Павельчак Андрій Геннадійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Павельчак Андрій Геннадійович
W a378c376.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 9 травня 1976 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність системи управління і автоматики.
Галузь наукових інтересів розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор, Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра комп’ютеризованих систем автоматики, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Павельчак Андрій Геннадійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 9 травня 1976 р. у м. Львів

Освіта:

Дисертація на тему: «Метод аналізу параметричної чутливості електромагнетних елементів систем керування [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Павельчак АндрійГеннадійович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 165 арк.: рис. — арк. 129-140».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Самотий Володимир Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»

Трудовий стаж: 2000 Верстальник журналу «Український пасічник» 2000-2001 Електромонтер Франківського МВДСО при ГУМВСУ у Львівській обл. 2001-2006 Інженер відділу техн. служби Управління ДСО при ГУМВСУ у Львівській обл. 2006 — по сьогодні старший викладач, доцент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики НУ «Львівська політехніка».

Педагогічна робота

Читає лекції та веде практичні заняття з наступних дисциплін:

 • Бази даних та знань (теорія, MS SQL Server 2008, T-SQL, ADO.NET, ERWin та ER/Studio).
 • Операційні системи (в розрізі мови С#).
 • Програмування мікроконтролерів систем автоматики (програмування AVR(Atmel), асемблер та Сі,середовище: AVR Studio 4, симулятор Proteus).

Керує дипломним проектуванням.

Наукові інтереси

Науковий напрям: розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерезис електромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кіл змінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.

Вибрані публікації

Кількість наукових публікацій: 25 публікацій, з них 17 наукових та 8 навчально-методичного характеру.

Основні наукові праці:

 1. Павельчак А., Самотий В.В. Модель параметричної чутливості елементів систем керування //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2003. — № 2. — С. 31-36.
 2. Павельчак А., Самотий В.В. Розрахунок параметричної чутливості однофазного трансформатора зємнісним навантаженням неявним методом // Технічна електродинаміка. 2003. — №3. — С. 38-41.
 3. ПавельчакА.Г., Самотий В.В., Наконечний А.Й. Геометрична модель параметричної чутливості електромаґнетних пристроїв з використанням гіперповерхонь // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник НУ «Львівська політехніка». 2006. — № 565. — С. 169-177.
 4. Математична модель каскаду «перетворювач кількості фаз — трифазний однопівперіодичний випрямляч» / У. Дзелендзяк, А.Павельчак, В. Самотий // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн.зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — Вип. 70. — С. 26-31. — Бібліогр.: 7назв.
 5. Математична модель розімкненої системи «перетворювач кількості фаз — випрямляч — мотор постійного струму з незалежним збудженням» / В. В. Самотий, А. Г. Павельчак, У. Ю.Дзелендзяк // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп.ред. В. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во «Львів. політехніка», 2009. — С.168-174. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 17назв.
 6. Тиристорне керування мотором постійного струму з послідовним збудженням / В. Самотий, А.Павельчак, У. Дзелендзяк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во «Львів.політехніка», 2009. — С. 36-42. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №638). — Бібліогр.: 16 назв.
 7. Самотий В. В., Павельчак А. Г. Параметрична оптимізація тиристорної системи керування мотором постійного струму з послідовним збудженням. // ІІІ Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій ICACIT-2015. – 11-13 грудня 2015р., Київ, Україна. – С. 230–233.
 8. Павельчак А. Параметрична оптимізація системи регулювання напруги генератора постійного струму генетичним алгоритмом / А. Павельчак, В. Самотий, В. Остапчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології: збірник наукових праць. – 2015. – № 826. – С. 299–305.
 9. Павельчак, А. Г.; Самотий, В. В.; Баклан, Ю. В. ПЕволюційна модель оптимізації динамічних характеристик автоматичного потенціометра // Автоматика, вимірювання та керування: Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2015. – №821. – С. 50-59.
 10. Павельчак А. Г., Яцук Ю. В. Програмна модель даних для забезпечення роботи автомобільного LIN-протоколу // Автоматика, вимірювання та керування: Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2014. – №802. – С. 71-81.
 11. U.Dzelendzyak, V.Samotyj, A. Pavelchak. Data structure for multi-master arbitration of I2C-protocol for AVR microcontroller// International Congress on Control and Information Processing 2013. The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT’13). 6-7 December 2013, Cracow, Poland, p. 18-19.


Контакти

вул. Ст. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-йкорпус, кімната 603,

тел.: +38(032)258-24-64, +38(032)258-21-97

E-mail: ksa@lp.edu.ua, E-mail: bilyj@ukr.net