Пастирська Ірина Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пастирська Ірина Ярославівна
Pastyrska.jpg
Дата народження 30.05.1973
Науковий ступінь к.пед.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов

Тема дисертаційного дослідження: «Інтеграція змісту предметів гуманітарного та природничого циклів як загально-педагогічна проблема». Захищена 06.12.12.

Професійний розвиток:

- 2002 – стажування в Сілезькій політехніці, Катовіце;
- 2005 – науково-практичний семінар «Навчально-методичні матеріали для філологів з урахуванням вимог Ради Європи».- м. Львів;
- 2006 – міжнародний науково-практичний семінар “How to help Students Acquire Reading and Use of English Skills” – м. Львів;
- 2007 – стажування на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету ім .І. Франка;
-2008 – Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України – здобувач.
- квітень-травень 2014 - пройшла стажування на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ ім. І. Франка.
Напрями наукових зацікавлень:
- історія педагогіки;
- інтеграція навчальних предметів.
Відповідальна за: секретар кафедри

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі» (м. Львів, 31 травня - 1 червня 2007 р.).
2. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія досвід, проблеми” (Вінниця, 17-19 травня 2010).
3. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії», Одеса, 19.10.2018 – 20.10.2018.
4. ІІ Міжнародна науково-практичаї конференція "Комунікація у сучасному соціумі", Львів, 08.06.2018.

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

2006
1. Спілкуємося англійською мовою (За ред. І. Байбакової, О.Гасько, М. Федоришина). Байбакова І.М., Балацька Л.П., Барабаш О.В., Бусько М.Б. та інші. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2006. – 236 с.
2007
2. Підручник «Спілкуємось англійською» (у співавторстві) за ред. Байбакової І.М. та ін. // Львів: Вид-во «Растр-7».Видання 2-е, 2007. – 236 с.
2008
3. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень)(За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Видання третє (відредаговане і доповнене). Підручник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с.
2009
4. Пастирська І.Я. „Педагогічні дослідження з проблем інтеграції в західних областях України”. Методичний посібник. – Львів: Сполом, 2009. – 124 с.
2010
5. Розвиток інтегративних ідей в освіті на межі 20-21 століття. – Методичний посібник. – Львів-Ужгород, вид-во ЗакДУ,2010. – 48 с.
2011
6. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра. Ч. І.: Навчальний посібник / Укладачі: Пастирська І.Я., Байбакова І.М., Гасько О.Л. та інші. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011. – 192 с.
7. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра. Ч.ІІ.: Навчальний посібник / Укладачі: Пастирська І.Я., Байбакова І.М., Гасько О.Л. та інші. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2011.– 256 с.
8. Getting on in English (Intermediate).Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України / За редакцією І.Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Видання 4-те (доповнене і розширене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2011. - 276 с.
2012
9. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України / За редакцією І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. Видання 5-те (доповнене). –Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2012. - 294 с.
10. Збірник тестових завдань для вступників на рівень магістра англійська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. Видання 2-е. Вид-во “Львівська політехніка”, Львів, 2012. - 440 с.
2017
11. Байбакова І. М., Пастирська І. Я. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, М. З. Джура, В. А. Дмитрук, Л. В. Дуда, Г. І. Залуцька, І. В. Зінчук, О. М. Камінська, Л. В. Лучит, І. Я. Пастирська, Л. Б. Столярчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 480 c.

Навчально-методичні розробки

2002
1. Пастирська І.Я. «Десять щоденних розмовних тем».Збірник практичних завдань. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. – 40 с.
2. «Наукова конференція»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. /Укл.: Пастирська І.Я.,Байбакова І.М. та ін. - Львів: Вид-во НУ «Львівська
політехніка». 2002. - 40 с.
3. «Лабораторії»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я., Байбакова І.М. та ін. -Львів: Вид-во НУ «Львівська
політехніка». 2002. - 21 с.
2003
4. «Лабораторії»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я., Байбакова І.М. та ін. -Львів: Вид-во НУ «Львівська
політехніка». 2003. - 24 с.
2004
5. «Професія інженера»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я.,Байбакова І.М. та ін. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. - 34 с.
6. «Науково-дослідна робота студентів»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я., Байбакова І.М. та ін. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. - 24 с.
2005
7. «Українські імена у світовій науці»: Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я., Байбакова І.М. та ін. - Львів: Вид-во НУ
«Львівська політехніка». 2005. -27 с.
2006
8. «Професійна етика» : Практичні завдання з розвитку навичок усного мовлення з англійської мови для студентів ІІ курсу всіх напрямів та спеціальностей. / Укл.: Пастирська І.Я., Байбакова І.М. та ін. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2006. - 45 с.
2008
9. « Addendum»: Додаток до підручника «Getting on in English», Ключі до вправ для викладачів та студентів. / Укл.: Пастирська І.Я., Гасько О.Л. та ін. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2008. - 42 с.
2009
10. Пастирська І.Я. «Періодизація інтеграційних процесів в українській педагогіці (кінець ХХ - початок ХХІ сторіччя). Методичні рекомендації. – Львів. – 2009.

