Основні публікації Демків І.І.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті

 1. О единственности и инвариантности операторных интерполянтов/ В. Л. Макаров, В.В. Хлобыстов, И.И. Демкив //Труды Инст. матем. НАН Беларуси.Минск. — 2002. — Том 11. — C. 104 — 107.
 2. Про властивості операторних поліномів типу Бернштейна, що наближають оператор Урисона / І.І. Демків // Укр. мат. журн. — 2004. — Т.56. —№ 9. — С. 1172 — 1181.
 3. Про континуальні вузли інтерполювання формул типу Ньютона таЕрміта в лінійних топологічних просторах / В.Л. Макаров, В.В. Хлобистов, І.І.Демків // Доп. НАН України. — 2007. — N 12. — С. 22-27.
 4. INTERPOLATION FUNCTIONAL POLYNOMIAL OF THE FOURTH ORDERWHICH DOES NOT USE SUBSTITUTION RULE / I. I. DEMKIV // J. Numer. Appl. Math. —2010. — № 1(100) — PP. 40 — 59.
 5. Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби для функціоналів від двох змінних // Вісник Київського національного університет уімені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.— Київ, 2011.— С. 143-148. — (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). —ISBN 978-617-571-036-4. — ISSN 1812-5409
 6. Демків І.І.Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2011. — С. 125-132. — (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). —ISBN 978-617-571-036-4. — ISSN 1812-5409
 7. Демків І.І. Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Stancu. Матеріали конференції викладачів інституту МФН 2012 р.
 8. Макаров В.Л., Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки. Тези доповіді у Кам.-Под.28 травня — 3 червня 2012. Київ. 2012. С. 63 — 64.
 9. Володимир Макаров. Інтерполяція функцій за допомогою інтерполяційних інтегральних ланцюгових дробів / Володимир Макаров, Ігор Демків// Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. — Львів. — 2013. —T. 3. —C. 91–92.
 10. Демків Ігор Іванович. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук / Ігор Іванович Демків — Київ:Інститут математики НАН України, 2013. — 39 c.


Конференції

1. Демків І.І. Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу Stancu. Матеріали конференції викладачів інституту МФН 2012 р.

2. Макаров В.Л., Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки. Тези доповіді у Кам.-Под.28 травня — 3 червня 2012. Київ. 2012. С. 63 — 64.


Основні навчально-методичні розробки

 • Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й. Основи програмування в середовищі турбо-паскаль. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр — 2003. 202 с
 • Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Клюйник І.Ф., Петрович Р.Й. Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000 та застосування SQL та VBA. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр — 2004. 223 с.
 • Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й. РОБОТА З ПК. Архітектура ПК. Операційні системи WINDOWS і MS DOS.Текстовий редактор WORD 2000. Вступ в INTERNET. Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України. Львів: Каменяр, — 2004. 210 с.
 • А.Ф.Барвінський, І.Я.Олексів, З.І.Крупка, І.О.Бобик,І.І.Демків, Р.І.Квіт, В.В.Кіселевич. Математичне програмування. Навчальний посібник. Рекомендований ІНЕМ. Львів: «Інтелект — захід». — 2004. 448 с.
 • А.Ф.Барвінський, І.Я.Олексів, З.І.Крупка, І.О.Бобик,І.І.Демків, Р.І.Квіт, В.В.Кіселевич. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. Рекомендований ІНЕМ. Львів: «Інтелект — за¬хід»,2008. 468 с.
 • І.І. Демків, Л.І. Демків. Спеціальні розділи математики.Навчальний посібник. Рекомендований ІМФН. Львів: «Край». — 2010. 124 с.
 • Демків І.І., Кравець І.Т., Каленюк П.І., Клюйник І.І.,Петрович Р.Й. Основи програмування у середовищах Турбо-Паскаль та Delphi.Лекції та завдання до лабораторних робіт. Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством Освіти і Науки України, 2010, 220с.
 • Володимир Макаров. Інтерполяція функцій за допомогою інтерполяційних інтегральних ланцюгових дробів / Володимир Макаров, Ігор Демків// Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. — Львів. — 2013. —T. 3. —C. 91–92.
 • Демків Ігор Іванович. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук / Ігор Іванович Демків — Київ:Інститут математики НАН України, 2013. — 39 c