Паляниця Любов Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Паляниця Любов Ярославівна
001.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 11.10 1964 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Біологія дріжджоподібних грибів та їх використання у промисловості; біоконверсія зернової сировини доетилового спирту.
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології органічних продуктів, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Паляниця Любов Ярославівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології органічних продуктів Інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Біологія дріжджоподібних грибів та їх використання у промисловості; біоконверсія зернової сировини до етилового спирту.

Педагогічна діяльність

Курси лекцій для студентів спеціальностей 181 «Харчові технології» і 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» спеціалізації 015.21 «Харчові технології»:

 • основи фізіології та гігієни харчування;
 • технічна мікробіологія;
 • мікробіологія харчових виробництва;
 • мікробіологія продуктів бродіння і виноробства.

Науково-методична робота

Голова науково-методичної комісії спеціальності 181 «Харчові технології», гарант освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 181 «Харчові технології», член науково-методичної комісії 9 «Виробництво та технології» та підкомісії 181 «Харчові технології» МОН України.

Розробила та опублікувала понад 50 методичних вказівок до вивчення дисциплін і проведення лабораторних практикумів, а також 4 електронні навчально-методичні комплекси: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=564, http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1824, http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1842, http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=565.

Наукові інтереси

Біологія дріжджоподібних грибів та їхнє використання у харчових технологіях; шляхи удосконалення біоконверсії зернової сировини до етилового спирту. За керуванням Паляниці Л. Я. захищено 2 кандидатські дисертації. Авторка понад 150 наукових праць, шести авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Вибрані публікації

 1. Palianytsia L. Ya. Spelta wheat as a component of the medium for yeast growing / L. Ya. Palianytsia, N. I. Berezovska, R.B. Kosiv // Chemistry, Technology and Application Substances, 2019. – Vol. 2, Number 1. – P. 64–68.
 2. Effect of high gravity wort fermentation parameters on beer flavor profile [Тext] / Kosiv R., Kharandiuk T., Polyuzhyn L., Palianytsia L., Berezovska N. // Chemistry and Chemical Technology 2017. – Т.11, № 3. – C. 308-313. (Scopus ISSN 1996-4196).
 3. Optimization of Main Fermentation of High-Gravity Wort [Тext] / R. Kosiv, T. Kharandiuk, L. Polyuzhyn, L. Palianytsia, N. Berezovska // Chemistry and Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, №3. – P. 349–353. (Scopus ISSN 1996-4196).
 4. Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Харандюк Т. В. Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів / Л. Я.Паляниця, Н. І.Березовська, Р. Б. Косів, Т. В. Харандюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – C. 165–170.
 5. Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. Біоконверсія меляси з використанням електрохімічно активованої води // Цукор України, № 3 (99), 2014. – С.25–26.
 6. Паньків Н. Зброджування зернового сусла, одержаного на основі активованої води / Наталія Паньків, Любов Паляниця, Руслана Косів, Наталія Березовська // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – T. 5, № 11 (71). – С. 13–16.
 7. Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів [Текст] / Л. Я. Паляниця, Н. О. Паньків, Р. Б. Косів, Н. І. Березовська, Т. В. Харандюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. ― 2016. ― № 841. ― С. 204‒210.
 8. Yeast Growth in Spelta Wheat Worts / Palianytsia L., Berezovska N., Pikh Z., Krykhta A., Androsiuk I. // 8th International Joint Youth Science Forum «Litteris et Artibus» & 13th International Conference «Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology». - November 22–24, 2018. - Lviv, 2018. - P. 83 – 84.
 9. Використання спельтового сусла для генерування дріжджів / Крихта А.Г., Андросюк І.О., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького» (18-19 квітня 2019 року), Частина 1. ― С. 66-67.
 10. Investigation of dry yeast growth in spelt wort / Liubov Palianytsia, Natalia Berezovska, Anastasiia Krykhta, Iryna Androsiuk // 85 Anniversary International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution", dedicated to the 135th anniversary of the National University of Food Technologies, April 11-12, 2019. NUFT, Kyiv. - Book of abstract. Part 1.- Р. 301.


Контакти

пл. Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 329, тел.: +38 (032)258-26-33

palianytsia@lp.edu.ua