Нємий Степан Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нємий Степан Володимирович
Нємий.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 27.07.1948 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974р.
Спеціальність «Автомобільний транспорт»
Галузь наукових інтересів дослідження швидкісних і навантажу­вальних режимів роботи двигунів та агре­гатів трансмісії автомобіля та оптимізація їх енергоспоживання.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Нємий Степан Володимирович — кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 липня 1948 року.

Освіта

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спец. «Автомобільний транспорт» (1974 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Українського транспортного університету (м. Київ) за спеціальністю «Виробництво та ремонт транспортних засобів». (1998 р.).

Тема дисертації : Формування ефективності автобусних генераторів на основі оптимізації показників та експлуатаційних режимів їх роботи: Дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1998. — 171л. : іл. — Бібліогр.: л. 150-159.

Трудова діяльність

З 1974 р. до 1976 р. — ст. майстер Львівського автобусного заводу (ЛАЗ),

з 1976 р. до 1997 р. — провідний конструктор, начальник відділу, заступник директора з наукової роботи, головний інженер Українського державного інституту автобусо - тролейбусобудування (м. Львів),

з 1997 р. до 2006 р. — головний конструктор, начальнику правління з якості та гарантійного обслуговування ЛАЗу,

з 2006 р. — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 24 роки.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів
 • Управління якістю і сертифікація автомобільних систем

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження швидкісних і навантажу­вальних режимів роботи двигунів та агре­гатів трансмісії автомобіля та оптимізація їх енергоспоживання.

Вибрані публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій,серед яких 13 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Нємий С. В. Перспективні розробки ВКЕІ автобуспрому//Матеріали конференції «Перспективи і проблеми розвитку автобусів,автовантажників та агрегатів». — Львів, 1991. — С. 67–69.
 2. Нємий С. В. Обґрунтування норм освітленості пасажирських приміщень автобусів// Тези доповідей міжнародної конференції «Альтернативні види палива». — Львів, 1994. — С. 18–25.
 3. Нємий С. В. Проблеми впровадження системи автоматизації експериментальних досліджень при випробуваннях автомобілів і автобусів// Zbiorreferatów III Polsko-Ukrainskej konferenzji «CAD w budowe maszyn — problemy wdrazania i nauczania». — Warzawa, 1995. — S. 41–45.
 4. Нємий С. В. Критерії оцінки ефективності використання генераторів на автомобільних транспортних засобах// Матеріали ІV українсько-польської конференції «САПР в машинобудуванні — проблеми впровадження та навчання». — Львів, 1996. — С. 46–52.
 5. Нємий С. В., Гаськевич Я.Д., Малахівська І.М.Перспективні конструкції спеціальних транспортних засобів// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку конструкцій і організації виробництва автобусів (тролейбусів), автовантажників, автокранів та агрегатів». — Львів, 1992. — С. 64–67.
 6. Нємий С. В. Концепція основних конструктивних рішень тролейбусів вітчизняного виробництва найближчої перспективи// Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку конструкцій і організації виробництва автобусів (тролейбусів), автовантажників, автокранів та агрегатів». — Львів, 1992. — С. 68–71.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Каминский Я.Н, Немый С. В. А.с. № 683934 (СССР). Контроллер для управления трансмиссией транспортного средства // Бюл. изобр. —1979. — № 33.
 2. Немый С. В., Каминский Я.Н., Боднар С.В. А. с. №863439 (СССР) Устройство для крепления аккумуляторных батарей на кузове транспортного средства // Бюл. изобр.— 1981. — № 34.
 3. Немый С. В. А.с. № 1512837 (СССР). Устройство для крепления аккумуляторных батарей на транспортном средстве// Бюл. изобр. —1989.— № 37.
 4. Боднар С.В., Белоненко Л.А., Немый С. В. А.с. №1669027 (СССР). Электрический распределительный щит транспортного средства //Бюл. изобр. — 1991. — № 29.
 5. Немый С. В. А.с. № 1625730 (СССР). Устройство для крепления аккумуляторной батареи транспортного средства // Бюл. изобр. — 1991.— № 5.
 6. Боднар С.В., Немый С. В., Белоненко Л.А. А.с. №1686552 (СССР). Распределительный щит управления электрооборудованием мотоотсека транспортного средства // Бюл. изобр. — 1991. — .№ 39.
 7. Патент на промисловий зразок № 3607 (Україна) /.Міський автобус великої місткості. МПК 12-08 / Дрогомирецький Б.Д., ВасилишинВ.Г., Нємий С. В. та ін. Заявлено 18. 08. 99; Опубл. 15.09.2000. Бюл. № 4,2000.
 8. Патент на промисловий зразок № 3857 (Україна) /Автобус міський малої місткості. МПК 12-08 / Давидяк С.І., Василишин В.Г.,Карнаух І.М., Нємий С. В. та ін. Заявлено 25.01.2000; Опубл. 16.10..2000. Бюл.№ 5, 2000.
 9. Патент на промисловий зразок № 4450 (Україна) /Тролейбус. МПК 12-08 / Давидяк С.І., Василишин В.Г., Михайловський З.В., НємийС. В. та ін. Заявлено 03.07.2000; Опубл. 15.02.2001. Бюл. № 1, 2001.
 10. Патент на промисловий зразок № 4813 (Україна) /Автобус середньої місткості. МПК 12-08 /Давидяк С.І., Василишин В.Г., Нємий С.В. та ін. Заявлено 29.09..2000; Опубл. 15.05.2001. Бюл. № 4, 2001.
 11. Патент на промисловий зразок № 46650 (Україна) /Автобус міський особливо великої місткості. МПК 12-08 / Давидяк С.І., Нємий С.В. та ін. Заявлено 17. 05. 2002; Опубл. 15.11.2001. Бюл. № 11, 2001
 12. Деклараційний патент на винахід № 45736 (Україна) /Шарнірно — зчленований автобус. МПК 7 В62D47/02 / Давидяк С.І., Василишин В.Г.,Нємий С. В. та ін. Заявлено 19.06.2001; Опубл. 15.04.2002. Бюл. № 4, 2002.
 13. Патент на винахід № 57121 (Україна) / Пристрій для забору повітря в транспортному засобі з заднім розміщенням двигуна. МПК7В60Н1/30 / Давидяк С.І., Нємий С. В. та ін. Заявлено 03.07.2000; Опубл.16.06.2003. Бюл. № 6, 2003

