Одрехівський Микола Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Одрехівський Микола Васильович
Odrechivskuj new.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 27 квітня 1953 рок
Місце народження с. Гутисько Бережанського району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність «Автоматизовані системи управління».
Галузь наукових інтересів Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами.
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь доктор економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Одрехівський Микола Васильович — доктор економічних нак, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 квітня 1953 року в селі Гутисько Бережанського району Тернопільської області, .

У 1968–1972 рр. навчався у Львівському електротехнікумі зв’язку.

1976–1981 рр. — Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, спеціальність «Автоматизовані системи управління».

1985–1988 рр. — аспірантура Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, кандидат технічних наук (1989).

В 1994–1997 рр. — докторантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, доктор економічних наук (2010), професор (2012).

1981-2013 р. - інженер, викладач, доцент, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2013р. і до сьогодні – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • інноваційний менеджмент,
 • інноваційний розвиток підприємства
 • синергетика і самоорганізація в економічній діяльності,
 • інформаційні системи у економіці та менеджменті.

Науково-дослідна робота

Розробки та впроважэення:

Перша інноваційна структура в Україні — ЗАТ «Трускавецький валеологічний інноваційний центр» (1997 р.).

Перша в Україні кафедра інноватики (з 2008 р. кафедра економічної кібернетики та інноватики).

Спеціальна економічна зона туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» (1998 р.).

Регіональна агломерація «Дрогобиччина» — добровільне економічне об’єднання Борислава, Дрогобича, Стебника, Трускавця та Дрогобицького району (2003 р.).

Сфера наукових інтересів — Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових праць, на основі яких створено: першу інноваційну структуру в Україні — ЗАТ «Трускавецький валеологічний інноваційний центр» (1997 р.); спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» (1998 р.); регіональну агломерацію «Дрогобиччина» (2003 р.).

 1. Організація системи управління та інформатизації курортополісів. // Проблеми комплексного використання і охорони мінеральних вод типу «Нафтуся», рекреаційних ресурсів та перспективи розвитку сатанівської курортної зони. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-29 вересня 1994. — Сатанів, 1994. — С.38-40.
 2. Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми створення і функціонування. — Львів: Світ, 1997.- 144 с.
 3. Проблеми організації та інтеграції валеологічних інноваційних центрів до ринкової економіки. // Експрес-Новини: Наука. Техніка, вир-во, 1997. — № 23-24. — С.13-15.
 4. Інноваційна модель розвитку агломерації «Дрогобич — Борислав — Стебник — Трускавець — Східниця». // Регіональна економіка, 2002. — № 4. — С.128-134.
 5. Проблеми і перспективи розвитку регіональної агломерації «Дрогобичинна» // Молодь і ринок, 2003. — № 3 (5). — С.96-99.
 6. Інноваційна пропозиція: Розроблення та реалізація інноваційної моделі розвитку «Регіональної агломерації Дрогобиччина» // International Forum «Science, Innovation & Regional development» // Forum materials. — Lviv, Ukraine, May, 23-25, 2005. — С. 230–232.
 7. Одрехівський М.В. Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами: монографія. — Дрогобич, РВ ДДПУ, 2009. — 488 с.
 8. Odrechivskyj M. Babjak M., Matkovskyj R., Bojko O. Problemy ochrony sredoviska naturalnego i stalego rozwoju strefy rekreacijnej Karpat // Zeszyty naukove. — Jaslo, 2006. — Z. 4. — S. 119 — 130.
 9. Одрехівський М.В. Методологія моделювання станів валеологічних технологій та їх економічної ефективності // Міжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика». — Донецьк, ДонНУ, 2006. — № 3-4(39-40). — С.15-22

Монографії

1. Одрехівський М.В. Побудова рекреаційних інноваційних систем // Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання. Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.І. Павлова. – Одеса: «Астропринт», 2015. – 512 с. – С. 252 – 274.

2. Одрехівський М.В. Фінансово-економічний механізм управління iнновацiйними підприємствами / М.В. Одрехівський, Є.С. Барвінська // Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджмента підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування). [Колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Нусінова. – Кривий Ріг: Вид. Козлов Р. А., 2016. – 311 с. – С. 229 – 239.

3. Одрехівський М.В. Когнітивні підходи до управління здоров`ям людини / М.В. Одрехівський, М.В. Матис // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 1. “Promoting healthy lifestyle”, edited by Nadiya Skotna, Drohobych: Posvit, 2016. – 352 p. – P. 204 – 210.

