Опубліковані статті і тези 2020

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті:

1.Paweł Cegielski1,*, Dariusz Golański1, Paweł Kołodziejczak1, Andrzej Kolasa1, Tadeusz Sarnowski2, Bogusław Silbert2 , Yevhen Krykavskyy3 Study of design and research of new welding manipulators on the example of an L-type positioner Studium projektu i badania nowych manipulatorów spawalniczych na przykładzie pozycjonera typu L Welding Technology Review – www.pspaw.pl Vol. 91(7) 2019, p.33-44.

2. Крикавський Є. В., Чорнописька Н.В. Міжнародна логістика у формуванні «логістичного паспорта» України // Логистика: проблемы и решения. – 2019. – № 2 (81). – С. 14-17.

3. Hlynskyy N., Krykavskyy Y., Falovych V. Institutional infrastructure of local self-government: constancy versus flexibility // Contemporary issues in economy 10: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Economics-2019- Poland.-s.120-132.

4. Lykholat S., Krykavskyy Y., Vasyltsiv T., Yakymyshyn L. Institutional and innovative factors of intellectualization as the basis of competitiveness of the national economy of Ukraine in the conditions of global informatization // Contemporary issues in economy 10: Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Economics-2019- Poland. - s.236-243.

5. Krykavskyy Y., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Digitalization of supply chains: new paradigm // Contemporary issues in economy 10 proceedings of the international conference on applied economics: entrepreneurship and management – 2019 – Poland – s. 103-111.

6. Крикавський Є.В., О.А. Похильченко Ефективність логістики: дефініції понять та підходи до оцінювання // Логистика: проблемы и решения №6 (85) ноябрь-декабрь – 2019 - с. 20 – 25.

7. Крикавський Є.В., Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості RFID-маркування товарів як засобу ідентифікування за умов євроінтеграції // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Вип. 23. – 232 с., с. 20-24.

ТЕЗИ:

1. Hlynskyy N., Krykavskyy Y., Falovych V., Yakymyshyn L. Transformation of institutional infrastructure in the context of power decentralization reform // 10th international conference on applied economics contemporary issues in economy - Toruń, Poland, 27–28 june 2019, abstract book – s.105.

2. Krykavskyy Y., Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Supply chain development drivers in industry 4.0 // 10th international conference on applied economics contemporary issues in economy - Toruń, Poland, 27–28 june 2019, abstract book – s.143-144.

3. Lykholat S., Krykavskyy Y., Vasyltsiv T., Yakymyshyn L. Institutional and innovative factors of intellectualization as the basis of competitiveness of the national economy of Ukraine in the conditions of global informatization // 10th international conference on applied economics contemporary issues in economy - Toruń, Poland, 27–28 june 2019, abstract book – s.165-166.

4. Крикавський Є.В. River transport in the spatial-functional restructuring // XI міжнародна наукова конференція і XIII міжнародному симпозіумі молодих дослідників «Проблеми транспорту 2019» - 24.06-28.06.2019 – Сілезька політехніка, Польща.

5. Krykavskyy Ye., Shandrivska O., Yakimishin L. River transport in spatial-functional restructuring economy of Ukraine // Transport problems 2019, XI International Scientific Conference, VIII International Symposium of Young Researchers – 24 -28.06.2019 – Katowice, (Bochnia), Poland, p. 854-872 (рос. мовою).

6. Крикавський Є.В., Дмитрів А.Я., Стець О.М. О.М. Портрет лояльного споживача як основа стратегічних маркетингових комунікацій компанії для побудови бренду // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг», 20-21.02.2020 р. – м. Рівне, с.42-44.