Навчально-методичні публікації

 1. Нємий С. В. Визначення шумових характеристика втомобільних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» — Львів: Видавництво ВКП«ВМС», 2003. — 17 с.
 2. Нємий С. В. Вимірювання напружень методом тензометрії.Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» — Львів: Видавництво ВКП «ВМС», 2003. — 14 с.
 3. Нємий С. В. Визначення зовнішніх характеристик автомобільних гідромеханічних передач. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» — Львів:Видавництво ВКП «ВМС», 2003. — 13 с.
 4. Нємий С. В. Визначення шумових характеристика автомобільних гідромеханічних передач. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» —Львів: Видавництво ВКП «ВМС», 2003. — 15 с.
 5. Нємий С. В. Випробування пасажирських сидінь та їх кріплень на міцність. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» — Львів: Видавництво ВКП«ВМС», 2003. — 13 с.
 6. Нємий С. В., Дубянський О.В. Визначення крутних моментів холостого ходу автомобільних гідромеханічних передач. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Випробування автомобілів і їх агрегатів» — Львів: Видавництво ВКП «ВМС», 2003. — 10 с.
 7. Дубянський О.В., Нємий С. В. Дослідження конструкції та розрахунок основних параметрів поршневого гідроциліндра. Методичні вказівки до лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізовані автотранспортні засоби». — Львів: Вид—во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 16с.
 8. Дубянський О. В., Нємий С. В. Системи колісних та гусеничних машин. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системи колісних та гусеничних машин». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. —9 5с.
 9. Дубянський О. В., Нємий С. В. Системи колісних та гусеничних машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Системи колісних та гусеничних машин». — Львів: Видавництво НУ«Львівська політехніка», 2006. — 43 с.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 104 (1-ий поверх)

Номер(и) телефону: +38 (032) 258 21-71

E-mail: bkindr@polynet.lviv.ua

njemyj@polynet.lviv.ua