4. Одрехівський М.В. Проблеми інтелектуалізації та віртуалізації навчання у вищих навчальних закладах / Одрехівський М.В., Одрехівська І.М. // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 49 – 57.

5. Одрехівський М.В. Системний підхід до організаційного моделювання інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський // Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 139 – 153.

6. Одрехівський М.В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський // Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Пороги, 2017. – 520 с. – С. 359 – 369.

7. Odrekhivskyy M., Matys M. Chapter 18. Problems of modeling the reaction and behavior of the human body under stress // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017, 392 p. – P. 188 – 196.

8. Одрехівський М.В. Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури Карпатського єврорегіону / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с. – С. 109 – 119.

9. Odrekhivskyi M. Chapter 13. Intellectualization ecosystem conditions management recreational innovation enterprises / M. Odrekhivskyi, O. Pshyk-Kovalska, H. Burunova // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestokhowa: Edukator, 2018. – 213 p. – P. 159 – 168.

10. Одрехівський М.В. Сутність і значення системи обліку підприємств в умовах міжнародного трансферу технологій / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Socioӧkonomischne und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doctor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographi in 2 Bӓnden, B. 2 – Shioda Gmbh, Steyr, Austria, 2018. – 473 p. – P. 135 – 145.


Статті у наукових виданнях зареєстрованих в наукометричній базі даних Scopus

1. Problems of the Intelligent Virtual Learning Environment Development / Mykola Odrekhivskyi, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Vasyl Andrunyk, Mariia Nazaruk, Oksana Kunanets, Danylo Tabachyshyn // Emmerich, M., Lytvyn, V., Yevseyeva, I., Basto-Fernandes, V., Dosyn, D., Vysotska, V. (Eds.): Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop. Proc. 1 st International Workshop MoMLeT&DS 2019. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, CEUR-WS.org, online. – Vol-2386.

2. Information-Analytical Support for the Processes of Formation of "Smart Sociopolis" of Truskavets / Mykola Odrekhivskyi, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Danylo Tabachishin // Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A.: Proc. 15th Int. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI2019). Volume II: Workshops, Kherson, Ukraine, June 12-15 (2019). CEUR-WS .org, Vol. 2393, online, http://ceur-ws.org/Vol-2393/

3. Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions / Nestor Shpak, Mykola Odrekhivskyi, Kateryna Doroshkevych and Włodzimierz Sroka // Social Sciences. MDPI AG, Базель, Швейцария, 2019. – Vol. 8, Issue 7. https://www.mdpi.com/2076-0760/8/7/202 https://doi.org/10.3390/socsci8070202


Статті у наукових фахових виданнях

1. Одрехівський М.В. Проблеми організації управління інноваційними підприємствами / М. В. Одрехівський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 71 – 77. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html

2. Одрехівський М.В. Методологічні підходи до управління підприємницькими структурами / М. В. Одрехівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.3. – C. 387 – 394.

3. Одрехівський М.В. Соціально-економічні передумови та методологічні аспекти побудови національної рекреаційної інноваційної системи / І.Ю. Гришова, М.В Одрехівський, В.В. Сафонов // Український журнал прикладної економіки / Ukrainian Journal of Applied Economics. – 2016. – Т. 1. – № 1. – С. 59 – 67.

4. Одрехівський М.В. Психолого-педагогічні проблеми інтелектуалізації моделювання навчання у вищій школі / М.В. Одрехівський, І.М. Одрехівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – Випуск 47. – 223 с. – С. 228 – 232.

5. Одрехівський М. В. Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, Б.В. Наконечний // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2017. – № 862. – С. 198 – 203.

6. Одрехівський М. В. Проблеми побудови системи облікового забезпечення інноваційних підприємств / М. В. Одрехівський // Журнал Київського університету ринкових відносин: "Економіка, бізнес-адміністрування, право" - Випуск № 4(4). - 2018. - 365 с. – С. 149 – 164.

7. Одрехівський М. В. Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури агломеративних утворень Карпатського єврорегіону / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська, О. Я. Побурко // Ефективна економіка, 2018. - № 8. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6476

8. Одрехівський М. В. Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Ефективна економіка, 2019. - № 1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916

9. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних системи / Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» (Економічні науки), 2019. – № 1. – С. 84 – 91. doi: 10.20998/2519-4461.2019.1.84


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63