Паранчук Степан Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паранчук Степан Васильович
SParanchuk.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1969
Спеціальність Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти
Науковий ступінь к.е.н.
Дата присвоєння н.с. 28.11.1975 р.
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 16.05.2014 р.
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2007 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2002 – 2007 - доцент кафедри фінансів
 • 1999 – 2005 - заступник проректора з навчальної роботи університету
 • 1996 – 1998 - відповідальний секретар Приймальної комісії НУ “Львівська політехніка”
 • 1995 - 2002 - доцент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1991 – 1995 - декан інженерно-економічного факультету
 • 1989 – 1991 - заступник декана інженерно-економічного факультету
 • 1979 – 1995 - доцент кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування
 • 1976-1979 - старший викладач кафедри економіки і організації машинобудування і приладобудування


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент

 1. Паранчук С.В. Організування інформаційної взаємодії суб’єктів податкової діяльності / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Інститут регіональних досліджень НАН України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми розвитку промислового виробництва регіону. Збірник наукових праць. – Львів, 2009. Вип. 4 (78). – С.324 – 334.
 2. Паранчук С.В. Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №640. «Проблеми економіки та управління». Львів, 2009. – С.367-373.
 3. Паранчук С.В. Трансформація систем фінансового менеджменту в умовах переходу до постіндустріальної економіки / С.В. Паранчук, П.І. Віблий // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки», 2011р. №7 С. 34-40.
 4. Паранчук С.В. Оподаткування нерухомого майна: новації податкового кодексу України / С.В. Паранчук // Формування ринкової економіки в Україні: [збірник наукових праць]. – Львів: Львівський національний університет ім.. Ів.Франка, 2012. – Вип. 26. Частина 2 – С.79 – 82.
 5. Паранчук С.В. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / С.В. Паранчук, О.М чубка // Бізнес Інформ. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. - №2 – С. 11-15.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

"Нормування завантаження устаткування, як фактор підвищення ефективності виробництва", спеціальність 08.00.05, 1975 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2013 рік - ДПІ у Шевченківському районі м. Львова

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

Топій І.І., Віблий П.І., Корбутяк А.Г.


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 296с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фінанси». Лист №1/11 13407 від 16.08.2012р.)
 2. Фінанси підприємств: навч. посібник оновлений і доповнений / О.М.Рудницька, С.В.Паранчук, О.М.Чубка. - Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2012р. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


Монографії

 1. Паранчук С.В. Планування процесу інформатизації податкової діяльності на підприємстві (розділ) / С.В. Паранчук, О.С. Червінська - Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту. Харків: ФОП Александрова К.М. ВД «ІНЖЕК», 2009. – С.55-65.
 2. Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования иннновационной деятельности (раздел) / С.В. Паранчук, И.В. Алексеев // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика / Под редакцией И.А.Майбурова,Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – Киев: КОНДОР, 2011. - С.261 – 272.
 3. Паранчук С.В. Конкурентоспроможність і проблеми фінансування і стимулювання інновацій (розділ) / С.В. Паранчук, І.В. Алєксєєв, О.С. Червінська // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики. Під ред. д.е.н., професора Пономаренка В.С., д.е.н., професора Кізима М.О., д.е.н., професора Іванова Ю.Б. – Х.: ФОП Павленко О.Г.: ВД «ІНЖЕК», 2011 - С.39 – 53.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Паранчук С.В. Організування інформаційної взаємодії суб’єктів податкової діяльності / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Інститут регіональних досліджень НАН України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми розвитку промислового виробництва регіону. Збірник наукових праць. – Львів, 2009. Вип. 4 (78). – С.324 – 334.
 2. Паранчук С.В. Удосконалення інформаційної системи організування податкової діяльності на підприємстві / С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №640. «Проблеми економіки та управління». Львів, 2009. – С.367-373.
 3. Паранчук С.В. Теоретичні аспекти антикризового управління / С.В. Паранчук, І.І. Топій // Інститут регіональних досліджень НАН України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інвестиційна привабливість регіону та механізми її забезпечення. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. Вип. 3 (83). – С.366-374
 4. Паранчук С.В. Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством / С.В. Паранчук, І.І. Топій // Електронний ресурс//Ефективна економіка. – 2010р. - №10. – режим доступу до журналу: http:// economy.nayka.com.ua
 5. Паранчук С.В. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі машинобудування у Львівській області / С.В. Паранчук, І.І. Лащик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів, – 2010. – Вип.. 20.3. – С.93-103
 6. Паранчук С.В Побудова адаптивної системи управління конкурентоспроможністю продукції регіонів України / С.В. Паранчук, Я.П. Ухачевич // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал. Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. - №4. – С.48-56
 7. Паранчук С.В Інноваційний розвиток підприємств регіонів та його фінансове забезпечення / С.В. Паранчук, І.В. Алєксєєв, О.С. Червінська // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал Інституту регіональних досліджень НАН України , 2012. - №2. – С.99 – 108
 8. Паранчук С.В Інноваційна діяльність підприємств регіону – пріоритетна складова його стратегічного розвитку / С.В. Паранчук, А.Г. Корбутяк // Інститут регіональних досліджень НАН України. соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, інвестиційна діяльність у регіоні і важелі підвищення її ефективності. Збірник наукових праць. – Вип. 5 (97). – Львів, 2012. – С. 212-221.
 9. Паранчук С.В Передумови здійснення виробничої реструктуризації підприємств в умовах антикризового управління / С.В. Паранчук, І.О. Кривецький // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, №5. Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН. – 2013. – С.67-69.
 10. Паранчук С.В Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / С.В. Паранчук, О.М. чубка // Бізнес Інформ. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. - №2 – С. 11-15
 11. Паранчук С.В Тенденції фінансування оборотного капіталу в економіці регіонів України / С.В. Паранчук, О.М. чубка // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал Інституту регіональних досліджень НАН України , 2014. - № 4. – С.10 – 17.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Паранчук С.В. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.


Додаткові відомості

 • Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.


Кафедра фінансів