Опубліковані статті і тези 2017

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті

1. Krykavskyy Y. Functional transformation of airports during disaster relief operations / Krykavskyy Y., Fihun N.// Zeszyty naukowe Wyzsza szkola oficerska sil powietrznych Deblin 2016, с. 25-3.

2. Krykavskyy Y. «Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego na Ukraine w kontekście globalizacji»/ Krykavskyy Y., Hlynskyy N.// Przedsiebiorczośc i zarządzanie 2017 Firmy Rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania» (XVIII tom, 6 zeszyt, III cżeśc). Lódż-Warszawa 2017, с. 49-61.

3. Крикавський Є.В. Ефективність і результативність в управлінні ланцюгами поставок /Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко//Логістика проблеми і рішення Міжнародний науково-практичний журнал січень-лютий №1 2017 Харків С.16-21.

4. Крикавський Є.В. Умови та звички домогосподарств в Польщі та Україні в процесі закупівель товарів широкого вжитку / Є.В.Крикавський, Г.Собчик, Н.Ю. Глинський.//Маркетинг в Україні: Видання Української Асоціації Маркетингу №1 (100) січень-лютий 2017.

5. Krykavskyy Y. Preconditions for Responsible Marketing of SMEs on the National Market of Clothing / Y. Krykavskyy, O. Dovhun// Przedsiebiorczośc i zarządzanie. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorzadowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentow zarzadzania (XVIII tom, 3 zeszyt, II cżeśc) Lódż-Warszawa 2017, st. 67-75.

Тези

1. Крикавський Є.В. Перспективи розвитку обліку соціальної відповідальності промислового підприємства /Є.В.Крикавський, Л.Я Якимишин //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» м.Львів 27-28 квітня 2017р., c.150-151.

2. Крикавський Є.В. Про стандартизацію логістичної діяльності в Україні/ Є.В.Крикавський// Тези доповідей ІІІ міжнародної-практичної конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» м. Львів 11-12 травня С.90.

3. Krykavskyy Y. Social capital, rules and their influence on agreement implementation (Politechnica Lwowska, Ukraina) /Y.Krykavskyy, O.Karyy//X MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «Wspolczesne problemy zarzadzania przedsiebiorstwem», Szczyrk 8-10.VI.2017.

4. Крикавський Є.В. Перспективи формування інноваційної логістичної інфраструктури в Україні./ Є.В. Крикавський// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки», Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017, с.930.

5. Крикавський Є.В. Вимірювання компетентності як засіб підвищення продуктивності працівників виробничого підприємства / Є.В Крикавський., С.В Леонова//Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика», Луцьк, 24-25 травня 2017 року, с. 71-73.