Панченко Юрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Панченко Юрій Васильович
Panchenko1.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 30 серпня 1956 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу
Галузь наукових інтересів Органічна хімія. Єнінові пероксидні мономери і функціональні пероксиди. Хімія, технологія та застосування харчових добавок. Токсикологія харчових продуктів.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Панченко Юрій Васильович— кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 30 серпня 1956 року.

Заступник завідувача кафедри

Освіта:

У 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, отримавши кваліфікацію хімік-технолог.

1988 р. — Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія»

Назва дисертаційної роботи: «Синтез і властивості єнінових пероксидних мономерів і функціональних алкільних пероксидів».

Професійна діяльність:

Науково-педагогічний стаж — 33 роки.

1978-1988 р.р. — молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії.

1989-1991 р.р. — науковий співробітник кафедри органічної хімії.

1992-2005 р.р. — старший науковий співробітник кафедри органічної хімії.

2004 р.- т.ч. — доцент кафедри органічної хімії.

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Курс «Органічна хімія» для студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
 • Курси «Хімія, технологія та застосування харчових добавок»,
 • «Технології виробництва харчових добавок»,
 • «Біологічно активні добавки» для студентів спеціальності «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів».

Наукова діяльність

Напрямок наукової діяльності: Синтез єнінових пероксидних мономерів і функціональних алкільних пероксидів. Технологія виробництва та застосування харчових добавок. Токсикологія продуктів харчування.

Вибрані публікації

Всього надруковано понад 150 наукових праць та методичних розробок, з яких 18 авторських свідоцтв та патентів України, 110 наукових статті, тез конференцій і симпозіумів. Видано 2 підручника з грифом МОН України «Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів» та «Токсикологія продуктів харчування», надруковано 2 конспекти лекцій з «Хімії, технології та застосування харчових добавок, ч.1» та «Технології харчових виробництв, частина перша», 17 методичних вказівок до лабораторних робіт з органічної хімії та спецкурсів зі спеціальності 8.0513011 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» тощо.

Серед них:

 1. Токсикологія продуктів харчування [Текст] : підруч. [для студ. вищих навчальних закладів / С. А. Воронов та ін.]; за ред. : С. А. Воронов ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2014. — 556 с.: іл. — Авт. зазначено на опр. — ISBN 978-617-607-665-0
 2. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів [Текст] : підруч. [для студ. напряму підготов. «Хім. технологія та інженерія» / С. А. Воронов та ін.]; за ред. : С. А. Воронов ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2010. — 314 с.: іл. — Авт. зазначено на опр. — Бібліогр. : с. 287-305 (328 назв). — ISBN978-617-607-001-6
 3. Спосіб визначення мікрокількостей органічних полютантів у питній та природній воді/Номер патенту: 64395 | Автори: Воронов Станіслав Андрійович, Сидорова Людмила Вікторівна, Панченко Юрій Васильович|Опубліковано: 16.02.2004 | МПК: G01N 30/00, G01N 30/04, B01J 20/285...
 4. Гідропероксипероксидні бінарні кополімери/ Номер патенту: 56585 | Автори: Панченко Юрій Васильович, Воронов Станіслав Андрійович, Мягкоступов Михайло Володимирович |Опубліковано: 15.05.2003 | МПК: C08F 138/00
 5. Водорозчинний ненасичений дериват декстрану та спосіб його отримання/Номер патенту: 53390 | Автори: Воронов Станіслав Андрійович, Юр’єв Руслан Сергійович, Панченко Юрій Васильович, Дончак Володимир Андрійович |Опубліковано: 15.01.2003 | МПК: C08B 37/02, C08L 5/00
 6. Пероксидні мономери єнінового ряду / Ю.В. Панченко, С.А.Воронов // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 536: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 65-67. — Бібліогр.: 3 назви.
 7. Виявлення генетично модифікованих організмів у сільськогосподарській продукції / С.Б.Навроцький, , Ю.В. Панченко, В.П.Васильєв, Т.Г.Стасів // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2012. — № 726: Хімія,технологія речовин та їх застосув. — С. 138-144. — Бібліогр.: 5 назв.
 8. Применение пищевых добавок в производстве безалкогольных напитков / В.П.Васильєв, Ю.В. Панченко, С.А. Воронов // Міжнародний спеціалізований науково-аналітичний журнал „Напої. Технології та Інновації”. 2012. — № 9 (14). — С. 62-64. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 105

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50; +38 (032) 258-27-71

E-mail: yupanchenko@mail.ru; ypanchen@polynet.lviv.ua