Парнета Богдан Зіновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Парнета Богдан Зіновійович
Дата народження 06 листопада 1968 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів 1. Корозійні процеси в заволожених бетонних зразках під дією солей;

2. Стиснуті елементи з регулюванням в них зусиль;

3. Корозійна стійкість бетонних та залізо­бетонних конструкцій в заволожених та засолених середовищах.

Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук,професор Лучко Йосип Йосипович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Парнета Богдан Зіновійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Тема дисертації

Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій у заволожених та засолених середовищах : Дис... канд. наук: 05.23.01 — 2009.

Науковий керівник — доктор технічних наук,професор Лучко Йосип Йосипович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Перелік навчальних дисциплін

 • Інженерна підготовка міських територій
 • Утримання та використання міської забудови
 • Утримання міської забудови

Напрями наукових досліджень

 • Корозійні процеси в заволожених бетонних зразках під дією солей;
 • Стиснуті елементи з регулюванням в них зусиль;
 • Корозійна стійкість бетонних та залізо¬бетонних конструкцій в заволожених та засолених середовищах.

Наукові розробки кафедри

технології санації старої забудови та пам’яток архітектури; влаштування та відновлення гідроізоляцій; осушення стін і фундаментів будівель та споруд.

Вибрані статті

 1. Підвищення ефективності роботи сталевих згинаних і стиснутих тонкостінних холодногнутих елементів / О.В. Петренко, М.В. Гоголь, Б.З. Парнета //Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». — 2002. — № 441: Теорія і практика буд-ва. — С. 153–156.— Бібліогр.: 7 назв.
 2. Врахування залишкових напружень у стиснутих зварних елементах сталевих конструкцій / М.В. Гоголь, Б.З. Парнета, О.М. Гайда // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». —2004. — № 495: Теорія і практика буд-ва. — С. 52–54. — Бібліогр.: 4назви.
 3. Математична модель просочування бруса круглого перерізу антикорозійною рідиною / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета // Вісн. Нац. ун-ту «Львів.політехніка». —2004. — № 520:Теорія і практика буд-ва. — С. 139–145. — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Основи фільтрації багатофазних рідин у пористому середовищі / Б.З.Парнета //Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і буд. конструкцій :Зб. наук. пр. /НАН України. Фіз.-мех. ін-т. — Л. : Каменяр, 2004. — Вип. 6. — С.108–117. — Бібліогр.: 4 назви.
 5. Робота за межами пружності стиснутих сталевих стрижнів, посилених піднавантаженням / Б.З. Парнета, М.Р. Більський // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2004. —№ 495: Теорія і практика буд-ва. — С. 55–57.
 6. Основи фільтрації багатофазних рідин у пористому середовищі / Б.З.Парнета // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. — Львів: Каменяр. — 2004. — Вип. 6. — С. 108 — 113.
 7. Дослідження кінетики адсорбції речовин пористими адсорбентами / [[[Пелех Ярослав Миколайович|Пелех Я.М.]], Піх З.М., Парнета Б.З., Пукач П.Я.] // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. — Львів: Каменяр. — 2004. —Вип. 6. — С. 114 — 117.
 8. Дослідження основних рівнянь руху рідини в пористому середовищі / Й.Й.Лучко, Б.З. Парнета, Б.Л. Назаревич // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. — Львів: Каменяр. — 2005. — Вип. 6. — С. 512 — 522.
 9. Теоретичні аспекти дослідження корозії залізобетонних конструкцій /Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета // Дороги і мости. — К.: ДерждорНДІ. — 2005. — Вип. 3.— С. 25 — 39.
 10. Аналіз впливу добавок на міцність та експлуатаційні властивості бетонних і залізобетонних конструкцій / Б.З. Парнета // Діагностика,довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. — Львів:Каменяр. — 2005. — Вип. 7. — С. 152 — 158.
 11. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в цегляних стінах /Й.Й. Лучко, Б.Л. Назаревич, Б.З. Парнета // Ресурсоекономні матеріали ,конструкції, будівлі та споруди. — Рівне: НУВГП. — 2005. — Вип.13. — С.322 —328.
 12. Експериментальні дослідження вологості та засоленості бетону і цегляної кладки / [Лучко Й.Й., Парнета Б.З., Назаревич Б.Л., Майба Р.І.] // Матер.міжнар. наук.-техн. конф. «До 75-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури». — Одеса, 2005. — Вип. 20. — С. 185 — 195.
 13. Теоретичні основи організації технології виготовлення бетону / Й.Й.Лучко, Б.З. Парнета // Матер. ІІ міжнар. конф. «Науковий вісник будівництва». —Харків. — 2005. — Вип.33. — С. 279 — 281.
 14. Результати експериментальних досліджень заволоженості бетонних стін /Б.З. Парнета, Й.Й. Лучко // Дороги і мости. — К.: Держдор НДІ. — 2006. — Вип. 6.— С. 267 — 277.
 15. Аналіз результатів експериментальних досліджень засоленості бетонних зразків / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета //Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Наук.-техн. зб. — К., 2006. — Вип. 73. — С. 219 — 224.
 16. Просочення та корозія бетонних і залізобетонних конструкцій (огляд) /Б.З. Парнета, Й.Й. Лучко // Промисловий та туристичний транспорт: Зб. наук. пр.— Вип.4. — Львів, 2006. — С. 48 — 59.
 17. Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в цегляних і бетонних стінах / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета, Б.Л. Назаревич // Вісн. Одеської Держ. акад. будівництва та архітектури. — Вип.23. — Одеса: Місто майстрів,2006. — С. 177 — 182.
 18. Дослідження конструкцій басейну готелю «Прикарпаття» та пропозиції відновлення експлуатаційних характеристик споруди / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета //Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. —Львів: Каменяр. — 2006. — № 8. — С. 71 — 81.
 19. Обстеження фундаментів під розвантажуючими опорами ГПА насосної станції«Опори» та їх посилення / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне, 2007. — Вип.15. — С. 377 —387.
 20. Пат. на корисну модель № 18465 Україна, МПК С04В 28/04 (2006.01). Полімерцементний розчин для гідроізоляційної обмазувальної штукатурки / [Й.Й.Лучко, Б.Л. Назаревич, Б.З. Парнета, О.М. Гайда.]: власник патенту НУ Львівська політехніка. — № u 2006 04568; заявл. 25.04.06; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.
 21. Особливості виготовлення бетонів та сухих сумішей / Б.З. Парнета //Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. —Львів: Каменяр. — 2007. — № 9. — С. 115 — 120.
 22. Обстеження фундаментів АВО газу на компресорній станції «Опори ІІ» таїх посилення / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета // Дороги і мости. — К.: ДерждорНДІ. —2007. — Вип. 7. — С. 47 — 56.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

Parneta@polynet.lviv.ua