Павич Наталія Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Павич Наталія Ярославівна
Pavych.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 березня 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів математичне, комп’ютерне моделювання процесів ультразвукового контролю;

методи та засоби розробки та керування базами даних.

Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, с.н.с. Ємець Володимир Федорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Павич Наталія Ярославівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилась 3 березня 1974 року. Освіта 2008 р. — вчене звання «доцент кафедри програмного забезпечення»;

2002 р. — кандидатська дисертація «Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об’ємними неоднорідностями [Текст]: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Павич Наталія Ярославівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 144 арк. — арк. 128-136.»;

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, с.н.с. Ємець Володимир Федорович, Національний університет «Львівська політехніка»

1996-2001 рр. — аспірантура Державного університету «Львівська політехніка»;

1991-1996 рр. — Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет прикладної математики.

Стажування

2006 рік — стажування в ІТ-компанії «Софтсерв»

2007 рік — курси Microsoft за програмою «Microsoft SQLServer 2005 Essentials»

2006-2007 навчальний рік — курс семінарівпсихолого-педагогічних знань при Національному університеті «Львівська політехніка»

2009 рік — курси Microsoft за програмою «Effective Team Development using Microsoft Visual Studio Team System» ( «Проблеми командної роботи у розробці програмного забезпечення»)

2013 рік — стажування в ІТ-компанії «Софтсерв»

Професійна діяльність:

З 2006 р. по даний час — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2003-2006 рр. — старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2002-2003 рр. — асистент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2000-2002 рр. — асистент кафедри ЕОМ Державного університету «Львівська політехніка»;

1996-2001 рр. — аспірант Державного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Людино-машинна взаємодія»;

«Бази даних»;

«Бази даних (КР)»;

«Інженерія систем бізнес-аналітики»;

«Інженерія систем зберігання та опрацювання даних»;

«Сховища та простори даних».

Наукові інтереси

математичне, комп’ютерне моделювання процесів ультразвукового контролю;

методи та засоби розробки та керування базами даних.

Вибрані публікації

Більш як 30 наукових статей в періодичних виданнях,матеріалів різного рівня конференцій.


Основні наукові публікації:

Павич Н.Я., Костирко І.П. Особливості застосування технології веб-сокетів для асинхронної клієнт-серверної взаємодії веб-програм.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів, 2012. — № 745 — С. 139-147.

Кутельмах Р., Павич Н., Андрухів Х. Алгоритмічні та програмні засоби опрацювання зображень в операційній системі MAC OS X. //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки таінформаційні технології. — Львів, 2012. — № 744 — С. 264-270.

Павич Н., Рак Т. Алгоритмічні засоби роботи змінних носіїв інформації пожежно-рятувального автомобіля. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційнітехнології. — Львів, 2010. — № 672 — С. 301-307.

Павич Н., Рак Т. Метод і засоби інформаційної підтримки пожежно-рятувального автомобіля. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів,2009. — № 663 — С. 210-215.

Навчально-методичні розробки:

Павич Н.Я. Людино-машинна взаємодія: Конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій базового напряму 6.050103 Програмна інженерія. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 100 с.

Методичні вказівки до формування пояснювальної записки дипломного проекту для студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія» усіх форм навчання / Укл. Левус Є.В., Білас О.Є., Павич Н.Я., Тушницький Р.Б.,Петров Д.В. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 40 с.

Створення web-сторінок за допомогою HTML та Java Script: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Програмування Інтернет-застосувань» для студентів базового напряму 6.050103 «Програмна інженерія» / Укл. Р.А.Мельник, Н.Я.Павич, М.М.Сенів. — Львів: Самвидав кафедри ПЗ Національного університету «Львівська політехніка», реєстр. номер 3937,2012. — 32с.

Основи Transact-SQL: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бази даних» для студентів напряму «Програмна інженерія»/ Укл.: Н.Я. Павич, Р.Б. Тушницький. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 60 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com