Пархуць Любомир Теодорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пархуць Любомир Теодорович
RTEmagicC Parkhuc Ljubomir Teodorovich.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 20 лютого 1959 року
Місце народження с. Сілець Галицького району Івано-Франківської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність радіофізика і електроніка
Галузь наукових інтересів захист інформації в корпоративних інформаційних мережах, оптимізація трафіків передачі інформації в корпоративних мережах, створення комплексних систем захисту інформації.
Кваліфікаційний рівень радіофізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи кафедра захисту інформації, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Пархуць Любомир Теодорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри захисту інформації, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 20 лютого 1959 року в с. Сілець Галицького району Івано-Франківської області в сім’ї вчителів.

У 1976 році закінчив Рогатинську СШ № 1, у 1981 році фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю радіофізика і електроніка.

З 1981року працює в Львівському політехнічному інституті на посадах інженера, старшого інженера, наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії, відповідальним виконавцем 5 науково-дослідних робіт.

З 1991 року старший викладач кафедри автоматика і телемеханіка.

У квітні 1997 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.04 — вимірювання електричних та теплових величин.

Тема дисертації: Покращення метрологічних характеристик переносних пірометрів апаратними засобами [Текст] :дис. канд. техн. наук: 05.11.04 / Пархуць Любомир Теодорович; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 191 л.

З 2000 року доцент кафедри автоматики і телемеханіки.

В даний час доцент кафедри захисту інформації.

Тема докторської дисертації: Розвиток теорії оптимізації архітектури та технології функціонування захищених інформаційних мереж : автореф. дис . д-ра техн. наук : 05.13.21 / Любомир Теодорович Пархуць; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Б. в., 2011. — 36 с.

Член товариства «Просвіта» з 1988р, Народного Руху України з 1989 р.

Депутат Франківської районної ради Першого демократичного скликання 1991-1995 р.

Навчальна робота

Лекційні курси

 • основи захисту інформації,
 • методи і засоби захисту інформації,
 • проектування систем захисту інформації,
 • основи інформаційної безпеки.

Нагороди та відзнаки

Грамота Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ

Нагороджений дипломом ВДНГ України ІІІ ступеня за розробку і виготовлення переносного пірометра.

T 26555 1294846323.jpg Диплом ВДНГ УРСР ІII ступеня 1987 р.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • захист інформації в корпоративних інформаційних мережах,
 • оптимізація трафіків передачі інформації в корпоративних мережах,
 • створення комплексних систем захисту інформації.

Вибрані публікації

Автор понад 50 наукових праць, 10 авторських свідоцтв на винаходи,підручника «Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом» з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні публікації:

 1. Пархуць Л.Т., Піскозуб А.З. Захист корпоративної системи підприємства:основні етапи та способи реалізації. // «Автоматика, вимірювання та керування». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» — № 445, 2002, — с.149-155.
 2. Кудинов В.А., Пархуць Л.Т., Хорошко В.А. Оптимизация структуры информационной сети. // Науково-технічний журнал «Захист інформації». — № 3, 2004, — c.44-48.
 3. Пархуць Л.Т., Хорошко В.О. Рішення задачі Вебера для оптимального розміщення комп’ютерів в інформаційній мережі. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету — № 19, т.2. — Дніпропетровськ: НГУ, 2004, — с.157-160.
 4. Пархуць Л.Т., Дудикевич В.Б., Хорошко В.О. Евристичні алгоритми знаходження р-медіани графа для оптимізації побудови захищених інформаційних мереж // Вісник Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля. — № 9(103). — Луганськ, 2006, — с.10-13.
 5. Капустян М.В., Кудінов В.А., Пархуць Л.Т., Хорошко В.О. Кількісна оптимізація інформаційних структур корпоративних мереж. // Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. — № 16, 2006, — с.24-33.
 6. Пархуць Л.Т. Розвиток теорії про задачу Вебера на графах для оптимізації структури комп’ютерної мережі // Відбір і обробка інформації. 2007. — Вип.26 (102). — с.135-140
 7. Пархуць Л.Т. Алгоритм розв’язання нелінійної задачі Вебера для оптимізації структури інформаційної мережі // Відбір і обробка інформації. 2007. — Вип.27 (103). — с.123-126.
 8. Захистзасобів і каналів телефонного зв’язку : навч. посіб. / Валерій Богданович Дудикевич, Володимир Васильович Хома, Любомир Теодорович Пархуць, Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 210 с. — Бібліогр.: — с. 190-191. — ISBN 978-617-607-283-6

Контакти

вул. Кн. Романа 1, 79013, Львів; 19-й корпус, кімната 204

тел.: +38(032)235-77-49; +38(032) 235-74-77