Опубліковані статті і тези 2019

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті:

1. Krykavskyy Ye. V., Kasian S. Ya., Komunikacje marketingowe a integracja serwisu logistycznego przedsiębiorstw w sferze zaoszczędzania potoków energetycznyc / Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки №2 (18), 2019, с. 56-66.

2. Yevhen Krykavskyy, Nataliya Hayvanovych Competitiveness of Family SMEs in the Supply Chain / Journal of Intercultural Management Vol. 11 | No. 1 |March 2019 | pp. 81–103 DOI 10.2478/joim-2019-0004

3. Paweł Cegielski1,*, Dariusz Golański1, Paweł Kołodziejczak1, Andrzej Kolasa1, Tadeusz Sarnowski2, Bogusław Silbert2 , Yevhen Krykavskyy3 Study of design and research of new welding manipulators on the example of an L-type positioner Studium projektu i badania nowych manipulatorów spawalniczych na przykładzie pozycjonera typu L Welding Technology Review – www.pspaw.pl Vol. 91(7) 2019, p.33-44.

4. Yevhen Krykavskyy, Olena Shandrivska, Nataliia Shynkarenko Ukraine’s river transportation potential: between business and sustainable development / Transport means 2019 Sustainability: Research and Solutions Proceedings of the 23 international scientific conference, part 2 // 02-04.10.2019, Palanga, Lithuania, p. 634 – 638.

5. Yevhen Krykavskyy , Kateryna Stasiuk / Railway freight transportation liberalization as a solution for improving client services quality // SHS Web Conf. Volume 67, 2019 Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019), https://doi.org/10.1051/shsconf/20196703007

6. Крикавський Є.В., Стець О.М., Дмитрів А.Я. Стратегія маркетингу цінності: концептуальна модель впровадження / Є.В. Крикавський, О.М. Стець, А.Я. Дмитрів // Щомісячний інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка, фінанси і право» №1,2 2019, с.35-40.

7. Крикавський Є.В. Кобилюх О.Я. Стан та перспективи вдосконалення функціонування вітчизняної газорозподільної мережі / Є.В. Крикавський, О.Я. Кобилюх // Форум гірників – 2019: матеріали міжнар. конф., 26 – 27 вересня 2019 р., м. Дніпро: Журфонд, 2019 – 379 с., с. 296-305.

8. Genowefa Sobczyk Yevhen Krykavskyy Nazar Hlynskyy Created customer value by different trade formats of fast-moving consumer goods in Poland and Ukraine annales universitat is Maria e Curie - Skłodowska Lublin – Polonia vol. LIII, 2 sectio h, 2019, p.80-88.

9. Ye. Krykavskyy, N. Fihun , S. Nycz-Wojtan The Dependence of China Belt and Road Initiative Efficiency to the Level of Logistics Infrastructure Development // Economics, Entrepreneuship, Management, EEM. 2019; Volume 6, Number 2: pp. 32 – 40

10. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Дослідження конкурентоспроможності мережних підприємств роздрібної торгівлі України // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки» 2019, №5 (274) – с. 151-156.


Тези:

1. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Проблеми використання інтернет-технологій у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами // Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції; 19 квітня 2019 р. – Київ: КНЕУ, 2019. – 352 с. – С. 147-150. (підписано до друку 20.05.2019 р., 14,67 друк. арк.)

2. Крикавський Є.В., Наконечна Т.В. Місце маркетингу та логістики в концепції інклюзивного розвитку: від парадигми до практики використання / Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Зб. Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2019 р. – Запоріжжя, 2019 – с. 265-268.

3. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Гладій У.В. Особливості маркетингових комунікацій освітніх закладів інклюзивного спрямування // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір. Зб. Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2019 р. – Запоріжжя, 2019 – с. 263-265.

4. Крикавський Є.В., Кузьо Н.Є., Косар Н.С. Дослідження тенденцій розвитку роздрібної торгівлі України // Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 28-30 листопада 2019 р. – Хмельницький –Сатанів, 2019 р., - с. 79-81.