Наукові статті у фахових виданнях

2007
1. Пастирська І.Я. Фонологічні засоби експресивності дієслова // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі». – Львів:Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - С. 134 -136.
2009
2. Пастирська І.Я. Дослідження проблеми інтеграції знань з іноземної мови та спеціальних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – №5. - С. 98-101.
2011
3. Пастирська І.Я. Періодизація інтеграційних процесів в українській педагогіці // Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів. – 2011. – №3.
4. Пастирська І.Я. Загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін у вітчизняні й педагогіці другої половини ХХ – початку ХХІ століття // «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми" . Збірник наукових праць. Вінниця. - 2011. - № 28.
5. Пастирська І.Я. Загальнонаукові передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін
у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ – початку ХХІ століття // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Електронне наукове фахове видання. - Вип. №4. – 2011.
6. Пастирська І.Я. Досвід інтеграції змісту дисциплін природничого циклу (кінець ХХ – початок ХХІ століття ) // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. - Частина 2. – Умань. – 2011.
7. Пастирська І.Я. Інтеграція змісту гуманітарних дисциплін як педагогічна проблема // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси. – 2011.
8. Козловська І. М., Пастирська І.Я. Інтеграція змісту гуманітарних та природничих дисциплін у підготовці фахівців технічного профілю. Професійна освіта: проблеми і перспективи / І.Я. Пастирська, І. М. Козловська // Збірник наукових праць. - Київ – Сімферополь. – 2011. - Випуск 2.
2013
9. Пастирська І.Я. Загальнопедагогічний характер проблеми інтеграції змісту природничих й гуманітарних дисциплін / І.Я. Пастирська // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». - №6. – Черкаси. – 2013. – С. 81-85.
10. Пастирська І.Я. Історичний досвід інтеграції змісту освіти / І.Я. Пастирська // Педагогіка і психологія професійної освіти. - №6. – Львів. –2013.
11. Пастирська І.Я. Проблема інтеграції змісту навчання у зарубіжній педагогіці / І.Я. Пастирська // «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». Зб. наук.пр. – Вип.36 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 397- 391.
2015
12. Пастирська І. Я. Досвід внутрішньоциклової інтеграції гуманітарних дисциплін / І.Я. Пастирська // Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – № 3. – С. 16-18.
13. Пастирська І. Я. Інтеграція як загальнонаукова педагогічна категорія / І.Я. Пастирська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2015. – № 13. – С. 139-142.
2016
14. Пастирська І. Я. Аналіз практики інтеграції змісту навчання в навчальних категорія / І. Я. Пастирська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. – Черкаси: Черкаський національний університет, 2016. – № 4. – С. 47-49.
2017
15. Пастирська І. Я. Інтегративний підхід до вивчення іноземної мови та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – 2017. – Т.34. – C. 173–177.
16. Пастирська І. Я. Історичні та теоретичні передумови інтеграції змісту гуманітарних та природничих дисциплін // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. – 2017. – Т.8. – C. 88–92.
17. Пастирська І. Я., Джулай Л. Неперервність професійної підготовки викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти // Молодь і ринок. – 2017. – № 12 (155). – С. 23–28.
2018
18. Пастирська І. Я. Загальнонаукова характеристика поняття «інтеграція» // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 141–144.

