП, 2011. — Вип. 22. — С. 405–413. — Бібліогр.: 13 назв.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua