Озірковський Леонід Деонісійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Озірковський Леонід Деонісійович
Ozirkovskiy.jpg
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Дата народження 21.12.1970 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів розроблення методів і засобів моделювання функціональної та надійнісної поведінки програмно-апаратних інформаційних систем.
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Волочій Богдан Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Озірковський Леонід Деонісійович — кадидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора — декан базової вищої освіти ІТРЕ.

Біографічна довідка

Народився: 21 грудня 1970 року в м. Львові.

Освіта

кандидат технічних наук, 2002; спеціальність 05.12.17 — Радіотехнічні і телевізійні системи, Національний університет «Львівська політехніка»

радіоінженер, 1995 р., спеціальність — Радіотехніка,Державний університет «Львівська політехніка»,

радіотехнік, 1990, спеціальність — Радіоапаратобудування, Львівський технікум радіоелектроніки

Професійна діяльність

1995–1996 рр. – стажист-дослідник кафедри ТРР;

1996 – 1999 рр. – аспірант;

1999 — 2002 рр. — асистент кафедри ТРР;

2002 — 2003 рр. — старший викладач [[Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань|кафедри ТРР];

2003 — по теперішній час — доцент [[Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань|кафедри ТРР];

2004 — 2011 рр. — заступник декана базової вищої освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;

З 2011 по даний час — заступник директора — декан базової вищої освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Основні лекційні курси

 • «Системи телекомунікацій»,
 • «Моделювання технічних систем»,
 • «Системотехнічне проектування радіоелектронних комплексів»,
 • «Сучасні засоби забезпечення та оцінки надійності складних систем»,
 • «Теорія електричного зв’язку».

Захоплення: гірський туризм

Наукова робота

Тема дисертації

Розробка засобів оцінки ефективності алгоритмів пошуку івиявлення цілей прицільних радіоелектронних комплексів [Текст] : дис... канд.тенх. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович ; Національний ун-т«Львівська політехніка». — Л., 2001. — 216 арк. — арк. 155-171

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волочій Богдан Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Напрям наукових досліджень

 • розроблення методів і засобів моделювання функціональної та надійнісної поведінки програмно-апаратних інформаційних систем.

Наукові і технічні досягнення

 • методи оцінки показників ефективності радіоелектронних комплексів (метод схеми шляхів, вдосконалений метод простору станів),
 • методи побудови систем немарковського типу (метод еквівалентної інтенсивності потоку, автоматизований метод розщеплення фазового простору),
 • моделі поведінки програмно-апаратних відмовостійких систем,
 • надійнісні моделі програмного забезпечення на етапі експлуатації,
 • моделі стратегій технічного обслуговування відмовостійких радіоелектронних систем та радіоелектронних комплексів,
 • моделі відмовостійких систем з комбінованим резервуванням і мажоритарною структурою з ре конфігурацією та з комбінованим структурним резервуванням на основі ітераційного принципу побудови,
 • методики автоматизованої побудови моделей алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів.

Розробив структуру та організував впровадження та підтримку інформаційної системи Віртуальне навчальне середовище Львівської політехнік (www.vns.lp.edu.ua).

Підготував: 3 кандидатів технічних наук, 19 магістрів, 13 спеціалістів.

Нагороди:

 • Почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка»,2009 р.,
 • Подяка міністерства освіти і науки України, 2014 р.,
 • Грамота Львівської обласної ради, 2016

Вибрані публікації

Опубліковано 2 монографії, 83 наукові праці, та 32 науково-методичні розробки, в тому числі 5 навчальних посібників

 1. Практикум з теорії електрозв’язку [Текст] : навч. посіб. /Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 116 с. : рис., табл. —Бібліогр.: с. 113. — ISBN 978-966-553-930-8
 2. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі [Текст] :матеріали 3-ї наук.-практ. конф., 18-20 жовт. 2011 р. / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; [редкол.: Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В.].— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 168 с. : рис., табл. — Бібліогр. вкінці ст. — ISBN 978-617-607-131-0
 3. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж.Практикум [Текст] : навч. посіб. / Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський ; Нац.ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 125 с. :рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-108. — ISBN 978-617-607-328-4
 4. Беляєв В.П., Волочій Б.Ю., Грабчак А.В., Міськів М.В.,Озірковський Л.Д. Моделювання та оцінка ефективності локального радіоелектронного комплексу // Міжвідомчий збірник наукових праць «Відбір і обробка інформації». — Львів: Вид-во ФМІ НАНУ.-1999.-Вип.13(89) — С.65-70.
 5. Беляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Павлів М.В.Оцінка ефективності методів розрахунку показників зв’язності в структурному аналізі радіоелектронних комплексів// Міжвідомчий науково-технічн. збірник «Теоретична електротехніка». — Львів: Вид-во «Світ».-1998. — Вип. 54. —С.8-14.
 6. Озірковський Л. Надійнісні моделі систем із складним комбінованим резервуванням та систем з мажоритарною структурою довільної конфігурації з деградацією // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів: Вид — во Держ. ун— ту «Львівська політехніка». — 1999. — № 367 — С. 136-138.
 7. Беляєв В., Волочій Б., Озірковський Л. Побудова математичних моделей поведінки радіоелектронних комплексів за методом еквівалентної інтенсивності потоку // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв». — Львів: Вид — во Держ. ун — ту «Львівська політехніка». — 1998 — №343. — С. 74-77.
 8. Беляєв В.П., Волочій Б.Ю., Грабчак А.В., Миськів М.В.,Озірковський Л.Д. Оцінка ефективності ергатичних систем з врахуванням впливу дестабілізуючих зовнішніх чинників // Тези доповідей 4-ї науково-технічної конфер. «Досвід розробки та застосування приладотехнологічних САПР мікроелектроніки», ч.1 — Львів, 1997.-С.13-14.
 9. Беляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Засоби автоматизації проектування алгоритмів функціонування систем управління // Праці4-ї української конфер. з автоматичного управління «АВТОМАТИКА — 97», т. 2. —Черкаси. — 1997. — С. 37.
 10. Мандзий Б.А., Беляев В.П., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д. Надежностные модели мажоритарных деградирующих структур и структур со сложным комбинированным резервированием // Труды междунар. симпозиума «Надежность и качество ’99». — Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. — 1999. — С. 24 — 26.
 11. Беляєв В.П., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Структурно-автоматні моделі двох відмовостійких структур радіоелектронних систем // Тези доповідей 3-ї міжнародної науково — техн. конф. «Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці». — Львів. —1999. — С. 22.
 12. Озірковський Л.Д., Лемішовська Л.В. Застосування комбінованого структурного резервування в надійнісному проектуванні відмовостійких радіоелектронних систем // Праці 15-ї відкритої науково — техн.конф. молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України «КМН-2000». — Львів: ФМІ. — 2000. — С. 126-127.
 13. Беляєв В.П., Озірковський Л.Д., Якубенко У.В. Дослідженняе фективності та точності аналізу відмовостійких систем методом еквівалентної інтенсивності потоку // Праці міжнар. науково — техн. конф. «Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів, застосування засобів зв’язку та підготовки інженерних кадрів». — Львів. — 1996. — ч. 2. — С.157.
 14. Беляєв В., Волочій Б., Озірковський Л. Побудова математичних моделей радіоелектронних комплексів за методом еквівалентної інтенсивності потоку // Праці міжнародної науково-технічної конфер. TCSET’98«Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів». — Львів. — 1998. — С. 26 — 27.
 15. Марковська модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням / Б.Ю. Волочій, Л.Д.Озірковський, Д.О. Улибін // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — №470: Комп’ютер. системи проектув. Теорія і практи¬ка. — С. 101-109. —Бібліогр.: 12 назв.
 16. Моделирование функционального поведения информационных систем с учётом ненадежности аппаратных средств / Б.А. Мандзий, Б.Ю. Волочий,Л.Д. Озирковский, Д.А. Улыбин // Надежность и качество’ 2003 : Тр. Междунар.симп. [Пенза, 26 мая — 1 июня 2003 г.]. — Пенза, 2003. — С. 59-63. — Библиогр.:14 назв.
 17. Kompleksowe modelowanie systemu informatycznego zrezerwowaniem funkcjonalnym / B. Mandziy, B. Woraczij, L. Ozirkowskjy, D.Wybin // Modelowanie i symulacja komputerowa w technice : II Krajowe symp.,Jуdg, 2003. — Jуdg, 2003. — S. 133-136. — Bibliogr.: 10 nazw.
 18. Markovian model as a means of complex modeling ofinformation systems with functional redundancy / B. Volochiy, L. Ozirkovskiy,D. Ulybin // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР вмікроелектроніці : Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2003, 18-22 лют. 2003, Львів — Славське, Україна. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — С. 127-128. — Bibliogr.: 4titles. — Парал. тит. арк. англ.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 103

Номер телефону: +38 (032) 258-21-56

e-mail: lozirkovsky@lp.edu.u