Інші публікації

1989
1. Пастирська І.Я. Туристичний путівник «Львів».- Переклад. Видавництво «Центр Європи»,Львів, 1989. - 532 с.
2000
2. Пастирська І.Я. Про роботу над перекладом путівника «Львів» англійською мовою // Вісник НУ «Львівська політехніка». - №381. - Львів, 2000. - 5 с.
3.Пастирська І.Я. Групова і парна робота в аудиторії // Матеріали конференції. - Львів, 2000. - 2 с.
2002
4.Пастирська І.Я. Принципи побудови заняття зі студентами різнорівневих здібностей. // Вісник НУ «Львівська політехніка». - №465.- Львів, 2002. - 3 с.
2004
5. Пастирська І.Я., Вислободська І.М. Teaching the Main Elements of Process Writing. // Матеріали ІХ Міжнародної конференції «Розвиток міжкультурного взаєморозуміння за допомогою викладання англійської мови»в м. Горлівка 29-31 січня 2004 р. - 2 с.
2005
6. Мукан Н.В., Пастирська І.Я. та ін. "Technical Communication". Переклад україномовного підручника у рамках проекту «Бізнес - менеджмент освіти в Україні». Київ, 2005. - 540 с.
7. Пастирська І.Я. Статус авторської ремарки у драмі Дж.Ортона «What the Butler Saw» // Вісник НУ Львівська політехніка «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики». – №527. –Льів, 2005. – 109 с. - (С. 85-88.)
2007
8. Пастирська І.Я., Ярема О.В. та ін. «Chemistry and Chemical Technology» Редагування статей. Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007. - 59 с.
2008
9. Пастирська І.Я. Особливості вживання різних типів речення в авторських ремарках (на матеріалі драматичних творів Дейвіда Хеа) // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина.Мова.Комунікація» в м. Харкові у січні 2008 р. – С. 222 – 223).
10. Пастирська І.Я. Лексико-семантичні особливості вживання дієслова в авторській ремарці (на прикладі п’єси Шарман Макдоналд «When We Were Women» // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іноземна комунікація: здобутки та перспективи» в м. Тернопіль 24-25 квітня 2008. - 2 с.
11. Переклад 6-ти сторінок Інтернет - сайту Національного університету «Львівська політехніка».
2009
12. Пастирська І.Я. Інтеграція як проблема професійної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців”. Львів, 15 грудня 2009.
13. Пастирська І.Я. Гуманістичні аспекти інтеграції знань у підготовці фахівців // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції „Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах”. Вінниця,30-31 жовтня 2009.
14. Козловська І.М., Пастирська І.Я. Інтегративні процеси у професійній педагогіці: Проект навчальної програми для курсів підвищення кваліфікації. – Львів: Сполом, 2009. – 12 с.
15.„Інтегративні процеси у професійній освіті” // Львівська наукова школа: збірник наукових праць / за ред упор. Т. Камінський, І.Я.Пастирська. – Львів: Сполом, 2009. – 410 c.
2010
16. Пастирська І.Я. Ідея інтеграції у педагогіці як наукова проблема // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції “Потенціал людини: духовний, психічний і творчий вимір”. - Львів, 20-21 січня 2010.
2011
17. Пастирська І.Я. Інтеграційні процеси в українській педагогіці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ціннісні орієнтації фахівця у контексті професійної підготовки”. - Львів, 29 березня 2011.
2016
18. Pastyrska I., Kozlovska I., Paykush M. Integration of natural science content into professional training of future doctors // Ukrainian Journal of Educational Research. – 2016. – Vol. 1, № 1. – P. 27–31.
2018
19. Пастирська І. Я., Якимович О. Н. Інтегративний підхід до навчального процесу в контексті соціалізації майбутніх фахівців технічного профілю // Молодь і ринок. – 2018. – № 4 (159). – С. 26–30. (Index Copernicus International).
20. Пастирська І. Я. Внутрішньоциклова інтеграція гуманітарних та природничих дисциплін // Комунікація у сучасному соціумі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 8 червня 2018 р. – 2018. – C. 88–89.
21. Пастирська І. Я. Етапи становлення теорії інтеграції як педагогічної категорії // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19–20 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 44–47.

Електронні навчально-методичні комплекси

1. Електронний навчально- методичний комплекс«Іноземна мова(за професійним спрямуванням),ч. 1,2» Укл.: О.М. Камінська, І.Я.Пастирська, Н.Ю. Яшин. (Сертифікат № 00509, адреса розміщення http:vns.lp.edu.ua / course/ view/php?id=10973.Номер та дата реєстрації: Е41-185-37/2013 від 07.11.2013 р.).
2. Електронний навчально - методичний комплекс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), ч.1, 2» Укл. : О.М. Камінська, І.Я.Пастирська, Н.Ю. Яшин. (Сертифікат № 00509,адреса розміщення http:vns.lp.edu.ua / course / view/ php?id=10973. Номер та дата реєстрації: Е41-185-37/2013 від 07.11.2013 р.).